Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscale vrijstelling ploegenarbeid: mogelijk op meer ondernemingen van toepassing?

Op 24 maart 2023 stelde het Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof over de grondwettelijkheid van de fiscale vrijstelling voor ploegenarbeid en meer bepaald over de invulling van de voorwaarde dat de ploeg hetzelfde werk qua omvang moet verrichten.

20 juni 2023

Als het Hof tot de conclusie zou komen dat er sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel, dan komen mogelijks meer ondernemingen in aanmerking voor deze vrijstelling.

Welke problematiek kaart het Hof van Cassatie aan?

Eén van de voorwaarden om te kunnen genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid is dat het werk in de betrokken onderneming dient te gebeuren in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang.

Wat verstaat men onder ploegenarbeid, nachtarbeid, ploegen-/nachtpremie en volcontinuarbeid? |Securex

In een circulaire van 27 mei 2019 bevestigde de fiscus dat het begrip “hetzelfde werk qua omvang” moet worden beoordeeld op het niveau van de ploegen en niet op het niveau van de individuele werknemer. Het Hof van Cassatie stelt vast dat er hierdoor een verschil in behandeling ontstaat doordat ondernemingen waarin de omvang van het werk van de ploegen varieert volgens piek- en daluren, uitgesloten worden van de vrijstelling.

Hetzelfde werk qua inhoud en omvang :
De wet legt niet uit wat de begrippen hetzelfde werk qua “inhoud” en “omvang” betekenen. Hier zal dus per concreet geval een eigen invulling moeten aan gegeven worden. Bij de pechverhelpers bijvoorbeeld zou men zich kunnen baseren op het aantal bewegingen dat een ploeg uitvoert: het verslepen van de wagens, de herstellingen, het brengen en ophalen van een vervangwagen. Het aantal bewegingen van de ploegen moet dan gelijkaardig zijn om van de fiscale vrijstelling te kunnen genieten. 

Wat zijn de gevolgen?

Als het Grondwettelijk Hof tot de conclusie zou komen dat er sprake is van discriminatie van ondernemingen met ploegen waarvan het werk varieert volgens piek- en daluren, dan zouden deze ondernemingen voortaan ook moeten kunnen genieten van de fiscale vrijstelling voor ploegenarbeid.

De fiscale vrijstelling voor ploegenarbeid kan een fikse besparing van de loonkost opleveren. Op basis van deze maatregel mag je als werkgever immers een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing bijhouden. Ze moet dus niet worden doorgestort naar de fiscus. 

De uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt verwacht in de loop van 2024.

Wat doet Securex voor jou?

Wij informeren jou van zodra er een uitspraak is van het Grondwettelijk Hof. Hou dus zeker onze nieuwsberichten in de gaten.

Bron

Arrest van het Hof van Cassatie dd. 24 maart 2023

Fiscaal nieuws