Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wijzigingen in de bescherming tegen nadelige maatregelen in het kader van de interne procedure

De interne procedure van de welzijnswet is gewijzigd. Een nieuw koninklijk besluit wijzigt bepaalde aspecten van de bescherming tegen nadelige maatregelen wanneer een verzoek om formele psychosociale interventie wordt ingediend.

1 juni 2023

Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen waarmee je vanaf vandaag 1 juni 2023 rekening moet houden.

Wijziging van het verzoek om formele psychosociale interventie

Het document waarmee het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag wordt ingediend, is gewijzigd.

Vanaf 1 juni 2023 kan de werknemer er een beschrijving in opnemen van het verband tussen de feiten die hij aanklaagt en een discriminatiegrond.  

Automatische bescherming vanaf het indienen van het verzoek

Tot nu toe was een werknemer beschermd tegen represailles op voorwaarde dat zijn verzoek was aanvaard door de preventieadviseur psychosociale aspecten. Dat principe wordt afgeschaft.

Vanaf 1 juni 2023 is elke werknemer die een verzoek indient, al dan niet voor feiten van discriminatie, automatisch beschermd. Als de preventieadviseur psychosociale aspecten het verzoek weigert, wordt de werkgever niet ingelicht over het indienen van het verzoek.

Als de werkgever echter op een andere manier op de hoogte is van het indienen van het verzoek en nadelige maatregen treft tegen de werknemer, kan de werknemer aanspraak maken op de beschermingsvergoeding.  

Anonieme getuigenverklaring toegankelijk voor Toezicht welzijn op het werk

Een werknemer die als getuige optreedt, kan weigeren dat zijn identiteit aan de werkgever wordt doorgegeven. Het voordeel van die weigering is dat de getuigenverklaring toch deel uitmaakt van het individueel dossier van de preventieadviseur psychosociale aspecten, en dat het Toezicht op het welzijn er dus toegang toe heeft.

Onder de vorige regelgeving bleef de anonieme getuigenverklaring van een werknemer in de persoonlijke aantekeningen van de preventieadviseur, en had de inspectie er dus geen toegang toe.  

Mededeling aan de werkgever van de aard van de feiten die aanleiding geven tot het verzoek

Wanneer tot nu toe een verzoek tot formele psychosociale interventie werd ingediend bij de preventieadviseur psychosociale aspecten, moest deze adviseur de werkgever alleen informeren over het indienen van het verzoek en over de identiteit van de verzoeker (en de bescherming). De werkgever was dus niet op de hoogte van de aangevoerde feiten tot hij het schriftelijke advies van de adviseur ontving.

Vanaf 1 juni 2023 moet de preventieadviseur aan de werkgever verduidelijken of de werknemer in zijn verzoek melding heeft gemaakt:

  • Van pesterijen of geweld op het werk
  • Van pesterijen of geweld op het werk die verband houden met een discriminatiegrond
  • Of van ongewenst seksueel gedrag (zonder de inhoud van de feiten te vermelden).

Hij moet er ook aan herinneren dat de verzoeker beschermd is tegen nadelige maatregelen.  

Voorbeeld

Frederik dient bij de preventieadviseur een verzoek tot formele psychosociale interventie in wegens pesterijen door een collega die verband houden met zijn seksuele geaardheid (bespotting, respectloze opmerkingen, bedreigingen, enz.).

Volgens de oude wetgeving moest de adviseur de werkgever alleen informeren dat Frederik een verzoek had ingediend en dus beschermd was tegen nadelige maatregelen. De werkgever was pas op de hoogte van de aangevoerde feiten wanneer hij het advies van de preventieadviseur ontving.

Vanaf vandaag bepaalt de wet dat de preventieadviseur aan de werkgever moet verduidelijken dat Frederik in zijn verzoek melding heeft gemaakt van pesterijen. In dit stadium mag hij niet verwijzen naar de inhoud van de feiten

Wanneer treden deze maatregelen in werking?  

Deze nieuwe bepalingen zijn op 1 juni 2023 in werking getreden.

Wat doet Securex voor jou?  

Heb je vragen over de nieuwe maatregelen in het kader van de interne procedure? Neem contact op met je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, als je vraag te maken heeft met een verzoek tot psychosociale interventie.  

Je kunt ook terecht bij je Securex Legal Advisor. Je kunt contact met hem/haar opnemen op het volgend adres: myHR@securex.be

Lees ook: Je werknemers zijn beter beschermd tegen nadelige maatregelen

Bronnen 

  • Wet van 7 april 2023 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen nadelige maatregelen betreft 
  • Koninklijk besluit van 1 mei 2023 tot wijziging van titel 3 van boek I van de codex over het welzijn op het werk, wat betreft de informatie aan de werkgever over de bescherming tegen nadelige maatregelen in het kader van de interne procedure 

 

Welzijn op het werk
Ontslag