Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Arbeidsovereenkomst na Brusselse FPI of IBO? Misschien heb je recht op een bijkomende premie

Heb je een arbeidsovereenkomst afgesloten nadat je een werknemer hebt opgeleid met een FPI of een IBO en was die werknemer als werkzoekende ingeschreven bij Actiris? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een premie van maximaal 3.000 euro.

27 juli 2022

Je moet die premie zelf aanvragen bij Actiris. Dat doe je binnen de twee maanden na de start van de arbeidsovereenkomst.

Wat is een FPI?

Een FPI, ofwel de “Formation Professionnelle individuelle en entreprise” is de individuele beroepsovereenkomst die afgesloten wordt met Bruxelles Formation. Die overeenkomst wordt afgesloten tussen de werkgever, de werkzoekende en Bruxelles Formation en heeft een duur van één tot zes maanden.

Nadat die overeenkomst is afgelopen, moeten de werkgever en de werknemer een arbeidsovereenkomst afsluiten van minstens dezelfde duur als de FPI. Ook de arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst moet minstens dezelfde zijn als in de opleidingsovereenkomst.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, hebben sommige werkgevers recht op een bijkomende premie. Werkgevers die een IBO hebben afgesloten, kunnen als ze aan dezelfde voorwaarden voldoen, ook in aanmerking komen voor de premie.

Welke werkgevers komen in aanmerking voor de premie?

Alle werkgevers uit de privésector. Daaronder vallen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Ook sommige overheidsinstellingen kunnen voor hun contractueel personeel recht hebben op de premie. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het onderhouds-, administratief en dienstpersoneel van onderwijsinstellingen.      

Welke werkzoekenden geven recht op de premie?

Om recht te hebben op de premie moet je een FPI- of een IBO-overeenkomst hebben afgesloten met een stagiair die:

  • Gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Bij Actiris ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende
  • Geen diploma of getuigschrift van het middelbaar onderwijs bezit
  • Een diploma of getuigschrift van het middelbaar onderwijs bezit en minstens 45 jaar oud is
  • De wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt
  • Geen werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming aan personen met een handicap of recht op maatschappelijke integratie ontvangt

Onmiddellijk na de FPI- of IBO-overeenkomst moet je met de stagiair ook een arbeidsovereenkomst van minstens dezelfde duur en dezelfde arbeidsduur afsluiten.

Hoeveel bedraagt de premie?

Voldoen jij en je werknemer aan de voorwaarden? Dan heb je recht op een premie van maximaal 500 euro per maand vermenigvuldigd met het aantal maanden waarvoor de FPI- of de IBO-overeenkomst werd afgesloten.

De premie bedraagt dus maximaal 3.00 euro.

Om het exacte bedrag van de premie te berekenen, wordt ook rekening gehouden met de arbeidsduur in de opleidingsovereenkomst.

Voorbeeld:   

Je sluit een IBO af met een werknemer die aan alle voorwaarden voldoet, gedurende 5 maanden. Tijdens de IBO presteert de stagiair 80% van een voltijdse werknemer. De premie bedraagt dan:

500 x 5 x 4/5 = 2.000 euro

Als de FPI- of de IBO-overeenkomst slechts één maand duurt, wordt er met forfaitaire bedragen gewerkt. Afhankelijk van de arbeidsduur heb je dan recht op een premie van 500, 400, 300 of 250 euro.

Deze premie kan niet gecombineerd worden met de gelijkaardige Vlaamse premie voor een IBO.

Waar en wanneer vraag je de premie aan?

Je vraagt de premie aan via deze website van Actiris. Dat doe je binnen de twee maanden na de aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Actiris bevestigt binnen de 20 werkdagen na de aanvraag of je recht hebt op de premie. Heb je er recht op, dan stort Actiris de premie binnen de twee maanden.

Vanaf wanneer kan je de premie aanvragen?

Het besluit treedt retroactief in werking. Het is op 1 januari 2022 in werking getreden. Je kan de premie dus onmiddellijk aanvragen.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over deze premie? Dan kan je bij jouw Securex Legal Advisor terecht via myHR@securex.be.

Bron

Brussel
Tewerkstellingsmaatregelen