Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verhoging van de NMBS-tarieven op 1 februari

Vanaf 1 februari 2023 wijzigt de NMBS haar tarieven. De prijs van de treinabonnementen stijgt met 8,73%. Wat zijn de gevolgen op de verplichting van de werkgever om een bijdrage te betalen in de vervoerskosten?

24 januari 2023

Impact van deze verhoging op de tussenkomst van de werkgever in de kosten voor het woon-werkverkeer 

De sectoren die naar cao nr. 19/9 verwijzen  

Deze cao voorziet in een verplichte werkgeverstussenkomst in de woon-werkverplaatsing vanaf één kilometer. De werkgeverstussenkomst in de prijs van het vervoerbewijs wordt berekend op basis van de tabel uit cao nr. 19/9. 

De prijsstijging van de NMBS heeft geen invloed op de werkgeverstussenkomst zoals voorzien in cao 19/9. De bedragen van cao 19/9 blijven dus ongewijzigd.  

Voor sectoren waar de tussenkomst voor het woon-werkverkeer op deze cao is gebaseerd, verandert er dus niets op 1 februari 2023 (dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende sectoren PC 100, 201, 335, 339,…).

En de andere sectoren? 

Andere sectoren baseren hun tussenkomst op de prijs van de treinkaart en verwijzen voor de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten naar de NMBS – tarieven.  

In die sectoren zal de verhoging van de prijs van de treinabonnementen dus wel een invloed hebben op de werkgeverstussenkomst zowel voor het openbaar vervoer als voor het privé vervoer (al naargelang het geval in de sector). 

 

Dit is bijvoorbeeld het geval in het paritair comité nr. 200.  Daar bepaalt de cao betreffende de vervoerkosten dat wat het treinvervoer betreft, de tussenkomst gelijk is aan 80% van de prijs van de treinkaart in 2de klasse en dit vanaf de eerste kilometer.  

 Opgelet: het loonplafond voor de tussenkomst in het privé-vervoer bedraagt 29.680 euro bruto per jaar. Dit wil zeggen dat werknemers die meer verdienen geen recht hebben op een tussenkomst voor woon-werkverplaatsingen met een privévoertuig. 

Ook in de horecasector (PC nr. 302) baseert men zich op de NMBS-tarieven om het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor de verplaatsingen met een privévoertuig te berekenen. 

Ook de fietsvergoeding wordt verhoogd 

In 2023 verhoogt het maximale vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding van 0,25 euro per kilometer naar 0,27 euro per kilometer. 

Ben je verplicht om een fietsvergoeding toe te kennen? Het antwoord vind je in de cao’s van je sector. Er zijn drie mogelijkheden: 

  1. De sector verplicht het toekennen van een fietsvergoeding en volgt het maximaal vrijgestelde bedrag (bijvoorbeeld de non-profitsectoren). Je bent verplicht om je werknemers die met de fiets naar het werk komen 0,27 euro per kilometer toe te kennen vanaf januari 2023. 
  2. De sector verplicht het toekennen van een fietsvergoeding, maar het bedrag is lager dan het maximaal vrijgestelde bedrag (bijvoorbeeld PC 200: 0,20 euro per kilometer). Je moet minstens de sectorale fietsvergoeding respecteren. Je mag natuurlijk ook meer geven (maximum 0,27 euro per kilometer). 
  3. De sector legt geen verplichte fietsvergoeding op (bijvoorbeeld PC 116 scheikundige nijverheid). Je kan je werknemers een fietsvergoeding toekennen, weliswaar met een maximum van 0,27 euro per kilometer. Als werkgever mag u, maar bent u niet verplicht om een fietsvergoeding toe te kennen.

De fietsvergoeding mag naast de klassieke fiets ook toegekend worden voor mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen en de speedpedelecs. 

Welke bepalingen gelden voor mijn sector 

De cao 19/9 van de Nationale Arbeidsraad is aanvullend, zij legt dus een na te leven minimumverplichting vast. De cao is van toepassing er niets werd beslist op sector- of ondernemingsvlak. 

Het overgrote deel van de sectoren heeft echter cao’s gesloten die verdergaande verplichtingen voor de werkgevers vastleggen: hogere bedragen, tegemoetkoming voor het gebruik van een privévoertuig, fietsvergoeding, ...

Wil je weten welke bepalingen in jouw sector van toepassing zijn? 
Neem dan een kijkje op Lex4You onder Paritaire comités > Selecteer uw paritaire comité > Vervoerskosten. 

Wat doet Securex voor jou?  

Wij passen automatisch de juiste tussenkomsten toe, voor zover wij alle nodige gegevens van jouw werknemers hebben (afstand woon-werk en vervoersmiddel).  

Wij herinneren er je ook aan dat zelfs tijdelijke werknemers recht hebben op een tussenkomst voor hun woon-werkverkeer (extra’s, gelegenheidswerknemers, flexi’s, dagcontracten...).  

 

 

Vervoerskosten