Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Indexaties en loonsverhogingen april 2022

Deze indexaties worden berekend op basis van de indexformule van toepassing in de sector. In deze formules is de gezondheidsformule slechts één element tussen de andere.

5 april 2022

De volledige formule kan geraadpleegd worden op Lex4You.  

De codes die we gebruiken voor de mogelijke indexaties of loonsverhogingen zijn: 

Verhoging van de sectorale barema’s (inbegrepen het sectorale GMMI). Er komt een nieuw barema tot stand. Enkel de werknemers die volgens deze sectorale barema’s worden betaald, krijgen een verhoging of indexatie.  
Verhoging van de effectieve lonen (= werkelijke lonen), enkel voor conventionele loonsverhogingen. De sectorale barema’s blijven hetzelfde.
A Verhoging van alle lonen, zowel de sectorale barema’s als de effectieve lonen.  
M+ Indexatie van de sectorale barema’s en de effectieve lonen stijgen met hetzelfde bedrag als de barema’s. Zo wordt het verschil tussen de barema’s en de effectieve lonen niet groter, maar blijft behouden.   
Mna  Enkel verhoging van het nationaal GMMI (= CAO nr. 43) of het flexiloon. De sectorale barema’s verhogen niet.  
Msect  Enkel verhoging van het sectoraal GMMI. 
HC Dit staat voor “hors catégorie”. Dit zijn de bedienden waarvan de functie niet voorkomt in de beroepenclassificatie en die dus buiten categorie zijn.  
Geconventioneerde ondernemingen  Dit zijn ondernemingen die een ondernemings-cao hebben afgesloten.  
Gebaremiseerde bedienden  Dit zijn de bedienden die betaald worden volgens de sectorale barema’s
Baremiseerbare bedienden  Dit zijn de bedienden waarvan hun functie voorkomt in de beroepenclassificatie van de sector, of waarvan de functie erin zou kunnen voorkomen, maar die niet noodzakelijk betaald worden volgens de sectorale barema’s.  


Het nummer van het paritair (sub)comité in de tabel kan verschillen van de officiële lijst van paritaire comités.  Uit praktische overwegingen hanteert het Sociaal Secretariaat Securex een eigen indeling.  Indien u klant bij het Sociaal Secretariaat Securex bent, kan u het nummer van uw paritair (sub)comité op de loondocumenten vinden.

U behoort tot een activiteitensector (Paritair Comité) waar er deze maand een indexering en/of verhoging is, of u moet een premie, ecocheques of ander voordeel toekennen? U bent maw. verplicht deze indexeringen, verhogingen enz. toe te kennen aan uw werknemers. Geen zorgen, Securex is uw partner voor uw loonadministratie en zorgt ervoor dat deze automatisch worden toegepast en berekend.

Securex stelt alles in het werk om u de meest actuele, exacte en complete informatie ter beschikking te stellen.

Het gaat evenwel om een materie die zeer complex is en voortdurend evolueert.  Securex kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de gepubliceerde informatie.