Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het loon bepalen

Welk minimumloon (barema) moet u betalen aan uw werknemers? Dat is afhankelijk van hun functie, anciënniteit en/of ervaring. De lonen worden ook regelmatig geïndexeerd.

Bedragen van de barema’s en/of het GMMI

Een overzicht van alle minimumlonen (barema's) per functiegroep en het eventuele sectorale gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) voor uw paritair comité. Wat werknemers betreft die boven barema worden betaald, vindt u het percentage waarmee hun effectieve loon verhoogd moet worden.

Lees meer

Beroepsclassificatie

De beroepsclassificatie bepaalt volgens welk barema een werknemer betaald wordt. Ontdek hier welke onderverdelingen er bestaan in uw sector en hoe u uw werknemers koppelt aan het juiste barema.

Lees meer

Barema’s volgens anciënniteit en/of ervaring

Welke regels rond het meenemen of gelijkstellen van ervaring of anciënniteit voorziet uw paritair comité? Dat is belangrijk wanneer u een werknemer inschaalt in een barema.

Lees meer

Jongeren

Uw sector voorziet een apart barema voor jongere werknemers.

Lees meer

Koopkracht

Ontdek wat er in uw sector werd afgesproken om de koopkracht van uw werknemers vast te leggen of te doen stijgen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een premie, een aanpassing van de barema's, een hoger bedrag aan cheques...

Lees meer

GMMI

Werknemers moeten minstens het minimumloon betaald krijgen zoals vastgelegd in het gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) van uw sector.

Lees meer

Indexering

Lonen worden af en toe geïndexeerd, zodat ze mee evolueren met de levensduurte. Een indexering is niet hetzelfde als een loonsverhoging. Ontdek hier welke regels rond indexering uw sector voorziet.

Lees meer

Studenten

De sector heeft regels vastgelegd over het bepalen van het loon voor studenten.

Lees meer