Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ontslagbescherming voor werknemersvertegenwoordigers verlengd tot wettelijke pensioenleeftijd

De werknemersvertegenwoordigers in je ondernemingsraad of CPBW worden beschermd tegen ontslag. Deze bescherming eindigt wanneer je personeelsvertegenwoordiger 65 jaar wordt. Een nieuwe bepaling verlengt deze bescherming tot 67 jaar. Zo wordt rekening gehouden met de pensioenhervorming.

19 december 2023

Tot welke leeftijd worden je personeelsvertegenwoordigers beschermd tegen ontslag?

Op dit moment eindigt de bescherming van je personeelsvertegenwoordigers op 65-jarige leeftijd. Na de pensioenhervorming zal de pensioenleeftijd stijgen naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. Als gevolg hiervan zouden uw werknemers die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen van 2024 en de komende jaren 65 jaar worden, de bescherming tussen 65 en 66 jaar kunnen verliezen.

Om deze leemte op te vullen, verlengt de wet van 3 december 2023 de bescherming van personeelsvertegenwoordigers wanneer de wettelijke pensioenleeftijd stijgt van 65 naar 67 jaar. In de praktijk zullen je personeelsvertegenwoordigers beschermd zijn tegen ontslag tot de leeftijd van 66 jaar vanaf 1 februari 2025 en tot de leeftijd van 67 jaar vanaf 1 februari 2030.

Wat houdt de ontslagbescherming voor personeelsvertegenwoordigers precies in?

Wil je je werknemersvertegenwoordiger ontslaan? Dan kan je die alleen ontslaan om een dringende reden die vooraf werd goedgekeurd door de arbeidsrechtbank. Je kan die werknemer ook nog ontslaan om economische of technische redenen die zijn erkend door het bevoegde paritaire orgaan.

De redenen voor het ontslag kunnen logischerwijze geen verband hebben met de uitoefening van het mandaat van de personeelsvertegenwoordiger.

Welke werknemers genieten van deze bescherming?

De volgende personeelsvertegenwoordigers worden beschermd tegen ontslag:

  • Effectieve leden van de ondernemingsraad en/ of het comité voor preventie en bescherming op het werk
  • Plaatsvervangende leden van de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk , zelfs als ze geen volwaardig lid vervangen dat zijn of haar mandaat niet kan uitvoeren.
  • Leden van de vakbondsdelegatie die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de taken van het comité voor preventie en bescherming op het werk in bedrijven die geen comité hebben
  • Kandidaten die niet werden verkozen bij de verkiezingen voor de personeelsvertegenwoordigers in dezelfde organen

Hoe lang zijn de vertegenwoordigers beschermd?

Je werknemersvertegenwoordigers zijn beschermd vanaf de dertigste dag voor de bekendmaking van de datum van de verkiezingen (tussen 12 en 25 januari 2024, afhankelijk van de dag die is gekozen voor de verkiezingen). In principe duurt deze bescherming vier jaar, tot de datum van installatie van de gekozen kandidaten bij de volgende verkiezingen.

Niet verkozen kandidaten zijn ook beschermd tegen ontslag:

  • Als ze zich voor het eerst verkiesbaar stellen, of voor het eerst niet verkozen worden. Ze worden dan even lang beschermd als verkozen kandidaten
  • Voor een periode van twee jaar na de bekendmaking van de resultaten. En dat als ze voordien al kandidaat waren en voor de tweede opeenvolgende keer niet zijn verkozen

Inwerkingtreding

Je personeelsvertegenwoordigers zijn beschermd tegen ontslag tot de leeftijd van 66 jaar vanaf 1 februari 2025 en tot de leeftijd van 67 jaar vanaf 1 februari 2030.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over de ontslagbescherming voor je personeelsvertegenwoordigers? Neem dan contact op met je Securex Legal Advisor op myHR@securex.be.  

Bron

Sociaal overleg