Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Leerlingen en stagiairs : een nieuwe leervergoeding?

De vakantie is bijna afgelopen. Ook de leerlingen en stagiairs moeten dus opnieuw naar school terwijl ze met één voet in het bedrijfsleven blijven staan. Wanneer een leerling naar een hoger jaar overgaat, verandert het bedrag van de leervergoeding.

23 augustus 2022

We raden je dan ook aan om, bij het begin van het schooljaar, na te gaan of je nog de correcte vergoeding toekent.

Wanneer moet de leervergoeding aangepast worden?

Ga na of jouw leerling nog steeds de juiste leervergoeding ontvangt. Elke reglementering voorziet immers in een andere datum om het bedrag van de vergoeding aan te passen zodra de leerling geslaagd is en naar een hoger jaar overstapt. Hieronder vind je een overzichtstabel.

U kan de bedragen van de verschillende vergoedingen (variabel in functie van het Gewest of de Gemeenschap) terugvinden in onze sociaalrechtelijke bedragen.

Leerlingen/stagiairs

Aanpassing van de vergoeding indien ze naar een hoger jaar overgaan

Andere aanpassingen

Leerlingen met een overeenkomst van alternerende opleiding (Vlaanderen)

1 september

In geval van indexering van het GGMMI

Alternerende overeenkomst (Wallonië, Brussel en Franse Gemeenschap)

Verwerving van de  vaardigheden opgelegd door het opleidingsplan (met vertraging dit jaar)

Indexering van het GGMMI

Alternerende overeenkomst (Wallonië, Brussel en Franse Gemeenschap)

Voor de leerlingen van de middenstand in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet deze aanpassing in principe op 1 augustus gebeuren.

Voor de leerlingen van de middenstand in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet deze aanpassing op 1 januari gebeuren (aanpassing in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen).

Stagiairs ondernemingshoofd in het Waals Gewest

1 augustus

1 januari (aanpassing in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen)

Stagiairs ondernemingshoofd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 augustus

1 januari (aanpassing van het minimumbedrag in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen)

Leerlingen van de middenstand in de Duitstalige Gemeenschap

1 juli

1 januari (aanpassing van het minimumbedrag in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen)

1 januari tijdens het 2de en 3de jaar

Industriële leerlingen

Geen aanpassing

Verjaardag van de jongere of in geval van indexering van het GGMMI

Wat te doen als…?

Mijn leerling/stagiair is niet geslaagd

Informeer jouw Client Advisor indien u niet met onze software werkt

Mijn leerling/stagiair is geslaagd

- Pas zelf het bedrag aan in onze Securex-software.

- Indien je geen Securex-software gebruikt dient je niets te doen. We verhogen de vergoeding op de datum aangeduid in onderstaand overzicht.

Ik weet niet of mijn leerling/stagiair geslaagd is

Vraag dit na bij het opleidingscentrum

Meer weten?

Er bestaan een heleboel regionale reglementeringen om alternerende opleidingen te omkaderen. Om meer te weten, nodigen we u uit om ons dossier stages en leertijd te raadplegen, of om ons te contacteren via myHR@securex.be.

Ons stagedossier geeft je ook een overzicht van de opleidingsovereenkomsten voor werkzoekenden, en van de regels over de (onbezoldigde) schoolstages.

Opleiding & stage