Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De afrekening voor het vakantiegeld van uw arbeiders komt eraan

De werkgever moet het saldo van de werkgeversbijdragen bestemd voor de financiering van het vakantiegeld voor de arbeiders (10,27% van de lonen aan 108% in 2021) betalen. Dit bedrag is verschuldigd voor 31 maart en moet uiterlijk op 30 april 2022 aan de RSZ betaald worden, op hetzelfde moment als de bijdragen voor het 1ste kwartaal van 2022.

7 april 2022

De werkgeversbijdrage jaarlijkse vakantie voor arbeiders

Het vakantiegeld van de arbeiders wordt niet rechtstreeks door de werkgever betaald. Zij krijgen hun vakantiegeld immers via de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie of de bijzondere vakantiekassen in de vorm van een eenmalige jaarlijkse vakantiecheque.

De werkgever betaalt dit vakantiegeld echter wel onrechtstreeks wanneer hij werkgeversbijdragen betaalt aan de RSZ. Een deel hiervan wordt elk kwartaal samen met de andere bijdragen geëind.

Het resterende gedeelte (10,27% van de lonen aan 108%) is verschuldigd voor 31 maart van elk jaar en moet uiterlijk op 30 april aan de RSZ betaald worden, op hetzelfde moment als de bijdragen voor het 1ste kwartaal.

Wat doet Securex voor u?

Indien u bij het Sociaal Secretariaat Securex aangesloten bent, hebt u in de loop van deze maand de afrekening "bijdragen vakantie arbeiders" ontvangen. Het bedrag van deze bijdragen moet zich uiterlijk op 30 april 2022 op de rekening van het Sociaal Secretariaat bevinden.

Bron