Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Land- en tuinbouw: steunmaatregelen verlengd in 2022

De federale regering verlengt de steunmaatregelen voor de sectoren van de landbouw (PC 144) en de tuinbouw (PC 145) voor het jaar 2022.

29 juni 2022

Specifiek gaat het om de volgende maatregelen:

  • Verhoging van het aantal dagen seizoenarbeid
  • Verlenging van de versoepeling 180-dagenregel

Deze maatregelen zijn van toepassing sinds 1 januari 2022. 

Verhoging aantal dagen seizoenarbeid

In 2020 kon je een tweede plukkaart geven aan seizoenarbeiders. Het aantal dagen seizoensarbeid per werknemer werd verdubbeld. 

In 2021 werd voorzien in een verhoging van het aantal dagen seizoensarbeid. Deze maatregel wordt verlengd voor het jaar 2022.

Het gaat om volgende verhoging van het aantal dagen seizoensarbeid:

  • In de landbouw gaat het om een verdubbeling van 30 naar 60 dagen
  • In de tuinbouw gaat het om een verhoging van 65 naar 100 dagen

Fruitteelt (sub-pc 145.050) 

Via een Koninklijk Besluit werd de mogelijkheid voorzien in de sector van de fruitteelt (hardfruit en zachtfruit) om het aantal dagen seizoensarbeid te verhogen met 35 dagen, van 65 dagen naar 100 dagen per jaar.

Er werd beslist dat bedrijven in 2020 geen gebruik kunnen maken van bovenstaande regeling. Volgens de vakbonden in het Paritair Comité bood de tweede plukkaart al voldoende uitbreiding van het aantal dagen seizoensarbeid.

In 2021 kon opnieuw geen gebruik worden gemaakt van deze regeling. Via de Boerenbond vernemen wij dat hetzelfde geldt voor 2022 en er dus nog steeds geen gebruik kan worden gemaakt van bovenstaande bijzondere regeling. 

Witloof- en champignonteelt

Werkgevers in de champignonteelt kunnen een aanvraag doen om de seizoenregeling gedurende het volledige kalenderjaar te kunnen toepassen, in plaats van slechts tijdens een periode van 156 kalenderdagen per jaar. 

Samenvatting

Concreet betekent dit:

Sector

Max. aantal dagen seizoensarbeid in 2022

PC 144 - Landbouw

60 dagen

PC 145 - Tuinbouw (algemeen)

100 dagen

PC 145 - Tuinbouw (witloof- en champignonteelt)

100 dagen

PC 145.050 - Fruitteelt

100 dagen

PC 145.040 - Inplanten en onderhoud van parken en tuinen

Niet van toepassing

Versoepeling 180-regel

Sinds 1 april 2020 werd de 180-regel versoepeld, waardoor de mogelijkheden voor seizoensarbeid zijn uitgebreid. De versoepeling werd verlengd voor het jaar 2021 en opnieuw voor het jaar 2022.

Ter herinnering

De 180-dagenregel zegt dat iemand enkel als seizoensarbeider aan de slag kan, voor zover hij of zij niet heeft gewerkt als vaste werknemer in de land- of tuinbouw in de 180 dagen voorafgaand aan de tewerkstelling als seizoenswerknemer.

Limiet geldt enkel nog binnen de eigen onderneming

Vooreerst wordt de “180-dagenregel” beperkt tot de eigen onderneming. Dat betekent een grote vereenvoudiging. Je kan immers niet nagaan of seizoenwerknemers voordien hebben gewerkt met een vast contract in de sector. De aanpassing van de 180 dagenregel geeft nu meer rechtszekerheid.

Het begrip ‘eigen onderneming’ is ruimer dan jouw eenmanszaak of vennootschap. Je moet ook rekening houden met dagen onder vast contract die werden gepresteerd in:

  • Juridische entiteiten die door dezelfde bestuurders en/of beheerders worden bestuurd;
  • Of juridische entiteiten die tot dezelfde technische bedrijfseenheid behoren.

Iemand die met vast contract heeft gewerkt buiten jouw eigen onderneming, kan je dus onmiddellijk als seizoenwerknemer tewerkstellen. Hetzelfde geldt wanneer die persoon in een andere sector heeft gewerkt met een vast contract.

Terugkeer als seizoenswerknemer wordt sneller mogelijk

Verder kan je jouw seizoenwerknemers een contract voor bepaalde duur of voor een bepaald werk van maximum 6 weken geven na afloop van hun seizoensarbeid, zonder dat dit meetelt voor de 180-dagenregel:

Op die manier kan de betrokken werknemer al binnen de 180 dagen na afloop van het tijdelijke contract – terugkeren naar jouw onderneming als seizoenwerknemer.

Ook gepensioneerde werknemer kan terugkeren als seizoenswerknemer

Ging een vaste werknemer met pensioen en wil die persoon nu komen werken als seizoenswerknemer? Dat kan. 

Sinds 1 april 2020 geldt de 180-dagenregel niet meer wanneer een vaste werknemer met wettelijk pensioen gaat en nadien in dezelfde onderneming gaat werken als seizoenwerknemer.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over deze maatregel? Aarzel dan niet om je Securex Legal Advisor te contacteren via het volgende e-mailadres: myhr@securex.be.

Bronnen:

  • Wet van 17 juni 2022 tot wijziging van artikel 2/1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2022

 

Sectornieuws