Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De due diligence-richtlijn is op komst

De due diligence-richtlijn moet er voor zorgen dat bedrijven in heel hun waardeketen (leveranciers en klanten) een zorgplicht in acht nemen ten opzichte van mens en milieu.

5 mei 2022

Op 23 februari 2022 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn over de 'Corporate Due Diligence'.

Due diligence betekent letterlijk 'gepaste zorgvuldigheid'

In het kader van deze richtlijn wordt met due diligence bedoeld dat bedrijven in heel hun waardeketen (leveranciers en klanten) een zorgplicht hebben ten opzichte van mens en milieu.

Deze richtlijn zal bedrijven dus verplichten om feitelijke of potentiële negatieve gevolgen van hun activiteiten voor mensenrechten en milieu in kaart brengen, te voorkomen, te beperken en te minimaliseren.

Op welke bedrijven is de richtlijn van toepassing?

Deze verplichting zou in eerste instantie enkel gelden voor Europese bedrijven met meer dan 500 werknemers en 150 miljoen euro omzet of meer dan 250 werknemers en 40 miljoen euro omzet als ze actief zijn in de textiel-, hout-, landbouw- of visserijsector.

KMO’s vallen niet rechtstreeks onder de richtlijn. Toch zal die richtlijn vaak impliciet van toepassing zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een KMO deel uitmaakt van een grotere waardeketen.

Wat is de link met de klokkenluidersrichtlijn ?

De klokkenluidersrichtlijn regelt de bescherming van de klokkenluiders die inbreuken melden op de Europese wetgeving (zoals bijvoorbeeld schending van de mensenrechten, maar ook milieu-incidenten) en dit in een werkgerelateerde context. 

Als uw bedrijf of uw onderaannemers de due diligence-richtlijn niet respecteren, zouden uw medewerkers klokkenluider kunnen worden.
 

De Belgische wetgeving die de klokkenluidersrichtlijn omzet, zou begin september 2022 in voege moeten treden. Verdere info over de omzetting van deze richtlijn volgt. Op basis van de informatie uit de ministerraad kunnen wij u al wel meedelen dat:

  • De klokkenluiderswetgeving van toepassing zal zijn op ondernemingen vanaf 50 werknemers. Voor ondernemingen die tussen 50 en 249 werknemers tellen, zal de wetgeving wel pas op 17 december 2023 in werking treden.
  • Klokkenluiders kunnen beschermd worden als ze op het moment van de melding kunnen aannemen dat de gemelde informatie waarheidsgetrouw is.

De klokkenluiders zullen bovendien niet alleen beschermd worden als ze de informatie via het intern meldingskanaal of extern meldingskanaal (van de overheid) meedelen, maar ook als ze de informatie openbaar maken. Bij een openbaarmaking is de bescherming wel beperkter.

U doet er dus goed aan om een performant intern meldingskanaal op te zetten. Zo vermijdt u misschien wel dat uw werknemers overwegen om de informatie openbaar te maken.

Wat is de volgende stap ?

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan het Europese Parlement en de Europese raad. Zij moeten het voorstel goedkeuren. Zodra het voorstel is aangenomen, hebben de Europese lidstaten twee jaar de tijd om het voorstel om te zetten in nationale wetgeving.

Wat doet Securex voor U ?

Wij volgen deze wetgeving op de voet. Van zodra er meer info is over dit thema leest u het op Lex4You.