Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Coronapremie nog niet uitbetaald? Het is nog niet te laat voor de uitbetaling

In heel wat sectoren werden er de afgelopen periode loonakkoorden voor 2021-2022 gesloten. Hierbij werd in een groot deel van de sectoren beslist om een coronapremie (consumptiecheques) toe te kennen.

7 maart 2022

Werd in uw sector niets beslist, of werd het maximumbedrag van 500 euro niet toegekend? Dan had u de mogelijkheid om zelf op ondernemingsvlak een (aanvullende) coronapremie toe te kennen.

De beslissing om een coronapremie toe te kennen moest door de sector of de onderneming ten laatste op 31 december 2021 gebeuren. Voor de effectieve toekenning van de premie werd de datum verlengd tot 31 maart 2022.

Heeft u de coronapremie al uitbetaald? Dan moet u niets meer doen.

Het VAPH heeft ons meegedeeld dat werkgevers met een PAB of een PVB budget geen coronapremie kunnen toekennen met dat budget.

De deadline van 31 maart 2022 komt nu stilaan in zicht

Opgelet! Sommige uitgiftemaatschappijen sluiten de bestellingen al vroeger af. Daarom kunnen wij de bestelling slechts tot 18 maart 2022 aanvaarden. Als u na die datum nog cheques wil bestellen, moet u zelf contact opnemen met uw uitgiftemaatschappij.

Informeer ons

In een groot aantal sectoren is de al dan niet toekenning van de coronapremie afhankelijk van de resultaten van de onderneming. Vermits Securex niet over deze gegevens beschikt, moet u ons laten weten of u deze coronapremie al dan niet moet toekennen aan uw personeel. Zonder deze info kunnen wij niet starten met de berekeningen en de bestelling van deze coronapremie (consumptiecheques). 

Ook indien u zelf op ondernemingsvlak beslist heeft om een coronapremie toe te kennen, hebben wij bepaalde info van u nodig.

Deze coronapremie is namelijk onderworpen aan een patronale RSZ-solidariteitsbijdrage van 16,5%. Bovendien moet de premie ook op de individuele rekening van de werknemer staan.

Waarom is deze deadline zo belangrijk?

Indien u deze info niet doorgeeft, loopt u het risico dat deze premie alsnog tot loon wordt geherkwalificeerd. Dat betekent dat u een patronale RSZ-bijdragen van ongeveer 25% verschuldigd bent. Daarnaast zullen ook de RSZ-bijdragen voor werknemers en de normale bedrijfsvoorheffing door u betaald moeten worden.

Vergeet de toekenningsmodaliteiten niet

Consumptiecheques moeten toegekend worden via een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of via een individuele overeenkomst.  De uitreiking van de cheques mag dus niet voortvloeien uit een mondeling akkoord of uit een praktijk die de werknemer stilzwijgend aanvaard heeft. Een loutere vermelding in het arbeidsreglement volstaat evenmin.

Soms zal een ondernemingscao of een individuele overeenkomst nog gesloten moeten worden, en dit zelfs indien uw paritair comité al een sectorale cao heeft afgesloten.

Hoger bedrag of keuze voor elektronische cheques

Kende u een hoger bedrag aan consumptiecheques toe dan wat er sectoraal werd vastgelegd? Dan moet u voor het bijkomende gedeelte sowieso ofwel een ondernemings-cao of een individuele overeenkomst afsluiten.

Daarnaast voorziet de regelgeving ook dat die cheques zowel elektronisch als op papier kunnen worden toegekend. Meestal werd deze beslissing al voorzien door uw sector in de sector-CAO coronapremie.

Is dit niet het geval en legt de sectorale cao enkel het bedrag van de cheques vast, dan heeft u de keuze om de cheques elektronisch of op papier toe te kennen.

Wilt u in dat geval elektronische cheques toekennen? Dan moet u als werkgever nog een bijkomende ondernemings-cao of bijkomende individuele overeenkomsten afsluiten. U heeft hiervoor nog tot 31 maart 2022 de tijd.

In onder andere de PC’s 119, 201 en 320 werd enkel het bedrag van de premie sectoraal vastgelegd. In die sectoren moet u dus nog een ondernemings-cao of een individuele overeenkomst afsluiten als u de consumptiecheques elektronisch wil toekennen.

PAB of PVB-werkgevers in Vlaanderen

Het VAPH heeft ons meegedeeld dat werkgevers met een PAB of een PVB budget geen coronapremie kunnen toekennen met dat budget.

Securex stelt een gratis model ter uwer beschikking

U vindt een gratis model onderaan dit artikel.

Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij uw Legal of Client Advisor via myHR@securex.be.

Bijlagen

Premies
Coronavirus