Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe functieclassificatie en hogere lonen voor de (vrachtwagen)chauffeurs (PC 140.03)

In het paritair comité voor het vervoer voor rekening van derden wordt in januari een nieuwe functieclassificatie van kracht voor het rijdend personeel. Dit gaat meteen ook gepaard met een loonsverhoging en een indexering.

9 december 2022

De nieuwe regeling geldt voor alle vormen van vervoer van goederen voor rekening van derden over de weg. Dit gaat dus zowel over vrachtwagenchauffeurs, als besteldiensten of zelfs fietskoeriers. Alle bestaande onderverdelingen worden opgeheven.

In het kort

Als werkgever moet je voor elk van je chauffeurs het nieuwe functieniveau bepalen. Dat kan met een gratis tool van het sectorfonds. Vervolgens moet je het resultaat aan Securex bezorgen, zodat er vanaf januari het juiste loon berekend kan worden. De volledige checklist vind je onderaan dit artikel.

In welke subsectoren verandert er iets?

Bij Securex maken we in het paritair comité 140.03 nog een onderscheid tussen subsectoren. De nieuwe functieclassificatie geldt enkel in deze vier subsectoren:

De goederenbehandeling voor rekening van derden is dus niet betrokken (behalve het rijdend personeel), noch het garagepersoneel.

Waarom een nieuwe functieclassificatie?

De bestaande functieclassificatie was achterhaald, omdat die enkel rekening hield met de grootte of het gewicht van de vrachtwagen. De sector besliste daarom al in 2014 om een nieuwe functieclassificatie te voorzien die steunt op tien criteria (zie verder). De nieuwe regeling kon echter pas in werking treden wanneer de nieuwe functieclassificatie werd voorzien van een nieuw barema. Dat is nu gebeurd met een cao van 17 november 2022, die in werking treedt vanaf 1 januari 2023.

Wat houdt de nieuwe functieclassificatie in?

De job van iedere chauffeur zal ‘gewogen’ worden aan de hand van tien criteria. Op elk van die vragen zijn er twee tot drie antwoordniveaus mogelijk. Ieder antwoord geeft een aantal punten als resultaat. Als je al die punten optelt, kom je tot een totaal. Dat totaal bepaalt het niveau van de uitgeoefende functie:

 • 10 tot 14 punten: niveau 1
 • 15 tot 18 punten: niveau 2
 • 19 tot 25 punten: niveau 3
 • 26 tot 36 punten: niveau 4

Wat zijn de tien criteria?

De functie van elke chauffeur zal beoordeeld worden op basis van de volgende tien criteria:

 1. Type rijbewijs vereist voor de functie
 2. Graad van autonomie en planning
 3. Aantal leveringsadressen per dag
 4. Fysieke inspanningen
 5. Graad waarin men bijkomende hulpmiddelen, technische toepassingen of installaties moet kunnen manipuleren
 6. Mate waarin de chauffeur de lading moet controleren
 7. Complexiteit van het laad- en losproces
 8. Vereiste technische of reglementaire kennis
 9. Mate waarin bijkomende randtaken moeten uitgevoerd worden
 10. Mentorship of andere chauffeurs opleiden

Hoe doe je de weging van de functie?

Om het je makkelijk te maken heeft het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek een een tool uitgewerkt uitgewerkt die je door de weging loodst. Er worden je tien vragen gesteld, die je in de tool beantwoordt. Op het einde krijg je het niveau waarin je de bewuste werknemer dient in te schalen.

Bij het invullen van de vragen moet je rekening houden met de dagelijkse realiteit van je chauffeur en diens werkelijk uitgeoefende taken. Niet met wat die persoon kan of met situaties die zich sporadisch zouden kunnen voordoen.

Voorbeeld

Een chauffeur heeft standaard vijf leveringsadressen. Hij moet tien adressen doen als zijn collega met vakantie is. Het antwoord in de beoordeling blijft dan niettemin ‘beperkt (minder dan 10)’.

Hetzelfde geldt voor het rijbewijs: je moet kijken naar het vereiste rijbewijs voor de functie en niet naar welke voertuigen de chauffeur allemaal zou kunnen besturen.

Koppeling aan de lonen

Het huidige barema voor chauffeurs bestaat uit vier verschillende bedragen, die gekoppeld zijn aan het gewicht van het voertuig of de frequentie waarmee leveringen gedaan worden.

Van die vier bedragen worden de laagste twee geschrapt: die voor de handlanger-begeleider, voor de chauffeur in opleiding en voor de chauffeurs van voertuigen van minder dan 7 ton.

Het loon dat momenteel geldt voor een chauffeur van een voertuig van 7 tot minder dan 15 ton wordt het loon voor een chauffeur van niveau 1. Het laagste loon dus.

Het loon dat momenteel geldt voor een chauffeur van een voertuig van 15 ton of meer, wordt dan weer het loon voor een chauffeur van niveau 2.

De chauffeurs met niveau 3 en 4 krijgen het loon van een chauffeur van niveau 2 verhoogd met respectievelijk 15 en 30 cent.

Opgelet: al deze lonen, met inbegrip van de verhogingen van 15 en 30 cent, worden op 1 januari 2023 nog eens geïndexeerd met 10,96% volgens de huidige prognoses.

Situatie in 2022

  Uurloon sinds 1 januari 2022

Handlanger-begeleider

Chauffeur in opleiding

€ 11,7535

Chauffeur voertuig < 7 ton

Besteldiensten (bij aanwerving)

€ 12,2075

Chauffeur voergtuig 7 - 15 ton

Besteldiensten (na 6 maanden dienst)

€ 12,4820

Chauffeur voertuig > 15 ton (of geleed voertuig, ADR of koelwagen)

Koerierdiensten

€ 12,92

Situatie vanaf 1 januari 2023

Niveau 1 € 12,4820 + index
Niveau 2 € 12,92 + index
Niveau 3 € 13,07 + index
Niveau 4 € 13,22 + index

Lonen die hoger zijn dan het nieuwe barema?

Geef je momenteel een loon dat hoger is dan bovenstaande minima? Dan blijft die werknemer recht hebben op dat hogere loon. Het loon wordt bovendien geïndexeerd op 1 januari 2023 met 10,96% volgens de huidige prognoses.

Hetzelfde geldt voor een chauffeur die volgens de nieuwe functieclassificatie op een lager minimumloon uitkomt dan diens huidig loon. Als werkgever moet je het hogere loon blijven betalen en indexeren op 1 januari 2023.

Lees de indexprognose voor jouw sector

Geen onderscheid meer tussen koerier- en besteldiensten

Het bestaande onderscheid in loonvoorwaarden tussen een vrachtwagenchauffeur, een chauffeur van een bestelwagen en een koerier wordt vanaf 1 januari 2023 opgeheven. Behoort jouw chauffeur momenteel tot het PC 140.343, 140.345 of 140.398? Dan zal Securex jouw dossier vanaf 1 januari 2023 automatisch verhuizen naar het PC 140.341. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Jouw checklist

Als werkgever moet je twee stappen ondernemen:

 1. Alle chauffeurs moeten tegen januari opnieuw ingeschaald worden in één van de vier niveaus. Het makkelijkst doe je dit via de gratis tool van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek
 2. Geef het resultaat door in je tool (Officient of HR Accent). Werk je niet met een tool? Geef dan het resultaat per werknemer door aan je Securex Client Advisor via myHR@securex.be

Wat doet Securex voor jou?

Vanaf januari passen wij de juiste lonen toe op de nieuwe inschaling die je ons doorgeeft. Als je werknemers hebt in een bestel- of koerierdienst, veranderen wij het paritaire comité van jouw dossier naar PC 140.341. Mogelijks ziet je werknemer dus een nieuw nummer verschijnen op de loonbrief van Securex. Op het vlak van arbeidsvoorwaarden verandert er niets.

Meer informatie vind je op Lex4You > Paritaire comités en op de website van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

Bronnen

 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2022 betreffende de koppeling van de lonen van het rijdend personeel aan de functieclassificatie zoals bepaald in de cao van 19/06/2014 betreffende de functieclassificatie van het rijdend personeel in de ondernemingen in de subsector voor het goederenvervoer te lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden en betreffende de bepalingen van de arbeidsvoorwaarden voor het rijdend personeel (nog niet geregistreerd)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014 betreffende de functieclassificatie van het rijdend personeel in de ondernemingen in de subsector voor het goederenvervoer te lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden (nr. 123.033)