Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Opzegtermijn bij ontslag door werknemer weldra maximaal 13 weken

Als je werknemer zelf ontslag neemt, bedraagt de maximale opzegtermijn meestal 13 weken. Bedienden met veel anciënniteit en een hoger loon in 2013 moeten soms wel viereneenhalve of zes maanden opzeg presteren. Ook voor hen zal die opzeg binnenkort beperkt worden tot 13 weken.

13 april 2023

Update van 28 april 2023: deze wet werd vandaag in het Staatsblad gepubliceerd, en treedt in werking op 28 oktober 2023. De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op de opzegtermijnen die vanaf die datum door werknemers worden betekend.

Wat verandert er als je werknemer ontslag neemt?

Zodra de nieuwe maatregel op 28 oktober in werking treedt, bedraagt de opzegtermijn als je werknemer ontslag neemt maximaal 13 weken. Dit geldt zowel voor je arbeiders als je bedienden. 

Bij vragen over de opzegtermijn kan je altijd terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Opzegtermijn berekend in twee delen

Als je werknemer al vóór 2014 in dienst is, wordt de opzegtermijn in twee delen berekend. Dat geldt zowel als je werknemer zelf ontslag neemt, als wanneer die ontslagen wordt.

Het eerste deel wordt berekend op de anciënniteit van je werknemer tot 31 december 2013. Het tweede deel op de anciënniteit vanaf 1 januari 2014.

De totale opzegtermijn bestaat dan uit de som van beide delen.

Opzegtermijn beperkt tot 13 weken bij ontslag van je werknemer

Neemt je werknemer ontslag, dan wordt de som van beide delen meestal beperkt tot 13 weken. Voor sommige bedienden kan de opzegtermijn echter oplopen tot viereneenhalve of zes maanden.

De lange duur van die opzegtermijn is het gevolg van specifieke wettelijke bepalingen voor die bedienden. Voor het eerste deel van de opzegtermijn wordt bij een ontslag door de werknemer immers een opzegtermijn van anderhalve maand per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit vastgelegd.

En voor bedienden met een hoger loon op 31 december 2013 wordt daarvoor momenteel een specifieke maximumgrens vastgelegd.

Voor bedienden die op 31 december 2013 een bruto jaarloon tussen 32.254 en 64.508 euro verdienden, bedraagt de maximale opzegtermijn voor dat eerste deel viereneenhalve maand. Bedienden die op dat moment meer dan 64.508 euro verdienden, hebben voor dat eerste deel een maximale opzegtermijn van zes maanden.

Bedienden die dat maximum bereiken op basis van het eerste deel van de berekening moeten die termijn presteren als ze ontslag nemen. Sommigen moeten dus viereneenhalve of zes maanden opzeg presteren. Dat verandert vanaf 28 oktober 2023. Ook die bedienden moeten vanaf dan een opzegtermijn van maximaal 13 weken presteren.

Voorbeeld

Peter neemt zelf ontslag en was als bediende bij jou in dienst sinds 1 april 2003. Het bruto jaarloon van Peter bedroeg op 31 december 2013 50.000 euro.

Als Peter vandaag ontslag neemt, dan bedraagt deel 1 van zijn opzegtermijn 4,5 maanden. Voor een bediende als Peter is dat de maximale opzegtermijn. Dat betekent dat het tweede deel van de opzegtermijn niet moet worden berekend. Peter moet immers hoe ook een opzegtermijn van 4,5 maanden presteren.

Als Peter vanaf 28 oktober 2023 ontslag neemt, wordt ook zijn opzegtermijn beperkt tot 13 weken.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over de nieuwe opzegtermijnen? Contacteer dan je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be. Hij of zij helpt je graag verder.

Bron

  • Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft (1), Belgisch Staatsblad van 28 april 2023
Ontslag