Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Duurzaam pendelen : dit zijn de fiscale voordelen voor werkgevers

Heb je onlangs de vergoeding verhoogd voor de woon-werkverplaatsingen van je medewerkers met de fiets of met het openbaar vervoer? Dan ben je niet de enige. De regering heeft immers belastingkredieten ingevoerd om de (soms aanzienlijke) extra kosten van zo’n verhoging te compenseren. Kijk dus goed na of je hiervoor in aanmerking komt.

14 mei 2024
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de wet van 12 mei 2024.

Het belastingkrediet voor de verhoging van de tussenkomst van de werkgever in een treinabonnement is bijgevolg officieel.

In dit artikel overlopen wij de belastingkredieten die op dit moment van toepassing zijn.

Een populair voordeel

Het belastingkrediet valt in de smaak bij werkgevers. Je betaalt er minder belastingen door, waardoor je wordt aangemoedigd om je werknemers een hogere vergoeding te geven voor hun verplaatsingen met de fiets of met het openbaar vervoer. De bijkomende kosten die zo’n verhoging meebrengt, worden zo via de belastingen gecompenseerd.

De regering voert volgende belastingkredieten in om het gebruik van milieuvriendelijkere vervoerswijzen voor woon-werkverplaatsingen te promoten:

  • Belastingkrediet voor treinabonnementen
  • Belastingkrediet voor verplichte fietsvergoeding (cao 164)
  • Belastingkrediet voor vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding

Belastingkrediet voor treinabonnementen

Werkgevers die met de trein naar hun werk gaan, ontvangen in principe een tussenkomst die door hun werkgever wordt betaald:

  • Als ze in een derdebetalersregeling zitten, neemt de werkgever 80% van hun abonnement voor zijn rekening en de federale Staat de resterende 20%. Op deze manier krijgen werknemers hun treinabonnement voor 100% vergoed.
  • Als ze onder cao nr. 19/9 vallen, draagt hun werkgever ongeveer 56% van de prijs van een abonnement bij, maar betaalt de federale Staat niet mee.
  • Als ze ten slotte onder een andere cao vallen, die gunstiger is, dan krijgen ze een forfaitaire tegemoetkoming van hun werkgever (maar ook in dit geval betaalt de Staat niet mee).

In bepaalde sectoren zal de minimale tussenkomst in de trajecten met het openbaar vervoer worden verhoogd vanaf 1 juni 2024. Deze tussenkomst stijgt dan van 56% naar 71,8%.

Lees meer: ‘Hogere tussenkomst voor woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer vanaf 1 juni 2024’

Om werkgevers aan te moedigen om hun terugbetaling te verhogen, voorziet een recent wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen in een tijdelijke tussenkomst van de federale Staat in de kosten van deze verplaatsingen (zoals het geval is in de derdebetalersregeling) in de vorm van een belastingkrediet.

Dit belastingkrediet compenseert de bijkomende kosten van de verhoging van de tussenkomst van de werkgever. 

Concreet zal de tussenkomst van de Staat in de kosten van het treinabonnement maximaal 7,5% bedragen voor werkgevers die hun bijdrage in de abonnementskosten tot minstens 79,3% verhogen.

Deze maatregel is nog niet officieel. Wij brengen je op de hoogte via Lex4You zodra de maatregel in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Belastingkrediet voor verplichte fietsvergoeding (cao 164)

Sinds 1 mei 2023 kunnen werknemers die met de fiets naar het werk komen, rekenen op een verplichte fietsvergoeding dankzij cao 164. Deze cao is aanvullend, wat betekent dat ze geen afbreuk doet aan de overeenkomsten gesloten op het niveau van de sectoren of de ondernemingen, die reeds de toekenning van een fietsvergoeding voorzien.

Op 1 januari 2024 werd de verplichte fietsvergoeding verhoogd van 0,27 euro tot 0,28 euro per afgelegde kilometer met een maximum van 20 kilometer per enkel traject.

De werkgevers die een fietsvergoeding moeten betalen op basis van cao 164 kunnen een fiscaal voordeel krijgen in de vorm van een belastingkrediet. De extra kosten door verhoging van de fietsvergoeding worden zo gecompenseerd.

Deze maatregel is tijdelijk. Hij is van toepassing op de fietskilometervergoedingen voor woon-werkverplaatsingen afgelegd tussen 1 mei 2023 en 31 december 2024, die werden toegekend in een belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaren 2023, 2024, 2025 of 2026.

Dit belastingkrediet is alleen geldig voor de vergoedingen toegekend voor woon-werkverplaatsingen die met de fiets worden afgelegd. Vergoedingen voor dienstreizen per fiets vallen dus buiten de maatregel. Het wordt overigens alleen toegekend voor de eerste 20 kilometers van het woon-werktraject.

Concreet is het belastingkrediet gelijk aan de verhoging van de fietskilometervergoeding, vermenigvuldigd met het aantal kilometers waarvoor de fietskilometervergoeding wordt toegekend.

Lees meer: ‘Belastingkrediet voor fietsvergoeding (cao 164)’

Belastingkrediet voor vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding

Werknemers en bedrijfsleiders die hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen, hebben recht op een fietsvergoeding. Die vergoeding wordt tot een bepaalde bovengrens vrijgesteld door de fiscus en de RSZ. Op 1 januari 2024 is het maximale vrijgestelde bedrag verhoogd van 0,27 euro naar 0,35 euro per kilometer.

Om werkgevers aan te moedigen de fietsvergoeding die ze aan hun werknemers betalen te verhogen, wordt een tijdelijke compensatie in de vorm van een belastingkrediet ingevoerd.

Het belastingkrediet is tijdelijk en geldt alleen voor fietsvergoedingen die worden betaald voor woon-werkverplaatsingen in de periode van 1 januari 2024 tot eind 2026 en die uiterlijk op 31 december 2027 worden toegekend.

Het geldt overigens enkel voor de facultatieve verhogingen van de fietskilometervergoedingen.

Deze verhoging moet worden voorzien door een ondernemings-cao, een sectorale cao, een arbeidsreglement of een individuele arbeidsovereenkomst en worden toegepast zonder beperking in de tijd.

Hoewel het belastingkrediet slechts tijdelijk wordt toegekend (meer specifiek voor woon-werkverkeer tussen 1 januari 2024 en 31 december 2026), moet de verhoging van de fietskilometervergoeding voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen.

Concreet is het belastingkrediet gelijk aan de verhoging van de fietskilometervergoeding, vermenigvuldigd met het aantal kilometers waarvoor de fietskilometervergoeding wordt toegekend.

Lees meer: ‘Belastingkrediet voor vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding’

Kan ik de belastingkredieten voor de fiets combineren ?

Het belastingkrediet voor de vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding kan niet worden gecumuleerd met het belastingkrediet voor de veralgemeende fietsvergoeding die is ingevoerd bij cao nr. 164. Werkgevers die het belastingkrediet al genieten voor de veralgemeende fietsvergoeding kunnen alleen aanspraak maken op het belastingkrediet voor de facultatieve verhoging voor het surplus van de vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over deze belastingkredieten? Aarzel niet om je Securex Legal Advisor te contacteren via het volgende e-mailadres: myHR@securex.be.

Als je vraag over de berekening van het belastingkrediet gaat, raden we je aan om contact op te nemen met je boekhoudkantoor.

Bronnen

Vervoerskosten
Fiscaal nieuws