Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ook werknemers zullen geresponsabiliseerd worden in het kader van de “terug naar werk-trajecten”

De hervorming rond de Terug-naar-werk-trajecten (TNWT) is vorige maand goedgekeurd door de federale regering. Het probleem van het stijgende aantal langdurig zieken wordt concreet aangepakt door ook bij de arbeidsongeschikte werknemers verantwoordelijkheid te leggen.

15 juni 2022

Langdurig arbeidsongeschikte werknemers, langer dan één maand afwezig, moeten sneller opnieuw aan de slag gaan via een re-integratieproces waarin zowel werkgevers als werknemers een actieve rol hebben. 

In essentie worden langdurig zieken door een Terug Naar Werk-coördinator begeleid worden om een gepaste job te vinden. 

Werknemers die herhaaldelijk weigeren mee te werken aan hun terugkeer naar de arbeidsmarkt, riskeren vanaf 2023 een responsabilisering in de vorm van een financiële sanctie. Die maatregel is nog niet definitief, maar roept wel al heel wat vragen op.  

Wat moet de langdurig zieke werknemer doen?

Er wordt een actieve medewerking van de arbeidsongeschikte werknemer verwacht. Dit is van belang om na te gaan of de werknemer het TNWT kan starten. Om die reden gelden volgende verplichtingen:

  • De werknemer vult eerst een vragenlijst in (na tien weken arbeidsongeschiktheid). Dankzij die gegevens kan het ziekenfonds de restcapaciteiten van de werknemer beter inschatten.
  • Als de werknemer de gegevens niet bezorgt, moet de adviserend arts hem of haar verplicht uitnodigen op een medisch onderzoek
  • Vervolgens moet de werknemer een eerste contactmoment hebben bij de Terug-Naar-Werk-coördinator

Lagere uitkering als sanctie

Stel: de werknemer komt bovenstaande verplichtingen niet na, zonder geldige reden. Dan zal zijn of haar arbeidsongeschiktheidsuitkering dalen met maximaal 2,5% wegens gebrekkige medewerking aan het re-integratieproces. 

De precieze voorwaarden en percentages hierrond moeten nog vastgelegd worden in een Koninklijk Besluit.

Wat doet de Terug Naar Werk-coördinator?

De Terug Naar Werk-coördinator van het ziekenfonds:

  • Begeleidt de arbeidsongeschikte werknemer in het re-integratieproces
  • Volgt mee zijn traject op
  • Wordt ingezet zodat de werknemer sneller en gerichter een gepaste job vindt.

Wanneer wordt de hervorming van kracht?

De hervorming van het re-integratietraject voor langdurig zieken wordt van kracht op 1 januari 2023.

De Raad van State heeft een advies gegeven over het wetsontwerp rond deze maatregel. 

Lees onze nieuwsartikelen om de laatste nieuwigheden te ontdekken.

Waar vind je meer info over de re-integratie in het algemeen? 

Het re-integratietraject waarover het hier gaat, is deze die voorgesteld wordt door de ziekenfondsen. Het gaat dus niet over het re-integratietraject in de onderneming, dat ook binnenkort zal hervormd worden. 

Heb je een specifieke vraag over de verplichtingen van jouw arbeidsongeschikte werknemer? Dan kan je terecht bij jouw Securex Legal Advisor via myhr@securex.be

In onze actua ‘Terug naar het werk na ziekte of ongeval wordt nog meer aangemoedigd’ lees je meer over responsabilisering van de werkgever en de werknemer

Bron  

   

Ziekte en ongeval