Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Betaald educatief verlof in de Duitstalige Gemeenschap

Versoepeling ten gevolge van de crisis

De coronacrisis heeft ook een impact gehad op de opleidingen, die fysiek niet hebben kunnen plaatsvinden of die niet volledig hebben kunnen plaatsvinden gedurende het vereiste jaar. Bijgevolg werd het minimaal aantal uren om recht te hebben op de terugbetaling van het betaald educatief verlof niet bereikt.

25 april 2022

De regering van de Duitstalige Gemeenschap heeft dus de maatregel die vorig jaar werd genomen om de voorwaarde met betrekking tot het vereiste aantal uren te versoepelen uitgebreid. Deze maatregel is retroactief in werking getreden op 1 juli 2021.

Het principe

Enkel de opleidingen die uitdrukkelijk door de wet worden beoogd en die minimum 32 uren per jaar bevatten geven recht op betaald educatief verlof.

De uitzondering die ten gevolge van de crisis werd ingevoerd

In afwijking van dit principe wordt het recht op educatief verlof tijdens de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en nu ook 2021-2022 gehandhaafd voor voortgezette opleidingen die sinds 1 maart 2020:

  • Door de dringende maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, gedurende een aantal uren niet kunnen plaatsvinden
  • En om die reden niet meer voldoen aan het minimumaantal van 32 uren per jaar dat noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor het betaald educatief verlof

De terugbetaling van het educatief verlof voor het academiejaar 2020-2021 moet in principe uiterlijk op 30 juni 2022 aangevraagd worden. Ons Sociaal Secretariaatr kan u hierbij helpen.

Bron

Duitstalige Gemeenschap