Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe regels bedrijfsvoorheffing voor 2023: beduidend meer nettoloon voor iedereen

De aangepaste versie van de zogenaamde “Bijlage III” werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit document bevat de regels van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023.

30 december 2022

De aanpassing van de schalen van de bedrijfsvoorheffing aan de hoge inflatie is één van de meest opmerkelijke wijzigingen. Hierdoor zullen we ons nettoloon allemaal beduidend zien stijgen vanaf het nieuwe jaar.

Bijlage III: een woordje uitleg

Bijlage III is de derde bijlage bij het koninklijk uitvoeringsbesluit van het Wetboek van inkomstenbelastingen van 1992 (afgekort KB/WIB 92) die, zoals gezegd, de regels van de bedrijfsvoorheffing bevat.
Dit document wordt minstens één keer per jaar aangepast om de bedragen in overeenstemming te brengen met de kosten van het levensonderhoud en om de bedrijfsvoorheffing aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Ook de zogenaamde “sleutelformule” werd aangepast

Samen met bijlage III wordt traditiegetrouw ook de zgn. sleutelformule aangepast. Deze sleutelformule wordt gebruikt voor de automatische verwerking van de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de lonen, SWT (brugpensioenen) of pensioenen die maandelijks worden betaald of toegekend.

Wat zijn de nieuwigheden voor 2023?

Naast de klassieke indexering van een aantal bedragen, zijn er dit jaar ook verschillende nieuwigheden.

Nieuwe structuur en volledige hernummering

Een eerste opvallende wijziging voor 2023 is dat de lay-out van Bijlage III werd gewijzigd.

Zo werd het document onder meer voorzien van:

  • Een inhoudstafel
  • Een deel 1 met algemene bepalingen en  “voorafgaande begrippen” dat wat meer duiding geeft bij de betekenis van de verschillende termen in bijlage III
  • Een deel 2 met de bedragen van de basisschaal van de bedrijfsvoorheffing
  • Duidelijk afgebakende hoofdstukken voor de gewone bezoldigingen enerzijds en de vervangingsinkomsten anderzijds
  • Een hoofdstuk waarin de bijzondere tarieven aan bedrijfsvoorheffing (bijvoorbeeld de exceptionele bedrijfsvoorheffing die toegepast wordt op de eindejaarspremie) duidelijk gegroepeerd worden

De invoering en hergroepering van deze en nog andere principes heeft logischerwijze een volledige hernummering van het document tot gevolg.

Bedrijfsvoorheffing wordt aangepast aan de inflatie

Door de hoge inflatie worden de lonen, uitkeringen en pensioenen regelmatig geïndexeerd.

Van deze bruto indexeringen houden we netto vaak niet veel over door de hoge bedrijfsvoorheffing die erop ingehouden werd. Daar komt nu verandering in.

De schalen van bedrijfsvoorheffing worden vanaf 2023 namelijk aangepast aan de inflatie.

Bovendien zal voortaan gewerkt worden met zgn; “glijdende schalen”.  Dit betekent dat het belastbaar bedrag van de bezoldigingen, pensioenen, of SWT-uitkeringen niet meer zal afgerond worden op het lagere veelvoud van 15 om de bedrijfsvoorheffing te bepalen.

Hierdoor zullen de schalen I, II en III vervangen worden door een berekening die gebaseerd is op de huidige sleutelformule.

“Door deze aanpassingen zal een groter deel van je loon aan een lager tarief onderworpen worden waardoor je netto meer overhoudt. Hoeveel precies, hangt af van de hoogte van je inkomen en je gezinssituatie “

Een aantal voorbeelden ter illustratie:

Voorbeeld 1

Peter verdient € 2.800 bruto. Hij is gehuwd en zijn vrouw heeft eigen inkomsten. Het stel heeft geen kinderen. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Peter zijn loon werd ingehouden in 2022, en wat het verschil zal zijn in 2023.  

 

Inkomstenjaar 2023

Inkomstenjaar 2022

Bruto

2.800

2.800

RSZ

-365,96

-365,96

Belastbaar

2.434,04

2.434,04

Bedrijfsvoorheffing

-427,90

-506,06

Netto

2.006,14

1.927,98

Zoals je kan zien, zal Peter in 2023 netto 78,16 euro meer overhouden dan in 2022.

Voorbeeld 2

Kurt verdient € 4.000 bruto. Hij is gehuwd en zijn vrouw heeft geen eigen inkomsten. Het stel heeft één kind. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Peter zijn loon werd ingehouden in 2022, en wat het verschil zal zijn in 2023.  

 

Inkomstenjaar 2023

Inkomstenjaar 2022

Bruto

4.000

4.000

RSZ

-522,8

-522,8

Belastbaar

3.477,2

3.477,2

Bedrijfsvoorheffing

-474,48

-584,63

Netto

3.002,72

2.892,57

In 2023 zal Kurt 110,15 euro meer overhouden dan in 2022.

En verder: aanpassing van de bedrijfsvoorheffing aan de nieuwe wetgeving

Naast bovenstaande wijzigingen, wordt bijlage III uiteraard ook steeds aangepast aan de gewijzigde wetgeving:

Om te bepalen of deze 600 uren bereikt zijn, zullen de uren studentenarbeid die in het eerste kwartaal van 2023 bij een werkgever uit de zorgsector gepresteerd worden, niet meegerekend worden

  • Vervangingsinkomsten: vervangingsinkomsten (bv. bij ziekte) werden vroeger in de regel onderworpen aan de normale schalen van bedrijfsvoorheffing, voor zover ze samen met de normale inkomsten werden uitbetaald. Zo niet, dan was de exceptionele bedrijfsvoorheffing (en dus een hoger tarief zoals bijvoorbeeld bij de eindejaarspremie) van toepassing.

Vanaf 2023 blijken al deze vervangingsinkomsten (fiscale fiche 281.18) aan de hogere, exceptionele bedrijfsvoorheffing onderworpen. Dit ongeacht of ze samen met de normale bezoldigingen worden betaald of niet

  • Werkloosheidsuitkeringen energiecrisis: de wettelijke uitkeringen die in het kader van de energiecrisis aan tijdelijk werklozen worden betaald, zullen onderworpen worden aan een tarief van 15% bedrijfsvoorheffing (in plaats van 26,75%) voor zover deze inkomsten uiterlijk op 31 maart 2023 worden betaald of toegekend. Hetzelfde geldt voor het supplement per werkloosheidsdag dat door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid wordt uitbetaald.
  • Verlaging maximumleeftijd gunstig belastingregime jonge sporters: jonge sportbeoefenaars tussen 16 en 23 jaar genieten onder voorwaarden van een gunstig belastingtarief van 16,5% (en 16,66% in de bedrijfsvoorheffing). Vroeger bedroeg de maximumleeftijd 26 jaar. Boven de maximumleeftijd van 23 jaar is een tarief van 33% (33,31% in de bedrijfsvoorheffing) van toepassing. Er wordt wel voorzien in een overgangsregeling voor sporters tussen 23 en 26 jaar oud

Wat doet Securex voor jou?

Bovenvermelde wijzigingen worden zoals ieder jaar in ons berekeningssysteem aangepast, zodat wij voor een correcte loonberekening kunnen zorgen in 2023.

Bron

Fiscaal nieuws
Hoge inflatie
Studenten
Bedrijfsvoorheffing
Algemene regels rond verlonen