Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Geneeskundig getuigschrift bij ziekte tijdens de vakantie

Sinds 1 januari 2024 kunnen je werknemers, die ziek worden tijdens hun jaarlijkse vakantie, hun vakantiedagen uitstellen zodat ze die later in het jaar kunnen opnemen. Daartoe moet je werknemer je onmiddellijk op de hoogte brengen en je een medisch getuigschrift bezorgen.

19 januari 2024
ill, sick

Uitstel van de vakantie in geval van ziekte

Zoals wij aankondigden in onze actua van 20 december 2023, kan je werknemer zijn vakantie later opnemen in geval van ziekte tijdens zijn jaarlijkse vakantie. Daartoe moeten moet hij aan twee voorwaarden voldoen:

  • je onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfplaats als hij zich niet op zijn thuisadres bevindt (bijvoorbeeld als hij in het buitenland is)
  • je een medisch getuigschrift bezorgen binnen twee werkdagen of binnen een redelijke termijn in geval van overmacht.

Lees ook: verplichtingen van de werknemer bij arbeidsongeschiktheid tijdens zijn vakantie.

Bestaat er een specifiek model van geneeskundig getuigschrift?

Je werknemer die ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie moet je dus een medisch getuigschrift bezorgen. De overheid heeft een specifiek model van medisch getuigschrift opgesteld in geval van arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie. Het bestaat in verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels). Je kunt het model aan de rechterkant van dit artikel downloaden.

Via dit model kan je werknemer bewijzen dat hij arbeidsongeschikt is en aangeven of hij van plan is om uitstel van zijn vakantiedagen aan te vragen. Aangezien het model beschikbaar is in verschillende talen, kan je arbeidsongeschikte werknemer dit getuigschrift in het buitenland laten invullen door een plaatselijke arts.

Dit model kan dus voortaan door je werknemers worden gebruikt. Het gebruik ervan is echter niet verplicht.

Als werkgever behoud je het recht om je ervan te vergewissen dat de arbeidsongeschiktheid echt is, of deze nu in het buitenland plaatsvindt of niet.

Inwerkingtreding

De nieuwe reglementering, met inbegrip van het gebruik van het specifiek medisch getuigschrift, is van toepassing op vakantie opgenomen vanaf 1 januari 2024.  

Wat doet Securex voor jou?

Je wil alle regels rond jaarlijkse vakantie raadplegen? Raadpleeg ons dossier jaarlijkse vakantie.

Heb je  vragen over het opnemen of uitstellen van vakantiedagen? Neem contact op met je Legal Advisor Securex op het adres myHR@securex.be.

Bron

Vakantie & afwezigheid