Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Je werknemer heeft vanaf 1 januari 2023 recht op 3 extra weken adoptieverlof

Werknemers die een kind adopteren hebben recht op adoptieverlof. Tot 2018 had elk van de adoptieouders recht op zes weken adoptieverlof. Nadien werd het adoptieverlof stelselmatig verhoogd. Vanaf 1 januari 2023 komen er voor beide adoptieouders samen drie weken extra bij. Ze hebben dus niet elk recht op drie bijkomende weken.

3 januari 2023

Wat verandert er in 2023?

Werknemers die recht hebben op adoptieverlof kunnen vanaf 2023 eventueel meer dan zes weken adoptieverlof aanvragen. Adoptieouders hebben voor aanvragen voor adoptieverlof vanaf 1 januari 2023 immers samen recht op drie extra weken adoptieverlof. Om recht te hebben op die bijkomende weken, moeten niet alleen de aanvragen vanaf 1 januari 2023 gebeuren, het moet ook gaan om adopties vanaf die datum.

Die bijkomende drie weken kunnen niet per adoptieouder opgenomen worden. Ze kunnen ofwel door één adoptieouder ofwel gespreid over beiden opgenomen worden. De adoptieouders moeten in een verklaring op eer aangeven hoeveel van die drie weken zij elk opnemen. Dat kan dus van nul tot drie weken variëren.

Die bijkomende weken worden door de mutualiteit vergoed. Als werkgever moet je voor die bijkomende weken dus geen loon uitbetalen.

Wat is het adoptieverlof?

Werknemers kunnen het adoptieverlof gebruiken om hun geadopteerde minderjarige kind of kinderen op te vangen. Dit verlof duurt zes weken voor elk van de adoptieouders. Vanaf 2023 komen daar nog drie weken bij voor de adoptieouders samen.

Er zijn ook specifieke regels als je werknemer meerdere minderjarige kinderen tegelijk of gehandicapte kinderen adopteert. In die gevallen heeft hij of zij recht op een langer adoptieverlof.

Hoe kan je werknemer het adoptieverlof opnemen?

Je werknemer moet het verlof opnemen binnen de twee maanden na inschrijving van het minderjarige kind in het bevolkingsregister. Je werknemer moet je minstens één maand vooraf schriftelijk informeren dat hij of zij adoptieverlof wil opnemen.

Het adoptieverlof moet per week of een veelvoud ervan opgenomen worden. Als je werknemer minder dan zes weken adoptieverlof wil opnemen, verliest hij of zij het saldo. Het is dus niet mogelijk om het adoptieverlof over twee of meer periodes te spreiden voor hetzelfde kind.

Het adoptieverlof schorst de opzeggingstermijn

Sinds 10 november 2022 schorst het adoptieverlof de opzeggingstermijn als je als werkgever je werknemer ontslaat. Dat betekent dat de opzeggingstermijn verlengd wordt met het aantal dagen adoptieverlof dat tijdens die opzeggingstermijn wordt opgenomen.

Als je werknemer zelf ontslag neemt, wordt de opzeggingstermijn evenwel niet geschorst.

Je werknemer is beter beschermd tijdens het adoptieverlof

Sinds 10 november 2022 is je werknemer beter beschermd als hij of zij adoptieverlof aanvraagt. De bescherming tegen ontslag wordt uitgebreid. Bovendien moet je ook opletten als je een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd niet vernieuwt.

De bescherming tegen ontslag

Als je werknemer adoptieverlof wil opnemen, moet die je minstens één maand vooraf schriftelijk informeren over de opname van de verlof. Bij de opname van adoptieverlof is je werknemer dan beschermd tegen ontslag omwille van dat verlof.

Die bescherming loopt twee maanden vóór aanvang van het adoptieverlof tot één maand na afloop van het verlof. Je werknemer is ook beschermd tegen ontslag als je het ontslag al voorbereid tijdens de beschermingsperiode, maar de werknemer pas erna ontslaat.

Wil je je werknemer in die periode toch ontslaan? Dan moet je kunnen aantonen dat er geen verband is tussen het ontslag en de opname van het adoptieverlof. Slaag je daar niet in, dan heeft je ex-werknemer recht op een vergoeding gelijk aan zes maanden loon.

De bescherming tegen het niet vernieuwen van een arbeidsovereenkomst

Als je werknemer recht heeft op adoptieverlof en hij of zij heeft een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, moet je opletten als je die overeenkomst niet vernieuwt. Er wordt dan immers verondersteld dat die niet vernieuwing gelinkt is aan het adoptieverlof.

Je werknemer kan dan de reden voor de niet vernieuwing vragen. Blijkt dat die reden gelinkt is aan het adoptieverlof, dan heeft je werknemer recht op een forfaitaire vergoeding. Het bedrag van die vergoeding is gelijk aan drie maanden loon. Deze sanctie geldt ook als je een uitzendovereenkomst niet verlengt.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je meer info over adoptieverlof? Lees dan ons dossier op Lex4You.

Heb je vragen over de ontslagbescherming, dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor op myHR@securex.be.

Bron

Tijd voor gezin en zorg