Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De rol van het CPBW in je re-integratiebeleid

Eind 2022 werden de regels over de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers sterk gewijzigd. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) krijgt een grotere rol in het re-integratiebeleid binnen je bedrijf.

24 februari 2023

Plan een overleg in met je CPBW

Om arbeidsongeschikte werknemers beter te re-integreren verplicht de Codex over het welzijn op het werk je sinds eind vorig jaar om daarover regelmatig te overleggen met je CPBW.

Dit overleg plan je minstens één keer per jaar in. Op die vergadering is minstens je arbeidsarts aanwezig. Eventueel kan je ook andere betrokken preventieadviseurs uitnodigen.

Dankzij dat overleg kan je het algemeen welzijnsbeleid in je bedrijf verbeteren. Tijdens het overleg bespreek je onder andere de collectieve mogelijkheden voor aangepast of ander werk. Met het comité leg je ook algemene maatregelen vast voor aanpassingen aan de werkpost.

Je gebruikt daarvoor onder andere informatie die je arbeidsarts je bezorgt. Daarnaast moet jij als werkgever ook bepaalde informatie aan je CPBW bezorgen om je re-integratiebeleid te bespreken en te verbeteren.

Welke info bezorgt je arbeidsarts jou en het CPBW?

Om het overleg met het CPBW voldoende te kunnen onderbouwen voorziet de Codex dat je arbeidsarts jou en het CPBW een verslag bezorgt met informatie over de:

  • Spontane raadplegingen
  • Aanpassingen aan de werkpost
  • Werkhervattingen na een periode van ziekte of ongeval. Hierbij besteedt de arts aandacht aan de moeilijkheden en de ervaringen bij het contacteren van de arbeidsongeschikte werknemers
  • Re-integratietrajecten
  • Bezoeken vóór de werkhervatting
  • Vragen om de werkpost aan te passen

van het afgelopen jaar.

Het spreekt voor zich dat de arbeidsarts in dat verslag rekening houdt met het medisch beroepsgeheim. Daarnaast behandelt de arts de persoonsgegevens van de betrokken werknemers natuurlijk ook vertrouwelijk.  

Dat verslag is één van de elementen om het collectief re-integratiebeleid in je bedrijf te evalueren. Op basis daarvan kan je suggesties om de preventiemaatregelen aan te passen, bespreken met je CPBW.

Welke bijkomende info bezorg jij aan je CPBW?

Je arbeidsarts beschikt al over veel informatie die hij of zij in het verslag opneemt. Sommige informatie moet je als werkgever evenwel zelf opstellen. Het gaat dan om informatie die je arbeidsarts niet kan bezorgen.

Als werkgever informeer je zelf je CPBW over de re-integratieplannen en de gemotiveerde verslagen van het afgelopen jaar. Je moet enkel geglobaliseerde en geanonimiseerde elementen opnemen. Zo vermijd je dat de betrokken werknemers geïdentificeerd kunnen worden.

In de informatie die je aan je CPBW meedeelt, neem je minstens de volgende gegevens op:

  • De stappen die je hebt ondernomen om aangepast of ander werk te zoeken voor de werknemer, of om de werkpost aan te passen
  • De redenen waarom je geen re-integratieplan kon opmaken of de werknemer een aangeboden plan weigerde

Wat doet Securex voor jou?

Voor meer informatie over dit overleg kan je terecht bij je arbeidsarts. Een gedetailleerde toelichting over het re-integratietraject vind je onder ons thema Vakantie & afwezigheid > Ziekte en ongeval > Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer.

Ben je klant bij de externe preventiedienst van Securex? Dan kunnen wij je helpen om een preventiebeleid in je bedrijf op te stellen. Contacteer dan je arbeidsarts.

Bron

CPBW
Ziekte en ongeval
Sociaal overleg