Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Zaterdag, een werkdag?

NAR vraagt regering om huidige situatie te behouden

Door een wijziging in het burgerlijk wetboek zouden zaterdagen vanaf 1 januari 2023 niet meer als werkdagen beschouwd worden. Die wijziging heeft ook een impact op het arbeidsrecht. Denk maar aan het ontslag met een opzegtermijn. In een recent advies vraagt de NAR de regering om zaterdagen toch als werkdag te blijven beschouwen in het arbeidsrecht.

22 november 2022

Update 30 december 2022: in de wet van 26 december 2022 houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand wordt bepaald dat de zaterdag toch een werkdag blijft in het arbeidsrecht. Er wijzigt dus niets aan de huidige regels in het arbeidsrecht.

In ons artikel van 24 augustus legden we de impact van de nieuwe regels uit het burgerlijk wetboek al uit. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) vragen de regering nu snel actie te ondernemen om de huidige situatie te behouden.

Wat adviseert de NAR?

Om de rechtszekerheid voor zowel werkgevers als werknemers niet te ondermijnen, vraagt de NAR de regering om snel duidelijkheid te brengen. De sociale partners willen dat zaterdagen ook na 31 december 2022 als werkdag worden beschouwd in het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en in de sociale bijstand.

In zijn advies wijst de NAR er op dat het Hof van Cassatie al in 1995 verduidelijkt heeft dat zaterdagen als werkdag moeten worden beschouwd. Sindsdien wordt dat standpunt niet meer in vraag gesteld.

Werkgevers en werknemers passen dat standpunt dan ook toe. De NAR wil daarom dat de huidige situatie blijft bestaan. Of zaterdag al dan niet een werkdag is, is immers van belang bij bijvoorbeeld de termijn voor de betekening van een ontslag met een opzegtermijn of de motivering van een ontslag om dringende reden.

Blijft de situatie dan zeker zoals ze is?

Neen, dit is slechts een advies van de NAR. Een dergelijk advies wijzigt de wet niet. Het is dus nu aan de regering of het parlement om een wetsontwerp of wetsvoorstel in te dienen. Dat moet bovendien op tijd in het parlement worden goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Veel tijd rest er niet meer voor het einde van het jaar. Het blijft dus afwachten wat de regering en het parlement met dit advies zullen doen.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen de ontwikkelingen in het parlement voor jou op de voet op. Zodra er meer duidelijkheid is, lees je het op Lex4You.

Heb je ondertussen nog vragen over de zaterdag als werkdag? Dan kan je je Securex Legal Advisor contacteren op myHR@securex.be.  

Bron

 

Arbeidsreglement
Ontslag