Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kan een werknemer bij langdurige ziekte of veelvuldige afwezigheid zonder gevaar worden ontslagen?

In het verleden aanvaardden rechtbanken en gerechtshoven het ontslag van werknemers die langdurig ziek of veelvuldig afwezig waren, als het ontslag gebaseerd was op economische of organisatorische redenen. De jurisprudentie evolueert echter en werknemers worden nu beschermd tegen discriminatie op basis van hun gezondheidstoestand.

29 november 2023
ill, sick

Ziekte mag in geen geval worden ingeroepen als reden voor ontslag

Volgens de wet is het niet verboden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Ziekte kan echter geen reden voor ontslag vormen. De arbeidsongeschiktheid van de werknemer kan de beslissing van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, niet wettigen.

Als werkgever moet u aantonen dat het ontslag gebaseerd is op het gedrag of de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, of op economische redenen of desorganisatie van het werk.

Ontslag wegens ongerechtvaardigd te laat komen of afwezigheid, moeizame relaties met klanten/collega's of herhaalde fouten op het werk wordt geacht te zijn gebaseerd op het gedrag of de bekwaamheid van de werknemer.

Ontslag wegens gebrek aan werk, omzetdaling of sluiting van een afdeling wordt geacht te zijn gebaseerd op economische redenen of op desorganisatie van het werk.

Met andere woorden, de werkgever moet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunnen rechtvaardigen op andere gronden dan de gezondheidstoestand van de werknemer.

Afwezigheden wegens ziekte verstoren de werkorganisatie

Verstoring van de werkorganisatie is een reden die vaak door werkgevers wordt aangevoerd om het ontslag van een werknemer tijdens een langdurige ziekte te rechtvaardigen.

Herhaald absenteïsme kan het werk verstoren en werkingsproblemen veroorzaken, maar ontslag moet een legitiem doel dienen en een passende maatregel zijn voor de situatie.

Recente jurisprudentie is van oordeel dat ontslag een legitiem doel dient en een passende maatregel is in gevallen van:

  • Een verstoorde organisatie die leidt tot een te hoge werkdruk voor de collega's
  • Een verstoorde organisatie in de productieketen
  • Niet uitgevoerde leveringen
  • Sluiting van de winkel bij gebrek aan vervangers

De verstoorde organisatie moet worden aangetoond met concrete en overtuigende feiten en men moet kunnen aantonen dat ontslag noodzakelijk is.

Let echter op voor discriminerend ontslag

De werkgever moet bewijzen dat het ontslag objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en dat het een gepaste en noodzakelijke maatregel is.

Hij moet aantonen dat het ontslag van de werknemer volledig los staat van zijn gezondheidstoestand.

Als de werkgever dit niet doet, wordt het ontslag van de werknemer gerechtvaardigd op basis van zijn afwezigheden wegens ziekte en beschouwen onze rechtbanken en gerechtshoven het als discriminerend.

De ontslagen werknemer ondervindt zo immers nadeel ten opzichte van een andere werknemer die niet in slechte gezondheid verkeert en die niet afwezig is.

De werknemer heeft het recht om van de werkgever een vergoeding te eisen gelijk aan 6 maanden brutoloon. Hij kan dit op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Wij raden u uiterste voorzichtigheid aan bij ontslag van een werknemer.

Wat doet Securex voor jou?

Wij raden u uiterste voorzichtigheid aan bij ontslag van een werknemer. Raadpleeg uw Securex Legal Advisor op myHR@securex.be alvorens iemand te ontslaan.

Bronnen

  • Diverse vonnissen en arresten
Ziekte en ongeval