Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Einde tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van corona misschien in zicht

Hoewel er nog geen definitieve beslissing genomen werd, lijkt het er op dat de regering de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona niet zal verlengen.

1 juni 2022

Dit artikel bevat niet meer de meest recente informatie. Voor die informatie kan je ons artikel van 15 juni raadplegen.

Daarom raden wij werkgevers die vanaf juli 2022 nog beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid aan, om de aanvraag voor economische werkloosheid tijdig op te starten. In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste stappen om de economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden in te voeren.

Economische werkloosheid arbeiders

Als je jouw arbeiders vanaf 1 juli 2022 in economische werkloosheid wil plaatsen, moet je ten laatste op 23 juni 2022 de aanvraag bij de RVA indienen. Je hebt hiervoor de tijd tot medio juni om verdere stappen te ondernemen.

Daarom raden wij je aan om nog even af te wachten of de regeling voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona toch niet wordt verlengd.

Als je jouw arbeiders economisch werkloos wil stellen, moet je de volgende 4 stappen volgen:

Stap 1. Beslis of je de arbeidsovereenkomst van jouw arbeiders volledig of gedeeltelijk wilt schorsen

De periode waarin je de arbeidsovereenkomst kan schorsen zonder een verplichte werkweek in te voeren, kan per paritair comité verschillen. Als je inlogt op Lex4You, kan je voor jouw paritair comité nagaan voor welke periode je de arbeidsovereenkomst kan schorsen. Je zoekt dan op het trefwoord “economische werkloosheid”.

Als er sectoraal niets voorzien is, kan de arbeidsovereenkomst van jouw arbeiders als volgt worden geschorst:

Type

Maximale aaneensluitende werkloosheidperiode (deze periode kan eventueel door de overheid verlengd worden)

Hoeveel dagen per week moet een werknemer nog werken

Volledige schorsing

4 weken

Geen enkele dag

Grote schorsing

13 weken

Minstens 1 dag/week of minstens 2 dagen op 2 weken

Kleine schorsing

1 jaar

In een week moeten er meer werkdagen zijn dan werkloosheidsdagen of er moet minstens 1 volledige week per 2 weken gewerkt worden

Stap 2. Informeer de RVA, jouw arbeiders en de overlegorganen in jouw bedrijf over de werkloosheid

In die aangifte geef je ook aan wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst zal zijn.

Dat doe je ten laatste 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag. Voor de bouwsector is deze periode korter. Daar moet je deze stap ten laatste 3 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag uitvoeren.

Let op! De dag van de kennisgeving en de eerste werkloosheidsdag zelf tellen daarbij niet mee.

Is vrijdag 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw bedrijf? Dan verstuur je de kennisgeving ten laatste op donderdag 23 juni 2022. In de bouwsector moet je de kennisgeving ten laatste op maandag 27 juni 2022 versturen.

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je hulp nodig bij deze procedure? Dan kan je beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Zij kunnen de aanvraag bij de RVA indienen en ze bezorgen jou de nodige documenten. Dat kost je 24 euro per aanvraag (exclusief btw).

Opgelet, we verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt. Daarom vragen wij je om niet tot de laatste dag te wachten om ons de info te bezorgen:

  • Voor de aanvragen waarbij vrijdag 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag is, moet je ons ten laatste op woensdag 22 juni 2022 om 12 uur ’s middags alle informatie bezorgen.
  • Voor de aanvragen waarbij maandag 4 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag is, moet je ons ten laatste op donderdag 23 juni 2022 om 18 uur alle informatie bezorgen.

Stap 3. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

Dat doe je elektronisch. Je moet deze aangifte in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna indienen.

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je hulp nodig bij deze procedure? Dan kan je beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Dat kost je 11 euro per aanvraag (exclusief btw).

Je kan de aanvraag ook bij Securex indienen via deze website. Dat kost je 9 euro per aanvraag (exclusief btw).

Stap 4. Bezorg opnieuw een C3.2A aan jouw arbeiders

Vergeet ook het validatieboek niet in te vullen indien je niet koos voor het elektronisch validatieboek via Securex. Voor arbeiders in de bouwsector moet dit validatieboek niet ingevuld worden. In deze sector moeten de nummers van de eerste twee C3.2A documenten van nieuw aangeworven arbeiders opnieuw in de Dimona ingegeven worden.

Wat doet Securex voor jou?

Doe je een beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, dan zal Securex automatisch de C3.2A bezorgen voor 1,20 euro/formulier. Securex kan, als je daarmee instemt, ook het elektronisch validatieboek invullen.

Doe je geen beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, dan kan je deze documenten opvragen bij onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be.

Ook de ASR scenario’s 2 en 5 moeten in orde gebracht worden, maar dat doet Securex volledig automatisch voor jou met de loonverwerking.

Wil je  de volledige procedure nog eens in detail overlopen? Log dan in op Lex4You en lees ons dossier over de economische werkloosheid bij arbeiders.

Economische werkloosheid bedienden

Hieronder vind je de 5 stappen die je moet volgen om de economische werkloosheid voor jouw bedienden in te voeren.

Let daarbij wel op: voer je de economische werkloosheid vanaf vrijdag 1 juli 2022 in? Dan kun je die week slechts van vrijdag tot eventueel zondag beroep doen op economische werkloosheid. Toch wordt er een volledige week in mindering gebracht van het totale aantal weken economische werkloosheid waarop je in 2022 beroep kan doen.

Daarom raden wij aan om, indien mogelijk, de economische werkloosheid op maandag 4 juli 2022 te laten aanvangen. Zo verlies je geen volledige week economische werkloosheid voor één of enkele dagen werkloosheid.

Stap 1. Maak de C106 op tegen 9 juni 2022

Als je al een C106A hebt ingediend voor jouw bedienden met vermelding van CAO 159 in rubriek II, moet je die niet opnieuw indienen. Als op de ingediende C106A enkel CAO 148 vermeld werd in rubriek II, moet je een C106A naar de RVA versturen om de periode van economische werkloosheid te verlengen. Je moet dan wel niet meer aantonen dat je een omzetdaling (of een daling van de productie of bestellingen) had.

Heb je geen C106A ingediend, dan moet je die indienen tegen 9 juni 2022. Om de C106A in te dienen, moet je deze 4 stappen volgen:

a) Ga na of de omzet, de productie of bestellingen in jouw onderneming met 10% is gedaald

Eventueel kun je ook aantonen dat jouw arbeiders in het vorige kwartaal 10% van de arbeidsdagen economisch werkloos waren. Als jouw arbeiders werkloos waren omwille van overmacht door het coronavirus, kan deze optie niet gebruikt worden.

De daling van de omzet, de productie of de bestellingen moet je met jouw boekhouder of financiële afdeling bekijken. Securex beschikt immers niet over jouw btw-aangiftes.

Is de omzet, productie of bestellingen in jouw onderneming niet met minstens 10% gedaald? Dan kan je geen beroep doen op economische werkloosheid voor jouw bedienden.

b) Verzamel de bewijzen van de daling of het aantal werkloosheidsdagen en vul de C106A in.

Je kan tot 30 juni 2023 beroep doen op de cao nr. 148 en 159 om economische werkloosheid voor jouw bedienden in te voeren. Duid je die optie aan op de C106A, dan moet je geen ondernemingsplan opstellen of cao afsluiten. Heb je al een C106A aan de RVA verstuurd? Dan moet je normaal geen C106A meer versturen. 

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je vragen over de C106A? Dan kan je terecht bij uw Legal Advisor via myhr@securex.be.

c) Verstuur de C106A samen met de bewijzen naar de RVA

Dat doe je aangetekend en ten laatste 14 dagen vóór de kennisgeving van de werkloosheid.

Is vrijdag 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw bedrijf? Dan verstuur je de C106A ten laatste op donderdag 9 juni 2022.

Is maandag 4 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw bedrijf? Dan verstuur je de C106A ten laatste op zondag 12 juni 2022.

d) Verstuur de C106A en de bewijsstukken aangetekend naar het lokaal RVA-bureau dat verantwoordelijk is voor jouw onderneming.

Je vindt de adressen onderaan deze pagina.

Tip: om de RVA zo snel mogelijk te informeren kan je de C106A en de bewijsstukken tegelijk ook per mail versturen naar het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor jouw bedrijf.

Ook als je de C106A en de bewijsstukken per mail verstuurt, moet je die nog steeds aangetekend versturen. Een mail alleen is dus niet voldoende.

Stap 2. Ga na of je de arbeidsovereenkomst van jouw bedienden volledig of gedeeltelijk wil schorsen 

Je kan de arbeidsovereenkomst per kalenderjaar schorsen voor:

  • 16 volledige weken
  • of 26 gedeeltelijke weken

Opgelet, als je de werkloosheid in de loop van een week laat aanvangen, verlies je een volledige week waarvoor je de tijdelijke werkloosheid kan inroepen. Daarom raden wij aan om de werkloosheid vanaf maandag 4 juli 2022 te laten aanvangen.

Stap 3. Informeer de RVA, jouw bedienden en de overlegorganen in jouw bedrijf over de werkloosheid

In die aangifte geef je ook aan wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst zal zijn

Dat doe je ten laatste 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag.

Opgelet, de dag van de kennisgeving en de eerste werkloosheidsdag zelf tellen daarbij niet mee.

Is vrijdag 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw bedrijf? Dan verstuur je de kennisgeving ten laatste op donderdag 23 juni 2022.

Is maandag 4 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw bedrijf? Dan verstuur je de C106A ten laatste op zondag 26 juni 2022.

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je hulp nodig bij deze procedure? Dan kan je beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Zij kunnen de aanvraag bij de RVA indienen en ze bezorgen jou de nodige documenten. Dat kost je 24 euro per aanvraag (exclusief btw).

Let op: we verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt. Daarom vragen wij jou om niet tot de laatste dag te wachten om ons de info te bezorgen:

  • Voor de aanvragen waarbij vrijdag 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag is, moet je ons ten laatste op woensdag 22 juni 2022 om 12 uur ’s middags alle informatie bezorgen.
  • Voor de aanvragen waarbij maandag 4 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag is, moet je ons ten laatste op donderdag 23 juni 2022 om 18 uur alle informatie bezorgen.

Stap 4. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

Dat doe je elektronisch. Je moet deze aangifte in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna indienen.

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je hulp nodig bij deze procedure? Dan kan je beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Dat kost je 11 euro per aanvraag (exclusief btw).

Je kan de aanvraag bij Securex ook indienen via deze website. Dat kost je 9 euro per aanvraag (exclusief btw).

Stap 5. Bezorg opnieuw een C3.2A aan jouw bedienden

Vergeet ook het (elektronisch) validatieboek niet in te vullen. Securex kan, als je daarmee instemt, ook het elektronisch validatieboek invullen. 

Wat doet Securex voor jou?

Doe je een beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, dan zal Securex automatisch de C3.2A bezorgen voor 1,20 €/formulier. Securex kan, als je daarmee instemt, ook het elektronisch validatieboek invullen.

Doe je geen beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, dan kan je deze documenten opvragen bij onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be.

Ook de ASR scenario’s 2 en 5 moeten in orde gebracht worden, maar dat doet Securex voor jou.

Wil je de volledige procedure nog eens in detail overlopen? Log dan in op Lex4You en lees ons dossier over de economische werkloosheid bij bedienden.

Wat moet je doen als je al een C106A hebt verstuurd?

Met dit stappenplan ga je na of je nog een C106A moet versturen:

Stap 1. Ga na of je in het verleden een C106A hebt verstuurd

Ga ook na of die goedgekeurd en nog geldig is.

Is dat het geval, dan kan je onmiddellijk naar stap 2 van ons stappenplan gaan om de economische werkloosheid voor jouw bedienden in te voeren. 

Is de C106A niet meer geldig, dan volg je het volledige stappenplan om economische werkloosheid voor jouw bedienden in te voeren. 

Stap 2. Verstuurde je een C106A, en verwijs je in rubriek II enkel naar cao nr. 148?

Zo ja, dan is de C106A in 2022 en 2023 niet meer geldig. In dat geval moet je een nieuwe C106A versturen.

De volledige C106A moet je dan wel niet meer invullen. Enkel rubriek I en rubriek II moeten nog ingevuld worden. Rubriek III laat je open. Je moet dus niet meer aantonen dat je een omzetverlies (of een daling van de omzet of de productie) leed.

In rubriek II vermeld je uitdrukkelijk dat het om een verlenging gaat. En je vermeldt eveneens wanneer de vorige aanvraag werd goedgekeurd.

Je kan daarbij deze vermelding gebruiken:

“Deze C106A geldt als een verlenging van de vorige C106A die werd goedgekeurd op XX/XX/202X”. Je vult dan de datum van de goedkeuring in. 

Tot slot onderteken je de C106A en je verstuurt die naar de RVA. Vervolgens ga je naar stap 2 van ons stappenplan om de economische werkloosheid voor jouw bedienden in te voeren.

Coronavirus
Tijdelijke werkloosheid