Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Exposant op Batibouw? Verlies de arbeidsduur van uw personeel niet uit het oog!

Op zaterdag 21 mei 2022 gaat een nieuwe editie van Batibouw van start, de beurs voor zij die willen bouwen of verbouwen. 1.000 standhouders staan klaar om de bezoekers te overtuigen van hun producten of diensten.

20 mei 2022

Bent u één van deze exposanten? En bent u van plan om uw personeel tewerk te stellen op de beurs? Lees dan zeker wat mag en niet mag inzake arbeidsduur.

Zondagarbeid

Laten we beginnen met het goede nieuws. Voor uitzonderlijke situaties zoals deze heeft de Arbeidswet een uitzondering voorzien. Hoewel het dus normaal verboden is om uw personeel op zondag tewerk te stellen, mag men dit wel voor deelname aan manifestaties van alle aard. Dit zijn onder andere salons, tentoonstellingen, jaarbeurzen, markten, braderijen enz. Ook Batibouw valt onder deze bepaling. Daarmee is de kous echter nog niet af…

Overuren?

Indien u uw personeel aan het werk zet op zondag zijn er twee mogelijkheden:

  • Ofwel heeft uw werknemer tijdens die week gewerkt volgens zijn of haar normale uurrooster en zijn de prestaties op zondag overuren
  • Ofwel heeft u een dag gewisseld in het uurrooster van uw werknemer en zijn de prestaties op zondag geen overuren. U kan niet eenzijdig het uurrooster van uw werknemer wijzigen. Hij moet hiermee akkoord gaan

In het geval dat er overuren gepresteerd worden op zondag, bent u uw werknemer een toeslag van 100% verschuldigd. Daarnaast krijgt hij of zij ook een uur inhaalrust voor ieder gepresteerd overuur en ook deze worden volledig betaald. De inhaalrust moet toegekend worden binnen het kwartaal. Een overuur op zondag kost u dus dubbel.

Opgelet, sinds de wet Peeters is het ook mogelijk om gebruik te maken van het systeem van de “vrijwillige overuren”, dit zijn overuren gepresteerd op vraag van de werknemer. Vallen de zondagse overuren onder dit systeem, dan zal enkel overloon maar geen inhaalrust verschuldigd zijn. 

Inhaalrust

Los van het feit of er overuren gepresteerd worden op zondag of niet, bent u uw werknemer ook een andere dag rust verschuldigd binnen de zes dagen die op de zondag volgen. Dit om uw personeel toch hun zondagsrust te gunnen. Deze dag mag echter gerust samenvallen met een normale inactiviteitsdag (bijvoorbeeld een zaterdag) en wordt ook niet betaald. Voor de duur van deze verplichte rust geldt het volgende: een hele dag rust moet gegarandeerd worden voor prestaties van meer dan vier uur en een halve dag indien men vier uur of minder heeft gewerkt op zondag.

Conclusie

Indien er door de tewerkstelling op zondag overuren gepresteerd zijn, heeft uw personeel dus tweemaal recht op inhaalrust: één keer de zondagsrust in de week die volgt en één keer de inhaalrust voor overuren. Gaat het evenwel om vrijwillige overuren, dan is enkel de zondagsrust verschuldigd.

Ons advies

Las een dag (onbetaalde) rust in tijdens de week die de zondag voorafgaat indien u op voorhand weet dat u uw werknemer op zondag zal nodig hebben en ingeval hij dan niet in het kader van de vrijwillige overuren werkt.

Nachtarbeid

Verboden

De beurs is alle werkdagen geopend tot 19 uur en op dinsdag en woensdag 24 en 25 mei is er een nocturne voorzien tot 21u00.

Maar alle prestaties tussen 20u ’s avonds en 6u ’s morgens vallen onder de noemer nachtarbeid en dit is in principe verboden. De Arbeidswet heeft geen uitzondering voorzien voor het geval van een beurs of ander evenement. U mag uw personeel op die dagen dus niet tewerkstellen na 20u.

Indien u uw personeel tegen dit verbod in toch zou tewerkstellen na 20u, loopt u risico op een strafrechtelijke geldboete in van 400 tot 4.000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro. Deze sanctie wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Oplossing

Uzelf, uw gerant(en), ander leidinggevend of vertrouwenspersoneel en uw eventuele handelsvertegenwoordigers vallen buiten het verbod op nachtarbeid voorzien door de Arbeidswet. De term leidinggevend of vertrouwenspersoneel mag niet ruim geïnterpreteerd worden.

Bouwsector
Arbeidsduur