Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Dienstenchequewerknemers in Vlaanderen kunnen binnenkort stagiaires opleiden op de werkvloer

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques mogen enkel prestaties voor buurtwerken- of diensten uitvoeren. Nieuwe collega’s of werkzoekenden opleiden met een dergelijke overeenkomst is niet mogelijk. Dankzij een ontwerpdecreet van de Vlaamse regering zal dat binnenkort wel mogelijk worden.

17 augustus 2022

Welke prestaties kunnen dienstenchequewerknemers op dit moment leveren?

Welke prestaties werknemers met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques mogen uitvoeren, wordt vastgelegd in een wet en een koninklijk besluit van 2001. Die prestaties zijn momenteel beperkt tot activiteiten in het kader van buurtwerken- of diensten.

De wet definieert buurtwerken- of diensten als “banenscheppende activiteiten, met of zonder handelskarakter, die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard.” De volgende taken worden als thuishulp van huishoudelijke aard beschouwd:

 • Activiteiten verricht in de woonplaats van de gebruiker:
  • Schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden.
  • Vormen geen activiteiten verricht in de woonplaats van de gebruiker, de prestaties die worden uitgevoerd voor een particulier die verblijft in een instelling voor collectief verblijf die hem huisvest en die bepaalde diensten voor hem uitvoert, inzonderheid verzorging of begeleiding en de voorziening van maaltijden.
 • Activiteiten verricht buiten de woonplaats van de gebruiker:
  • Boodschappen doen
  • Begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit
  • Strijken (met inbegrip van verstelwerk van het te strijken linnen)

Op basis van deze definitie kan een dienstenchequewerknemer geen nieuwe collega’s of werkzoekenden opleiden of begeleiden met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques. Om collega’s of werkzoekenden op te leiden, moet met een ander type arbeidsovereenkomst gewerkt worden. Dat is behoorlijk omslachtig. Daarom worden er niet veel werkzoekenden opgeleid in de dienstenchequesector.

Welke wijziging wordt in Vlaanderen voorzien?

Met het ontwerp van decreet wil de Vlaamse overheid het makkelijker maken om nieuwe werknemers en werkzoekende stagiaires op te leiden in dienstenchequebedrijven.

Zodra dit decreet in werking treedt, mag een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques in Vlaanderen ook:

 • Collega-werknemers in opleiding begeleiden op de werkplek
 • Werkzoekenden begeleiden op de werkplek. Het gaat om werkzoekenden die via de VDAB een opleiding volgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een IBO-overeenkomst

De begeleiding moet wel gelinkt zijn aan activiteiten van thuishulp van huishoudelijke aard.

Let op: deze maatregel is nog niet inwerking getreden. Zodra dit het geval is, lees je het op Lex4You. Bovendien geldt de maatregel enkel in Vlaanderen.

Wat betekent dit voor jouw dienstenchequebedrijf?

Als werkgever in de dienstenchequesector kan je, zodra het decreet in werking treedt, eenvoudiger werkzoekende stagiaires en nieuwe collega’s laten opleiden.

Zo kan jouw dienstenchequewerknemer werkzoekende stagiaires of nieuwe collega’s meenemen naar verschillende werkposten en hen begeleiden bij het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Dat kan gewoon met de arbeidsovereenkomst voor dienstencheques. Je moet dan geen aparte arbeidsovereenkomst meer afsluiten met je werknemer die de opleiding geeft.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over deze maatregel? Dan kan je jouw Securex Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be. Die helpt je graag verder.

Bronnen

Vlaanderen
Opleiding & stage