Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Neem de ervaring van je 45-plussers op in je werkgelegenheidsplan

Elke onderneming die meer dan 20 werknemers tewerkstelt moet jaarlijks een plan opstellen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder. Als je een plan moet opstellen, kan dat ook een meerjarenplan zijn. Dat kan als de maatregelen die je invoert over meerdere jaren lopen.

8 februari 2024

Sloot je het boekjaar af op 31 december 2023 en liep je werkgelegenheidsplan dan af? Stel dan ten laatste op 31 maart 2024 een plan op om sancties te vermijden. Wacht dus niet langer en begin aan de opmaak van een nieuw plan.

Wie moet een plan opmaken?

Je moet een werkgelegenheidsplan opstellen als je meer dan 20 werknemers tewerkstelt. Je moet daarbij rekening houden met de technische bedrijfseenheid, en niet met de juridische entiteit.

Om na te gaan of je meer dan 20 werknemers tewerkstelt, moet je kijken naar het aantal werknemers op de eerste werkdag van het jaar waarin je het plan opstelt. Het gaat dan om de voltijdse equivalenten in de Dimona-aangifte van die dag.

In deze berekening wordt rekening gehouden met alle werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en met de uitzendkrachten. Dit aantal werknemers is vastgesteld voor vier jaar.

Binnen welke termijn moet je dit plan opmaken?

Je moet het werkgelegenheidsplan binnen de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar overmaken aan de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad, dan bezorgt je het plan aan de vakbondsafvaardiging. Is die er ook niet dan moet je het CPBW informeren. Als er ook geen comit√© is, dan breng je de werknemers zelf op de hoogte.

Je moet dit plan dus op hetzelfde moment als de jaarlijkse informatie op sociaal vlak en over de werkgelegenheid voorleggen.

Als je het boekjaar op 31 december 2023 afsloot, dan moet je het werkgelegenheidsplan tegen 31 maart 2024 opstellen.

Welke info neem je op in het werkgelegenheidsplan?

In het werkgelegenheidsplan neem je de inspanningen op waartoe jouw onderneming zich verbindt om werknemers van 45 jaar en ouder aan het werk te houden of in dienst te nemen.

Dat kunnen maatregelen zijn die al worden uitgevoerd binnen de onderneming en/of maatregelen die de onderneming in de toekomst wenst uit te voeren.

Zo kan je maatregelen voorzien om de werklast voor oudere werknemers te verlichten door de arbeidstijd of de arbeidsomstandigheden aan te passen.

Indien je bijvoorbeeld zachte landingsbanen voor de oudere werknemers in je onderneming voorziet, dan moet je die ook in het werkgelegenheidsplan opnemen.

Wat zijn de sancties?

Indien je geen plan opstelt, belemmer je de werking van de overlegorganen en leef je een algemeen verbindend verklaarde cao niet na.

De eerste overtreding wordt bestraft met een sanctie van niveau 2, de tweede met een sanctie van niveau 1.

Concreet gaat het om de volgende bedragen:

 

Administratieve geldboete

Strafrechtelijke geldboete

Sanctie niveau 1

80 tot 800 euro

/

Sanctie niveau 2

200 tot 2.000 euro

400 tot 4.000

Een oudere werknemer die eventueel ontslagen wordt, zou bovendien een eis tot schadevergoeding kunnen instellen op basis van de antidiscriminatiewet (discriminatie op basis van leeftijd). Hij of zij zou immers kunnen inroepen dat het feit dat er geen plan is, ertoe geleid heeft dat de onderneming niet de passende maatregelen genomen heeft om oudere werknemers aan de slag te houden.

Wat doet Securex voor jou?

Je vindt een gedetailleerde uitleg over dit onderwerp onder het thema "Verplichtingen als werkgever" > Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Moet je een plan opstellen en wens je hulp bij het opmaken van dit plan op maat van jouw onderneming? Neem dan zeker contact op met je Legal Advisor op het adres myHR@securex.be. Hij of zij helpt u graag.

Bron

Werkgelegenheidsplan