Login
Blog Werkgevers

Uw werknemer is ziek: moet hij u een ziektebriefje bezorgen?

Werkgevers | 16 februari 2021

Februari is traditioneel een maand waarin veel werknemers ziek worden. Virussen doen in deze periode immers volop de ronde. Corona heeft daar niet zo veel verandering in gebracht.

Uw werknemer is ziek: moet hij u een ziektebriefje bezorgen?

Misschien vraagt u zich daarom in deze periode wel eens af of uw werknemer verplicht is een medisch attest te bezorgen. Het antwoord op die vraag is: neen, maar u kan het altijd vragen. Om discussies te vermijden, legt u de verplichting best vast in het arbeidsreglement.

Moet uw werknemer u een ziektebriefje bezorgen?

Hoewel veel werkgevers minstens één keer per maand geconfronteerd worden met zieke werknemers, zijn de regels toch niet altijd even duidelijk.

Als uw werknemer ziek is, bepaalt de wet dat hij of zij u onmiddellijk moet informeren over de arbeidsongeschiktheid. Die informatieplicht is dus wettelijk vastgelegd.

Maar uw zieke werknemer moet u niet automatisch een medisch attest bezorgen. Dat is enkel verplicht in één van de volgende gevallen:

  • als het wordt vastgelegd in een cao;
  • als het is opgenomen in het arbeidsreglement;
  • als u, als werkgever, erom verzoekt.

Weinig cao’s bevatten bepalingen over het bezorgen van medische attesten. En als u elke keer een werknemer ziek is een medisch attest moet vragen, dan kunnen er discussies ontstaan. Denk maar aan de discussie of een zieke werknemer de telefoon moet beantwoorden of op e-mails moet reageren.  Bovendien is dit niet de meest praktische oplossing.

U legt de verplichting om bij ziekte een medisch attest te bezorgen dus best vast in uw arbeidsreglement. U kan dan zelf bepalen binnen welke termijn uw werknemer u het attest moet bezorgen. Bovendien kan u bijvoorbeeld ook vastleggen dat er enkel een medisch attest nodig is voor afwezigheden vanaf twee werkdagen.

Bepaalt u geen termijn waarin uw werknemer u moet informeren, dan moet hij of zij u het medisch attest binnen de twee werkdagen bezorgen. Dat is wettelijk vastgelegd.

Het arbeidsreglement 2021 ligt voor u klaar

In onze e-Shop kunt u nu ons basisreglement en alle specifieke bijlagen die u nodig hebt bestellen. In het basisreglement hebben wij opgenomen dat uw werknemers elke ziekte moeten bevestigen. Zij moeten u binnen de twee werkdagen na aanvang van de ziekte een medisch attest bezorgen.

Toch liever een reglement of bedingen op maat? Vraag raad aan uw Legal Advisor. Zo heeft u een arbeidsreglement dat perfect overeenstemt met de vereisten van de organisatie van uw onderneming. U bent als werkgever optimaal beschermd en misverstanden met de werknemers worden vermeden.  Want zeg nu zelf: “goede afspraken maken goede vrienden” geldt ook op de werkvloer.