Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flex Abonnement voor telewerkers: beter dan een halftijds treinabonnement?

De NMBS lanceerde een nieuw Flex Abonnement, bedoeld voor werknemers die ongeveer 2 of 3 dagen per week naar kantoor komen en de overige dagen telewerken. Is dit voordeliger dan een halftijds abonnement? En hoeveel moet je als werkgever terugbetalen van zo’n Flex Abonnement? Onze experten leggen uit.

2 mei 2023

Wat is het Flex Abonnement? 

Veel werknemers zijn na de coronacrisis deeltijds blijven thuiswerken. Een voltijds treinabonnement werd voor hen dus financieel minder interessant. 

Het nieuwe Flex Abonnement biedt een oplossing. Als je werknemers zelf een abonnement afsluiten, mogen ze er 10 dagen per maand onbeperkt mee reizen op een vast traject, in eerste of tweede klas. Dat zijn gemiddeld twee à drie dagen per week. De dagen zijn vrij te kiezen. Je werknemer kan bijvoorbeeld de ene week elke dag komen werken en de week erna slechts 1 dag. Of de ene week 2 dagen en de andere week 3. 

Het Flex Abonnement is enkel beschikbaar in de NMBS-app. Werknemers met een derdebetalersregeling kunnen ook genieten van andere formules op maand- of jaarbasis. Daarover verder meer. 

Wat is het verschil met een halftijds abonnement? 

Naast het nieuwe Flex Abonnement bestaat er al enkele jaren een Halftijds Abonnement. Wat is nu het verschil tussen beide? 

Het belangrijkste voordeel van een Flex Abonnement is dat je de reisdagen flexibeler kan opnemen. Een Halftijds Abonnement wordt afgesloten voor een periode van slechts 15 dagen. Daarbinnen kan je 5 keer heen en terug reizen op een traject. Je kan dus niet onbeperkt reizen op dezelfde dag, wat met een Flex Abonnement wel mag. 

Hoeveel betaal je als werkgever voor een Flex Abonnement? 

Als werkgever moet je verplicht bijdragen in de reiskosten als een werknemer gebruik maakt van het openbaar vervoer. Hoeveel precies? Dat vind je terug in de cao nr. 19/9 van de Nationale Arbeidsraad, die een tabel met vier kolommen bevat: 

  • Maandtreinkaart 

  • Trimestertreinkaart 

  • Jaartreinkaart 

  • Halftijdse treinkaart (vroeger ‘Railflex’, nu ‘Halftijds Abonnement’) 

De sociale partners hebben momenteel geen plannen om een extra kolom aan die tabel toe te voegen. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ons bevestigd dat we voor de terugbetaling van een Flex Abonnement voorlopig dus rekening moeten houden met de kolom ‘Halftijdse Treinkaart’ (Railflex). 

Mogelijks volgt jouw sector een hogere tussenkomst dan cao 19/9. Raadpleeg je sectorale tabel via Lex4You > Paritaire Comités > Jouw nummer van paritair comité > Vervoerskosten > Bedragen van de vervoerskosten > Treinvervoer. Ook daar vind je een kolom ‘Railflex’ met het bedrag van de verplichte tussenkomst. 

Een concrete vergelijking 

Lauranne reist voor haar job van Gent-Sint-Pieters naar Brussel-Centraal in tweede klas. Dat is een traject van 58 kilometer. 

Als zij zelf een Standard Abonnement koopt, betaalt ze 199 euro per maand. Haar werkgever moet hiervan 118 euro terugbetalen, als we veronderstellen dat de sector geen hogere tussenkomst verplicht. Lauranne kan dan onbeperkt reizen op haar traject. 

Als Lauranne een Halftijds Abonnement afsluit, betaalt ze 136 euro per maand (twee keer 68 euro per 15 dagen). Haar werkgever moet minstens 41 euro per halftijdse treinkaart terugbetalen, dus 82 euro per maand. Op die manier kan Lauranne een beperkte 10 keer per maand pendelen, maar niet onbeperkt heen en weer reizen op eenzelfde dag. 

Met een Flex Abonnement kan Lauranne ook 10 keer per maand pendelen, maar ze kan de dagen vrij spreiden over een maand in plaats van over 15 dagen. Bovendien kan ze op een reisdag onbeperkt reizen op haar traject. Dat abonnement kost haar 141 euro per maand. Haar werkgever moet hier eveneens 41 euro per halftijdse treinkaart terugbetalen, dus 82 euro per maand. 

Conclusie? 

Als je werknemer de flexibiliteit van een Flex Abonnement niet nodig heeft, blijft een Halftijds Abonnement een iets voordeligere formule voor 10 reisdagen per maand over een vast traject. De totaalprijs van een Halftijds abonnement is immers iets goedkoper. Voor de werkgever is de minimale tussenkomst op dit moment gelijk bij beide abonnementen. 

Jaarformule mogelijk via derdebetalersregeling 

Voor werkgevers met een derdebetalersovereenkomst zal het Flex Abonnementen gefaseerd beschikbaar gemaakt worden. Werkgevers die al zo’n overeenkomst hebben, zullen van de NMBS een bericht krijgen zodra het Flex Abonnement voor hun dossier aanvraagbaar is. 

Heb je nog geen derdebetalersovereenkomst? Dan adviseert de NMBS om nu al een Mobility Pack af te sluiten. Je wordt dan gecontacteerd van zodra het Flex Abonnement voor jou beschikbaar wordt. 

Werknemers die een derdebetalersregeling genieten, kunnen kiezen uit meerdere formules. Naast de formule van 10 dagen per maand, kan je ook kiezen voor 6 dagen per maand. Verder zijn er ook jaarformules mogelijk, met 80 of 120 reisdagen per 12 maanden. 

Wat is een derdebetalersregeling? 

Komen je werknemers met de trein naar het werk? Dan is een derdebetalersregeling een win-win voor alle partijen. Als werknemer moet je geen treintickets meer indienen bij je werkgever en hoef je de kosten van je abonnement niet voor te schieten. 

Als werkgever sluit je een derdebetalersovereenkomst af met de NMBS. Je werknemers kunnen vervolgens gratis hun abonnement aanvragen. Jij krijgt dan een factuur van de NMBS, die slechts 80% van de normale abonnementsprijs bedraagt. De overheid betaalt de overige 20%. 

Bijkomende info vind je bij de NMBS -flexibel abonnement voor telewerk  

Wat doet Securex voor jou?  

Als sociaal secretariaat zorgen wij voor een correcte terugbetaling van het abonnement van je werknemers, ongeacht de gekozen formule. Geef ons hiervoor tijdig de juiste abonnementsformule door.

Wil je weten hoeveel je in jouw sector moet terugbetalen voor een treinticket of -abonnement? Log dan in op Lex4You, selecteer jouw Paritair Comité en raadpleeg het onderwerp ‘Vervoerskosten’. 

Bron