Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aangepaste rusttijden en een wijziging voor inbreuken op de tachograaf: wat verandert er voor het personenvervoer?

Nieuwe Europese regelgeving maakt het mogelijk voor de werkgevers en chauffeurs in het ongeregeld personenvervoer (autocars) om de rusttijd flexibeler in te delen. Daarnaast worden de sanctiemogelijkheden bij inbreuken op de tachograaf verruimt, voor zowel het ongeregeld als het geregeld personenvervoer.

7 juni 2024

Sinds 23 mei 2024 is de EU-verordening van 24 april 2024 in werking getreden. Die verordening voorziet versoepelingen van de rusttijden voor chauffeurs in het ongeregeld personenvervoer (PC 140.130). Verder voorziet de verordening in een ruimere mogelijkheid voor de lidstaten om inbreuken op de tachograaf te sanctioneren, zowel voor het ongeregeld als het geregeld vervoer (PC 140.111, 140.112, 140.120 en 140.130).

Verplichte onderbreking mag anders opgesplitst worden

Een chauffeur moet na 4,5 uur rijden een onderbreking nemen van minstens 45 minuten.

De onderbreking mocht opgesplitst worden in twee onderbrekingen, waarvan de volgorde vast stond: een eerste onderbreking van minstens 15 minuten en tweede onderbreking van minstens 30 minuten.

Voorbeeld van een correcte onderbreking (oude regels):

De chauffeur rijdt 2 uur, neemt een eerste onderbreking van 15 minuten.

Vervolgens rijdt de chauffeur 2,5 uur en neemt daarna een onderbreking van 30 minuten.

Voorbeeld van een niet-correcte onderbreking (oude regels):

De chauffeur rijdt 2 uur, neemt 30 minuten onderbreking.

Vervolgens rijdt de chauffeur 2,5 uur en neemt daarna 15 minuten onderbreking.

Voor de chauffeur die ongeregeld personenvervoer verzorgt, kan de onderbreking van minstens 45 minuten per rijperiode van 4,5 uur vanaf nu anders worden ingedeeld. De minimumduur en de volgorde van de twee opeenvolgende onderbrekingen verdwijnt. Dit geeft de chauffeur meer flexibiliteit om de pauzes in te delen.

Voorbeelden van correcte onderbrekingen (nieuwe regels):

  • 2 uur rijden / 25 minuten onderbreking / 2,5 uur rijden / 20 minuten onderbreking
  • 2,5 uur rijden / 30 minuten onderbreking / 3 uur rijden / 15 minuten onderbreking
  • 2 uur rijden / 17 minuten onderbreking / 2,5 uur rijden / 28 minuten onderbreking

Een uur extra diensttijd bij lange reizen

Er mag tussen twee rusttijden (dagelijkse of wekelijkse) niet meer dan 24 uur zitten.

Die verplichting wordt versoepeld voor chauffeurs van het ongeregeld personenvervoer, wanneer het gaat om een enkelvoudige bemanning van het voertuig.

Voor een chauffeur die een groepsreis van 6 dagen en meer verzorgt, mag deze periode eenmalig worden verlengd met één uur. Tussen de rusttijden zit dan 25 uur in plaats van 24 uur. Concreet betekent dit dat de dagelijkse diensttijd/amplitude eenmalig tijdens de reis 14 uur of 16 uur (in plaats van 13 of 15 uur) kan zijn, op voorwaarde dat de rijtijd voor die dag niet meer dan 7 uur is.

Wanneer het gaat om reizen van 8 dagen of meer, mag de chauffeur tweemaal gebruik maken van deze verlengde dagelijkse diensttijd.

De 12-dagenregel nu ook mogelijk voor nationaal vervoer

Volgens de EU-reglementering moet de wekelijkse rusttijd beginnen na het einde van 6 dagen prestaties. Voor het internationaal personenvervoer bestaat al een afwijking op dit principe. De wekelijkse rusttijd mag worden uitgesteld met maximaal 12 dagen.

Je mag die afwijking nu ook toepassen voor het nationaal ongeregeld vervoer, waardoor vervoerbedrijven ook nationale reizen van meer dan 6 dagen kunnen aanbieden.

Controles en administratieve formaliteiten

Wil je gebruik maken van de versoepelingen die we hierboven noemden? Dan moeten je chauffeurs zeker de rittenbladen van de afgelopen 28 dagen bijhouden. Vanaf 31 december 2024 is dat zelfs voor de afgelopen 56 dagen. Het bijhouden mag zowel digitaal als op papier.

Wat brengt de toekomst?

Momenteel zijn deze rittenbladen de enige mogelijkheid voor de controle-instanties om na te gaan dat de chauffeur effectief tewerkgesteld was in het ongeregeld personenvervoer. Uiterlijk tegen 31 december 2026 zal de Commissie de mogelijkheid tot digitaliseren onderzoeken.

Het is de bedoeling dat in de toekomst de tachograaf het onderscheid kan maken tussen ongeregeld en geregeld vervoer. Vanaf dan vervalt de verplichting tot het bijhouden van de rittenbladen.

Sancties voor inbreuken op de tachograaf voortaan mogelijk in alle lidstaten

Voor inbreuken op de tachograaf wordt ook extraterritorialiteit (= buiten de landsgrenzen) voorzien.

Hierdoor kunnen inbreuken op tachograafwetgeving (EU-vordering nr. 165/2014) nu ook bestraft worden in een andere lidstaat dan waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. Het is voor de chauffeur dan ook belangrijk om de reeds vastgestelde inbreuken te bewaren, zodat er bij een volgende controle geen nieuwe boete wordt opgelegd.

De maatregel geldt voor zowel het geregeld als het ongeregeld personenvervoer.

En wat met het goederenvervoer?

Voor het goederenvervoer wijzigt er niets. Je kan alle informatie over rij- en rusttijden terugvinden via de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het blijft natuurlijk belangrijk om alle regels na te leven. Zo werd er onlangs nog een grote controle uitgevoerd in de transportsector: Actie Pukhus | Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (belgie.be)

Bron

  • EU verordening 2024/1258 van 24 april 2024 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor minimale onderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden in de sector van het ongeregeld personenvervoer en wat betreft de bevoegdheid van de lidstaten om sancties op te leggen voor inbreuken op Verordening (EU) nr. 165/2014 in een andere lidstaat of een derde land (PEU 2/5/2024)
Transportsector