Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Mag je nog een medisch attest voor één dag vragen aan je werknemer?

Sinds eind vorig jaar kan je als werkgever geen ziektebriefje meer vragen aan je werknemers voor de eerste ziektedag. Je werknemers kunnen zo maximaal drie keer per jaar afwezig blijven. Telt je bedrijf minder dan 50 werknemers? Dan kan je wel een uitzondering op die regel voorzien.

8 november 2023
ill, sick

Geen ziektebriefje meer?

Sinds 28 november 2022 kan je als werkgever niet meer in alle gevallen een medisch attest vragen als je werknemer ziek is. Je werknemer moet immers geen attest meer voorleggen als die één dag ziek is. Of voor de eerste ziektedag van een langere ziekteperiode. Je werknemer kan tot drie keer per jaar gebruik maken van die mogelijkheid.

Je werknemer moet je wel nog altijd informeren over diens ziekte. Als werkgever kan je ook die dag een controlearts de arbeidsongeschiktheid van je werknemer laten nagaan. Om die controle mogelijk te maken moet je werknemer je meegeven op welk adres die verblijft. De verplichting om het adres mee te delen vervalt als je werknemer op diens bij jou gekende verblijfplaats verblijft.

Maar wel een uitzondering voor kleinere bedrijven

Bedrijven die op 1 januari van een jaar minder dan 50 werknemers tewerkstellen, kunnen toch nog voor elke ziektedag een medisch attest vragen. Je moet die mogelijkheid dan wel voorzien in je arbeidsreglement. Eventueel kan je die mogelijkheid ook voorzien in een ondernemings-cao.

Om na te gaan of je bedrijf minder dan 50 werknemers telt, moet je rekening houden met het aantal werknemers binnen de juridische entiteit op 1 januari van een bepaald jaar. Je moet dus geen rekening houden met het aantal werknemers op het niveau van de technische bedrijfseenheid.

Wat moet je nakijken op 1 januari 2024?

Telt je bedrijf minder dan 50 werknemers en heb je de uitzondering opgenomen in je arbeidsreglement? Dan moet je nagaan of je op 1 januari 2024 nog altijd minder dan 50 werknemers hebt. Als je de uitzondering via een ondernemings-cao hebt ingevoerd, moet je natuurlijk dezelfde controle uitvoeren.

Heb je die dag minder dan 50 werknemers in dienst? Dan kan je in 2024 gebruik blijven maken van de uitzondering. Je werknemers moeten dan nog altijd een medisch attest bezorgen voor elke dag ziekte.

Heb je die dag minstens 50 werknemers in dienst? Dan kan je in 2024 geen gebruik meer maken van de uitzondering. Je werknemers moeten dan geen attest meer kunnen voorleggen voor een ziekte van één dag. Of voor de eerste ziektedag van een langere ziekteperiode. En dat tot drie keer per jaar.

Maak je gebruik van de modellen van Securex voor je arbeidsreglement of je ondernemings-cao? Dan wordt daarin voorzien dat de uitzondering automatisch opnieuw van toepassing wordt zodra je in de toekomst opnieuw minder dan 50 werknemers hebt.

Je kan eventueel ook nagaan of je wel gebruik wil maken van de uitzondering. Uit onderzoek blijkt immers dat werknemers minder lang afwezig zijn als ze één dag zonder medisch attest mogen thuisblijven. Artsen stellen immers vaak een medisch attest op van twee of drie dagen, terwijl de werknemer soms na één dag al opnieuw zou kunnen werken.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over het ziekteattest? Of wil je de uitzonderingsmogelijkheid opnemen in je arbeidsreglement of een ondernemings-cao? Dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@Securex.be.

Ben je klant bij Securex? Dan kan je ook terecht op ons klantenportaal. Je vindt het antwoord op verschillende vragen op ons online portaal MySecurex. In de zoekfunctie ‘MijnSupport’ verzamelden we de meest gestelde vragen en antwoorden. Zo ben je snel geholpen, ook buiten de kantooruren.

Bron

Ziekte en ongeval