Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Actieplan sociale fraudebestrijding 2023-2024

De ministerraad keurde onlangs het actieplan goed om sociale fraude te bestrijden in de periode 2023-2024. In dit artikel vertellen we jou meer over de grote lijnen en aandachtspunten van dat plan.

27 januari 2023

Wat is ‘sociale fraude’?

Sociale fraude staat gelijk met het niet naleven van het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht. Er zijn veel voorbeelden denkbaar: zwartwerk, werken met een vals statuut, het minimumloon niet respecteren, de regels rond arbeidsduur niet naleven, werknemers in onveilige of ongezonde omstandigheden laten werken, …

Sociale fraude ondermijnt de sociale zekerheid en zorgt bovendien voor oneerlijke concurrentie. Het is dus niet verwonderlijk dat de bestrijding ervan hoog op de agenda van de regering staat.

Wat zegt het actieplan sociale fraudebestrijding 2023-2024?

Het actieplan bevat zeven strategische doelen, die op hun beurt vertaald worden in 91 acties. Dit zijn enkele acties die in het oog springen:

  • Om de pakkans te vergroten, zullen er 168 nieuwe inspecteurs worden aangeworven. Enkele van die inspecteurs moeten een menswetenschappelijke opleidingsachtergrond hebben, om meer te kunnen focussen op het welzijn van werknemers.
  • Er worden opnieuw flitscontroles gehouden in bepaalde sectoren
  • Ook de RVA zal flitscontroles houden, voornamelijk om inbreuken op de werkloosheidsreglementering te onderzoeken
  • Er komt extra aandacht voor de onderrapportering van arbeidsongevallen en de zgn. tipp-ex-ongevallen, waarbij slechts een gedeeltelijke aangifte van het arbeidsongeval wordt gedaan
  • De schijnstatuten (schijnzelfstandigen, schijnwerknemers en schijnstagiairs) worden onder de loep genomen
  • In de dienstenchequesector wordt de focus gelegd op het welzijn op het werk. De coronapandemie heeft de precaire situatie van deze werknemers extra belicht.
  • Er wordt ingezet op de correcte naleving van de arbeidsduur, waarbij gekeken wordt naar de naleving van de pauzes, de reeds gepresteerde uren voor openingstijd in handelszaken, maar ook naar het correcte uitbetaling van de gepresteerde overuren.
  • Er komt meer controle op de naleving van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de uitzendkrachten. Het loon van de uitzendkracht mag in principe niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vaste werknemer door de gebruiker was in dienst genomen.
  • Het begrip sociale dumping zal worden gedefinieerd in het sociaal strafwetboek.

Meer weten?

Je kan het volledige actieplan downloaden op de website van de SIOD.

Actieplan sociale fraudebestrijding 2023-2024

Internationale samenwerking

Verder blijft men ook inzetten op de internationale samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten.

Hiertoe werd in 2019 ELA de Europese Arbeidsautoriteit opgericht.  Dit nieuwe orgaan zal bijdragen in de gemeenschappelijke strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude door de sociale inspectiediensten van de verschillende lidstaten.


Wat doet Securex voor jou?

De sociale en fiscale wetgeving evolueert voortdurend. Securex volgt die ontwikkelingen op de voet en brengt jou op de hoogte via Lex4You via onze FlasHR-nieuwsbrief.

Vonden er wijzigingen plaats in jouw onderneming? Geef die dan zeker door aan jouw Securex Client Advisor, waar mogelijk via de payrollsoftware, of via myHR@securex.be. Zo kunnen wij jouw dossier correct behandelen en het juiste advies geven.

Wens je een volledige screening, bijvoorbeeld naar aanleiding van aangekondigde flitscontroles? Of wens je advies rond een specifieke vraag? Onze experts helpen jou graag verder, je kan hen steeds contacteren via consultinglegal@securex.be.

Lees ook: ‘De flitscontroles voor 2023 zijn gekend’

Bouwsector
Transportsector
Flitscontroles
Arbeidsongevallen
Verlonen