Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe barema’s en bedragen voor bedienden land- en tuinbouw (PC 144.200 en 145.200)

Sinds 1 januari 2023 zijn de paritaire comités 144 en 145 gemengd. Hieronder ressorteren nu ook de bedienden die voorheen tot het PC 200 behoorden, en ook de nieuwe bedienden die vanaf 2023 in dienst traden. Tot nu toe merkte je daar weinig van, maar daar komt vanaf de loonberekening voor augustus verandering in, als gevolg van enkele nieuwe cao’s.

30 augustus 2023

Wat ging vooraf?

Je paritair comité nr. 144 of 145 werd op 1 januari 2023 een gemengd paritair comité voor arbeiders en bedienden:

 • Je bedienden die tot 31 december 2022 onder paritair comité nr. 200 ressorteerden, behielden hun loon- en arbeidsvoorwaarden.
 • Voor de nieuwe bedienden (in dienst vanaf 1 januari 2023) was er echter niets geregeld bij de wijziging naar het gemengd paritair comité. Voor hen golden enkel de cao’s van de Nationale Arbeidsraad (minimumloon en vervoerskosten).

Nieuwe cao's brengen grondige herziening

Deze zomer mochten wij de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ontvangen die de vertegenwoordigers van je gemengd paritair comité zijn overeengekomen. Zo goed als alle onderwerpen ondergingen een herziening. Het resultaat is een mix van:

 • De regels van de arbeiders die ook van toepassing worden op de bedienden
 • De regels van de bedienden van PC 200 die integraal worden overgenomen voor de bedienden in jouw paritair comité
 • Een volledig nieuwe regeling die werd uitgewerkt

Wat betekent dat voor jouw dossier?

A. Lonen en beroepsclassificatie

 • Voor de arbeiders wijzigt niets
 • Alle bedienden genieten vanaf 1 januari 2023 de minimumbarema’s van PC 200
 • De beroepsclassificatie van PC 200 werd overgenomen
 • De toepassing voor jongeren- en studentenlonen is beperkt tot de 16- en 17-jarigen

Wat moet er gebeuren?

Voor de bedienden die pas vanaf 2023 in dienst zijn getreden, moeten de lonen van PC 200 retroactief worden toegepast vanaf januari 2023. Je Securex Client Advisor zal dat doen in de loop van de maand september.

Controleer of je voor al je bedienden een beroepsclassificatie hebt doorgegeven (in je tool of via je Securex Client Advisor).

B. Indexatieregels

 • De indexatie blijft jaarlijks op 1 januari en dit zowel voor de minimumlonen als de effectieve lonen
 • De formule van de arbeiders geldt vanaf nu zowel voor arbeiders als voor bedienden

C. Eindejaarspremie

Voor arbeiders wijzigt er niets. Zij genieten een eindejaarspremie ten laste van het fonds.

De bedienden ontvangen een eindejaarspremie ten laste van de werkgever, ter hoogte van het maandloon van december. De toekenningsvoorwaarden zijn bijna dezelfde als in PC 200, maar met enkele aanpassingen in het voordeel van de werknemers. Zo is er geen 6 maanden anciënniteit vereist en wordt ziekte gedurende 12 maanden gelijkgesteld.

Wat moet er gebeuren?

De bedienden die uit dienst zijn gegaan in de loop van 2023 moeten mogelijks een herberekening krijgen van hun eindejaarspremie. We bekijken dit voor jou in de loop van de maand september.

D. Ecocheques

Voor de arbeiders berekent en bestelt het fonds de ecocheques. Dat blijft zo. De berekening voor deeltijdse arbeiders wordt in lijn gebracht met die voor deeltijdse bedienden, namelijk d.m.v. schijven.

Het fonds berekent en bestelt vanaf 2023 ook de ecocheques van de bedienden.

Wat moet er gebeuren?

Bedienden die in 2022 uit dienst zijn gegaan hebben nog recht op hun pro rata ten laste van de werkgever. Deze moeten nog besteld worden. Indien wij de bestellingen doen voor jouw dossier, hoef je niets te doen. Doe je zelf de bestellingen van ecocheques, dan moet je hiervoor contact opnemen met je uitgever.

E. Vervoerskosten

Arbeiders en bedienden genieten sinds 1 januari 2023 dezelfde terugbetalingen. De regels zijn gealigneerd op die van de arbeiders. Er is geen loonplafond meer voor de terugbetaling van de kosten voor privévervoer voor de bedienden. Bovendien liggen de tussenkomsten fors hoger. Sinds 1 januari 2023 bedraagt de fietsvergoeding €0,24/km, zonder limiet.

Wat moet er gebeuren?

Voor alle bedienden die met een privévervoermiddel naar het werk komen (fiets inclusief) moeten rechtzettingen gebeuren vanaf januari 2023. Securex doet dit voor jou in de loop van september.

F. Jaarlijkse premie 2015

De bedienden uit PC 200 genieten een jaarlijkse premie van 307,94 euro (geïndexeerd bedrag 2023), jaarlijks te betalen in juni.

Die regeling is nu volledig overgenomen voor de bedienden in jouw paritair comité. Dit wil zeggen dat ook de bedienden in dienst vanaf 1 januari 2023 er recht op hebben.

Wat moet er gebeuren?

De bedienden die overgekomen zijn uit PC 200 hebben deze premie ontvangen.

Voor de bedienden die pas vanaf 1 januari 2023 in dienst zijn gekomen, moet die premie nog gerekend worden. Wij zullen overgaan tot deze berekeningen in de loop van september.

G. Tijdelijke jaarpremie 2019

De bedienden die in dienst waren op 31 augustus 2019 en die geen gelijkwaardig aanvullend pensioen genieten zoals hun collega-arbeiders binnen dezelfde ondernemingsactiviteit, ontvangen jaarlijks een tijdelijke jaarpremie in december. En dit zolang de aanvullende pensioenregeling tussen de arbeiders en bedienden niet gelijkwaardig is. Die regeling werd volledig overgenomen voor de bedienden in jouw paritair comité die in dienst waren op 31 augustus 2019.

Wat moet er gebeuren?

Wij rekenen deze premie voor de betrokken bedienden in december.

H. Werkkledij

Oefenen je bedienden taken uit waarbij ze zich vuil kunnen maken? Dan hebben ze vanaf nu ook recht op werkkledij. Je kan de verplichting voor het afleveren en onderhouden van deze kledij ‘afkopen’ door een vergoeding toe te kennen. Voor de arbeiders bestond deze regeling al.

Wat moet er gebeuren?

Indien van toepassing, moet je ook voor bedienden werkkledij voorzien en onderhouden. Kies je daar niet voor, dan moet je een vergoeding betalen na het uitvoeren van een risicoanalyse: zijn er risico’s aan verbonden indien de werknemer zelf instaat voor het onderhoud van de werkkledij?

I. Werken op verplaatsing (enkel voor parken en tuinen - PC's 145.040 en 145.240)

De werknemers hebben recht op een mobiliteitsvergoeding, een premie voor het gebrek aan warme maaltijd, verblijfskosten en een scheidingsvergoeding indien ze ver van huis moeten werken. Dit bestond al voor de arbeiders maar wordt nu uitgebreid voor de bedienden indien zij zich ook naar werven zouden verplaatsen (niet de zetel van de onderneming).

Wat moet er gebeuren?

Te betalen indien van toepassing.

Sommige cao’s uit PC 200 werden volledig overgenomen

Voor de bedienden in je sector worden onderstaande cao’s integraal en ongewijzigd overgenomen vanuit het PC nr. 200:

 • Klein verlet
 • Dwingende familiale redenen
 • Regelingen SWT en aangepaste beschikbaarheid
 • Collectief ontslag
 • Syndicale afvaardiging & vorming
 • Opleiding
 • Regelingen tijdskrediet en eindeloopbaan

Wat mag je van Securex verwachten?

Alle analyses en cao’s vind je terug op Lex4You, onder Paritaire comités. Log in, selecteer jouw paritair comité en raadpleeg vervolgens het gewenste thema.

De nieuwigheden in de lonen en vervoerskosten passen wij toe vanaf het rekenen van de lonen van augustus 2023.

Wij gaan ook aan de slag voor de correcties die nog moeten gebeuren (lonen, vervoerskosten, eventueel ook voor de ecocheques en de jaarlijkse premie, afhankelijk van de in- en uitdiensten in je onderneming). Die correcties voeren we uit in de loop van september 2023.

Heb je nog vragen? Mail naar myHR@securex.be en we helpen je graag verder!

Landbouw en tuinbouw