Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Horeca eindejaarspremie 2021

In december 2021 kondigde de regering aan dat zij opnieuw zouden tussenkomen in de financiering van de eindejaarspremie voor de horeca en dit voor 66 miljoen euro.

25 januari 2022

Via deze financiering wil de overheid er voor zorgen dat de horecamedewerkers een eindejaarspremie krijgen, vermits veel werkgevers de draagkracht missen  om de uitbetaling van de eindejaarspremies in de horeca te verzekeren.

Wat weten we al?

Er wordt een gedeeltelijke tussenkomst voorzien in de kost van de eindejaarspremie voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona.

Opgelet, het toegekende bedrag zal niet volstaan om de volledige kost van de eindejaarspremies voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona te dekken. Als werkgever moet u dus toch nog een deel zelf moeten financieren.

Wat verstaan we onder tijdelijke werkloosheid “corona”?

Onder tijdelijke werkloosheid wegens corona wordt verstaan de periodes aangegeven aan de RSZ onder prestatiecode 77.

Wat is de verdeelsleutel?

Het Fonds zal de beschikbare middelen op gelijke wijze verdelenHet bedrag dat per werkgever kan worden toegekend, kan pas worden berekend na de verwerking van alle aangiftes.Enkel tijdelijke werkloosheid “corona”

De subsidie wordt ingezet om het stuk van de eindejaarspremie die verschuldigd is voor de periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona gedeeltelijk te financieren.

Dit wil zeggen dat de subsidie niet mag gebruikt worden voor de financiering van andere periodes van tijdelijke werkloosheid. De subsidie kan dus enkel aangewend worden voor de gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona.

Hoe zal de aangifte gebeuren?

De aangifte met subsidieregeling dient in 2 delen te gebeuren.Dit kan vanaf 24 januari 2022 t.e.m. 13 februari 2022:

  • Deel 1 moet het brutobedrag bevatten voor de effectieve prestaties en alle gelijkgestelde periodes (inclusief de gelijkgestelde periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona).
  • Deel 2 bevat het brutobedrag voor de gelijkgestelde periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona (code 77). Dit deel 2 geldt als subsidieaanvraag van de werkgever.

Opgelet: Alle ondernemingen dienen een subsidieaanvraag in te dienen om aanspraak te kunnen maken op een aandeel in de subsidie. Ondernemingen die voor 24 januari 2022 reeds een volledige aangifte hebben ingediend, dienen ook nog deel 2 van de aangifte aan te geven.

Wat is de timing?

Deze opgesplitste aangifte, en de correcties op deze aangifte, dienen uiterlijk 13 februari 2022 te worden ingediend bij het Fonds. En dat volgens de modaliteiten bepaald in de handleiding ter beschikking gesteld op de website van het Fonds horeca

Securex zal voor u de aangifte in twee delen opmaken en overmaken aan het Fonds.We kunnen dit enkel doen als de lonen volledig zijn. Hebt u nog niet alles doorgegeven, breng dit dan zo snel mogelijk in orde!

Midden februari 2022 plaatst het Fonds een overzicht van de uit te betalen subsidie ter goedkeuring op de portaalsite. Deze brief wordt eveneens verzonden naar de werkgever per gewone post. 

  • In deze brief wordt gevraagd om de bedragen te bevestigen, en te bevestigen dat deze enkel worden aangewend voor periodes van tijdelijke werkloosheid corona. Indien u niet reageert op deze brief, gaat het Fonds ervan uit dat u het bedrag bevestigt en dat deze bedragen worden aangewend voor periodes van tijdelijke werkloosheid corona. 
  • Begin maart2022 zal het Fonds het subsidiebedrag verdelen onder die werkgevers die tijdig een aangifte eindejaarspremie hebben ingediend. Het toegekende bedrag wordt begin maart toegewezen aan de rekening van de werkgever binnen het Fonds. Bij een foutieve aangifte van tijdelijke werkloosheid zal de overheid de te veel uitbetaalde bedragen terugvorderen van de individuele werkgevers. 

Wanneer wordt dit bedrag toegekend ?

  • Werkgevers wiens aangifte reeds volledig werd afgerekend zullen begin maart het bedrag van de subsidie teruggestort krijgen.
  • Werkgevers met een openstaand saldo zullen een nieuwe afrekening ontvangen, na verdeling van de subsidie. De premies zullen worden uitbetaald aan de werknemers zodra dit saldo is aangezuiverd.

Bronverwijzing

http://horecanet.be/data/other/Communicatie_20_januari_def.pdf

Horeca