Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bedrijfswagens 2023: voordeel van alle aard stijgt fors

De referentie- CO2-uitstoot voor 2023 is bekend. Deze uitstoot wordt gebruikt om het voordeel van alle aard te bepalen voor bedrijfswagens die ook privé mogen gebruikt worden.

21 december 2022

Net zoals de vorige jaren zijn de referentiewaarden dalend, waardoor het voordeel van alle aard dit jaar opnieuw (sterk) stijgt. De dalende waarden zijn het gevolg van de keuze van de overheid om te werken met de gemiddelde NEDC CO2-waarden, die sterk zijn gedaald.

Hoeveel bedraagt de nieuwe referentie-CO2-uitstoot?

De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2023 bedraagt:

  • voor de wagens met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 82 g/km (i.p.v. 91 g/km in 2022);
  • voor de dieselwagens: 67 g/km (i.p.v. 75 g/km in 2022).

Deze uitstoot is van toepassing op de vanaf 1 januari 2023 toegekende voordelen van alle aard.

Ter info

Het minimumbedrag van het voordeel alle aard (VAA) is momenteel nog niet bekend. Van zodra we dit bedrag kennen, kan je het terugvinden op Lex4You.

Het voordeel van alle aard zal dus (sterk) stijgen in 2023

Het VAA voor bedrijfswagens wordt berekend door de volgende elementen met elkaar te vermenigvuldigen:

  • De cataloguswaarde van het voertuig (vermenigvuldigd met 6/7)
  • Het CO2-percentage van het voertuig

Het CO2-percentage bekom je door twee elementen op te tellen:

  • een CO2-basispercentage van 5,5%
  • het CO2-uitstootgehalte van het voertuig verminderd met de referentie-CO2-uitstoot (uitkomst vervolgens vermenigvuldigen met 0,1)

In 2023 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot 67 g/km voor dieselwagens en 82 g/km voor benzinewagens. Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2022, met als gevolg een sterke stijging van het voordeel van alle aard in 2023.

De berekeningsformule voor 2023 samengevat

Type wagen

Berekeningsformule

Diesel

Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen67 ) × 0,1 ] / 100

Benzine

Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen82 ) × 0,1 ] / 100

Uit bovenstaande formule blijkt dat wanneer de referentie-CO2-uitstoot daalt, het voordeel van alle aard van de wagen stijgt.

Ter info

Voor elektrische wagens verandert er niets. Bij de berekening van het voordeel van alle aard wordt namelijk geen rekening gehouden met de CO2-referentiewaarden omdat een elektrische wagen geen CO2 uitstoot. Hier wordt rekening gehouden worden met een minimumpercentage van 4%.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Peter heeft een bedrijfswagen ter waarde van 28.600 euro met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 98 g/km.

In 2022 bedraagt het voordeel van alle aard 159,34 euro per maand*:

= [ 28 600 euro × 6/7 ]   ×   [ 5,5 + ( 98 g/km – 75 g/km ) × 0,1 ] / 100

In 2023 zal het voordeel van alle aard 175,69 euro per maand bedragen*:

= [ 28 600 euro × 6/7 ]   ×   [ 5,5 + ( 98 g/km – 67 g/km ) × 0,1 ] / 100

Dat is een verhoging van 10% vergeleken met dezelfde nieuwe dieselwagen in 2022.

* In dit voorbeeld werd geen rekening gehouden met de leeftijdscoëfficiënt van de wagen.

Meer weten over bedrijfswagens?

Neem dan zeker contact op met jouw Legal Advisor via myHR@securex.be

Bron

Bedrijfswagen
Fiscaal nieuws