Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Indexeringen en loonaanpassingen maart 2022

In onze maandelijkse indexlijst vindt u terug in welke paritaire comités er een indexering, loonsverhoging of loonaanpassing plaatsvindt.

3 maart 2022

In de downloadsectie op deze pagina kunt u de Indexlist 2022 downloaden. Die spreadsheet geeft per maand een overzicht van de paritaire comités waarin een indexering en/of loonsverhoging plaatsvond.

Een loonaanpassing in mijn sector, wat nu?

Behoort uw onderneming tot een activiteitensector (paritair comité of PC) waar er deze maand een indexering en/of verhoging plaatsvindt, eventueel onder de vorm van een premie, cheques of een ander voordeel? Dan bent u als werkgever verplicht om dit toe te kennen aan uw werknemers. Geen zorgen, als partner voor uw loonadministratie zorgt Securex automatisch voor een juiste berekening en toepassing.

De Indexlist gebruiken 

In de spreadsheet kunt u een filter instellen op de kolom Nr. PC. Zo ziet u enkel de loonaanpassingen voor het PC of de PC's die u selecteert.

Voorbeeld

Filter de kolom Nr. PC op de zoekterm 200000 om na te gaan of er deze maand een loonaanpassing plaatsvindt in het paritair comité nr. 200.

Als klant van het sociaal secretariaat Securex kunt u het nummer van uw paritair (sub)comité terugvinden op de loondocumenten. Omdat Securex uit praktische overwegingen een eigen indeling gebruikt, kan dat nummer verschillen van het nummer op de officiële lijst van paritaire comités.

Wat betekenen de afkortingen in de Indexlist?

In de kolom Type Index van de Indexlist vindt u enkele afkortingen. Die hebben de onderstaande betekenis.

M

De loonaanpassing geldt enkel voor de werknemers die volgens de sectorale minimumlonen (barema's) worden betaald, met inbegrip van het eventuele sectorale GMMI. Er ontstaat dus een nieuw barema.

E

Enkel de effectieve (werkelijke) lonen verhogen:

  • ofwel door een conventionele verhoging die werd onderhandeld door de sociale partners in het kader van het tewerkstellingsakkoord,
  • ofwel door een cao inzake indexregels, die een index voorziet van de minimum- en effectieve lonen, maar uw sector heeft nog geen minimumlonen (barema's) vastgelegd.

De sectorale minimumlonen (barema’s en evt. GMMI) blijven ongewijzigd. 

A

Alle lonen worden aangepast, zowel de sectorale minimumlonen als de effectieve lonen.  

M+

De sectorale minimumlonen (barema’s) worden aangepast en de effectieve lonen stijgen met hetzelfde bedrag als de barema’s. Zo wordt het nominale verschil tussen de barema’s en de effectieve lonen niet groter, maar blijft het behouden.

Mna

Enkel het nationaal GMMI (cao nr. 43) of het flexiloon wordt aangepast. De sectorale minimumlonen (barema’s) verhogen niet.  

Msect

Enkel het sectoraal GMMI wordt aangepast. 

HC

De loonaanpassing geldt voor de bedienden 'buiten categorie', waarvan de functie niet voorkomt in de beroepenclassificatie.

Geconventioneerde ondernemingen

De loonaanpassing geldt voor ondernemingen die een ondernemings-cao hebben afgesloten.

Gebaremiseerde bedienden

De loonaanpassing geldt voor de bedienden die volgens de sectorale barema’s betaald worden.

Baremiseerbare bedienden

De loonaanpassing geldt voor:

  • De bedienden waarvan de functie voorkomt in de beroepenclassificatie van de sector
  • De bedienden waarvan de functie in de sectorale beroepsclassificatie zou kunnen voorkomen, maar die niet noodzakelijk betaald worden volgens de sectorale barema’s

Hoe worden indexeringen berekend?

De indexeringen die u in de Indexlist terugvindt, worden berekend op basis van de indexeringsformule die in uw specifieke sector geldt. Daarbij vormt de gezondheidsindex slechts één element van de berekening.

De volledige formule kunt u raadplegen onder Paritaire comités. Selecteer vervolgens uw PC en klik door naar 'Het loon bepalen > Indexering > Indexeringsregels.

Disclaimer

Het sociaal secratariaat Securex doet er alles aan om u de meest actuele, exacte en volledige informatie mee te delen. Omdat de sectorale regels en loonaanpassingen echter een complexe en snel evoluerende materie zijn, kan Securex niet aansprakelijk gesteld worden voor de gepubliceerde informatie.

Indexeringen en loonaanpassingen
Hoge inflatie