Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flitsmarathon: wat met de boete van jouw werknemer?

Sinds vanochtend 6 uur houdt de politie gedurende 24 uur een flitsmarathon in heel België, zowel op snelwegen als lokale wegen. Ook voor je werknemers met een bedrijfswagen stijgt dus de kans op een boete. Moet je daar als werkgever voor opdraaien?

5 oktober 2022

Wie is aansprakelijk voor de flitsboete met een bedrijfswagen?

Rijden in een bedrijfswagen betekent niet dat je als werkgever de verkeersboete moet betalen. Overmatige snelheid is een strafmisdrijf en jouw werknemers blijven strafrechtelijk aansprakelijk voor hun daden. Het maakt niet uit of de werknemer met een bedrijfswagen of een eigen wagen rijdt, of dat de overtreding al dan niet plaatsvindt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid zijn andere regels van toepassing.

Wie betaalt de rekening?

In eerste instantie kan je verplicht worden om de boete te betalen, maar alleen als de overtreding plaatsvindt terwijl de werknemer zijn of haar functie uitoefent (dus niet in de privésfeer). Het reglement op de politie van het wegverkeer bepaalt immers dat de werkgever burgerlijkrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de boete.

Daarna kan je dit bedrag natuurlijk terugvorderen van je werknemer. Doet je dat niet, dan gaan de RSZ en de fiscus er wel van uit dat je werknemer een voordeel heeft ontvangen waarop socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

Wat als je beslist om de boete voor jouw rekening te nemen?

Wat zegt de RSZ?

Laten we veronderstellen dat je bereid bent om de boete van je werknemer voor jouw rekening te nemen. Dan zal dit jou meer kosten dan het bedrag van de boete.

De socialezekerheidsreglementering zegt dat de verkeersboete die de werkgever in de plaats van een werknemer betaalt (of die je terugbetaalt), niet als loon wordt beschouwd voor zover de boete werd opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Maar er is wel een solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van de werkgever op verschuldigd. De wetgever wou hiermee vermijden dat je jouw werknemers zou aanzetten tot overtredingen (overdreven snelheid) om bepaalde deadlines te halen.

De solidariteitsbijdrage is alleen op bepaalde geldboetes van toepassing, namelijk op:

  • De verkeersboetes voortvloeiend uit een zware verkeersovertreding (overtredingen van de derde en vierde graad) en verkeersboetes van minimaal 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding
  • De verkeersboetes voortvloeiend uit een lichte verkeersovertreding (overtredingen van de eerste en tweede graad) en verkeersboetes van minder dan 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding. Maar in dit geval wordt een bedrag van 150 euro op jaarbasis vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage

De solidariteitsbijdrage is niet verschuldigd op verkeersboetes die voortvloeien uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading.

Zoals vermeld, geldt deze regeling alleen voor boetes die zijn opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De terugbetaling van boetes die in de privésfeer werden opgelegd, worden als gewoon loon beschouwd. Als je de persoonlijke boetes van de werknemer voor jouw rekening neemt, betekent dat bijgevolg dat de klassieke werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd zijn.

Wat zegt de fiscus?

De tenlasteneming van de boete door de werkgever vormt op fiscaal vlak een voordeel van alle aard dat aan belastingen onderworpen is.

Uitzonderlijk, wanneer de inbreuk begaan werd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en om de dwingende instructies van de werkgever te kunnen opvolgen, zal de terugbetaling van de boete door de werkgever beschouwd worden als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Dat is echter meestal niet het geval.

Een voordeel met een nadeel

Er vallen steeds minder geldboetes van werknemers met een bedrijfswagen bij de werkgever in de bus. Dat komt omdat het platform Fines Management Services gegevens worden ingevoerd waarmee de ordediensten de nummerplaat van de bedrijfswagen aan de bestuurder kunnen koppelen. Het platform is al meer dan vijf jaar operationeel en bevat een groot deel van de bedrijfswagens.

Hierdoor belanden de boetes rechtstreeks in de brievenbussen van de werknemers. Ze moeten ze dus rechtstreeks betalen, in plaats van jou de boetes terug te betalen die je als werkgever hebt voorgeschoten. Jouw voordeel? Je ontvangt de boetes niet meer rechtstreeks. Anderzijds bent je niet meer op de hoogte van snelheids- of andere overtredingen van je werknemers...

Ons advies: vermijd misverstanden dankzij een car policy

Veel werknemers vinden het logisch dat hun werkgever de rekening betaalt als ze een verkeersboete krijgen. Wil je dat misverstand vermijden, leg dan in een car policy duidelijk vast welke regels van toepassing zijn. Datzelfde advies geldt ook bij andere situaties die zich kunnen voordoen, zoals een ongeval, diefstal, schade aan de wagen, …

Tip: maak gebruik van de car policy in onze Securex e-Shop.

Meer weten?

Onder het thema Aansprakelijkheid van de werknemer vind je meer details over de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van jouw werknemers. Als je hier nog vragen bij hebt, kan je altijd terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bronnen

  • Artikel 67 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer
  • Artikel 38, § 3decies van de wet van 29 juni 1981 en Administratieve instructies van de RSZ
  • Artikels 31, 2e lid, 2° en 53, 6° van het WIB 92.
Bedrijfswagen