Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nacht- en zondagwerk op Batibouw: wat zijn de regels?

Op dinsdag 14 maart 2023 gaat een nieuwe editie van de bouwbeurs Batibouw van start. Ben jij een van de honderden standhouders die klaar staat om bezoekers te overtuigen van je producten of diensten? En ben je van plan om je personeel tewerk te stellen op de beurs? Lees dan zeker wat mag en niet mag inzake arbeidsduur.

9 maart 2023

Zondagarbeid

Laten we beginnen met het goede nieuws. Voor uitzonderlijke situaties zoals deze heeft de Arbeidswet een uitzondering voorzien. Hoewel het dus normaal verboden is om je personeel op zondag tewerk te stellen, mag men dit wel voor deelname aan manifestaties van alle aard. Dit zijn onder andere salons, tentoonstellingen, jaarbeurzen, markten, braderijen enz. Ook Batibouw valt onder deze bepaling. Daarmee is de kous echter nog niet af…

Overuren of niet?

Indien je jouw personeel aan het werk zet op zondag zijn er twee mogelijkheden:

  • Ofwel heeft je werknemer tijdens die week gewerkt volgens zijn of haar normale uurrooster en zijn de prestaties op zondag overuren
  • Ofwel heb je een dag gewisseld in het uurrooster van je werknemer en zijn de prestaties op zondag geen overuren. Je kan niet eenzijdig het uurrooster van je werknemer wijzigen. Hij moet hiermee akkoord gaan

Als er overuren gepresteerd worden op zondag, ben je jouw werknemer een toeslag van 100% verschuldigd. Daarnaast krijgt hij of zij ook een uur inhaalrust voor ieder gepresteerd overuur en ook deze worden volledig betaald. De inhaalrust moet toegekend worden binnen het kwartaal. Een overuur op zondag kost je dus dubbel.

Opgelet, sinds de wet Peeters is het ook mogelijk om gebruik te maken van het systeem van de 'vrijwillige overuren', dit zijn overuren gepresteerd op vraag van de werknemer. Vallen de zondagse overuren onder dit systeem, dan zal je enkel overloon maar geen inhaalrust verschuldigd zijn. 

Inhaalrust

Los van het feit of er overuren gepresteerd worden op zondag of niet, ben je jouw werknemer ook een andere dag rust verschuldigd binnen de zes dagen die op de zondag volgen. Dit om jouw personeel toch hun zondagsrust te gunnen. Die dag mag gerust samenvallen met een normale inactiviteitsdag (bijvoorbeeld een zaterdag) en wordt ook niet betaald.

Voor de duur van die verplichte rust geldt het volgende: een hele dag rust moet gegarandeerd worden voor prestaties van meer dan vier uur en een halve dag indien men vier uur of minder heeft gewerkt op zondag.

Conclusie

Indien er door de tewerkstelling op zondag overuren gepresteerd zijn, heeft je personeel dus twee keer recht op inhaalrust: één keer de zondagsrust in de week die volgt en één keer de inhaalrust voor overuren. Gaat het evenwel om vrijwillige overuren, dan is enkel de zondagsrust verschuldigd.

Ons advies

Weet je op voorhand dat je jouw werknemer op zondag zal nodig hebben en werkt die werknemer dan niet in het kader van de vrijwillige overuren? Las dan een dag (onbetaalde) rust in tijdens de week die de zondag voorafgaat.

Nachtarbeid

Verboden

De beurs is alle werkdagen geopend tot 19 uur en op donderdag en vrijdag 16 en 17 maart is er een nocturne voorzien tot 21u00.

Weet dat alle prestaties tussen 20 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens onder de noemer 'nachtarbeid' vallen en dat nachtarbeid in principe verboden is. De Arbeidswet heeft geen uitzondering voorzien voor het geval van een beurs of ander evenement. Je mag je personeel op die dagen dus niet tewerkstellen na 20 uur.

Als je jouw personeel tegen dat verbod in toch zou tewerkstellen na 20 uur, loop je risico op een strafrechtelijke geldboete in van 400 tot 4.000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro. Deze sanctie wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Oplossing

Jijzelf, jouw gerant(en), ander leidinggevend of vertrouwenspersoneel en je eventuele handelsvertegenwoordigers vallen buiten het verbod op nachtarbeid voorzien door de Arbeidswet. De term 'leidinggevend of vertrouwenspersoneel' mag je niet ruim interpreteren.

Bouwsector
Arbeidsduur