Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wet diverse fiscale bepalingen: deze maatregelen kunnen interessant zijn voor jou

Er werd een nieuwe wet diverse fiscale bepalingen gepubliceerd. Die wet bevat een allegaartje van maatregelen die mogelijk interessant kunnen zijn voor jouw loonbeleid.

19 juli 2022

Wat zijn de belangrijkste fiscale maatregelen van deze wet?

Volgende onderwerpen vielen ons het meest op:

  • De premies voor voetgangers of kilometervergoedingen voor woon-werkverplaatsingen die worden toegekend in het kader van het mobiliteitsbudget (2e pijler) zijn niet meer uitgesloten van de algemene vrijstelling die van toepassing is op de tussenkomst van de werkgever voor de kosten van de woon-werkverplaatsingen
  • De wet voert voor schuldenaars van vergoedingen van het verenigingswerk een verplichting in om een document op te stellen voor de fiscale administratie aan het einde van elk jaar en voor iedere begunstigde. Dat document moet met name de volledige identiteit van de begunstigde bevatten, alsook het aantal gepresteerde uren per kwartaal
  • De datum waarop de aftrek van de investeringen in een laadpaal die toegankelijk is voor het publiek daalt van 200 naar 150% wordt uitgesteld naar 31 maart 2023 (in plaats van 31 december 2022)
  • De werkgever moet enkel een afschrift van de woonplaatsverklaring van de seizoensarbeider ter beschikking houden van de fiscus voor de toepassing van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing. Hij moet het dus niet meer aan de fiscus bezorgen
  • De plafonds van de werkbonus zullen opnieuw stijgen vanaf het aanslagjaar 2023
  • Het begrip 'kleine vennootschap' wordt uitgebreid naar de rechtspersonen die een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard (bijvoorbeeld bepaalde vzw's) voor de toepassing van de inkomstenbelastingen
  • De verdeling van de steunzones in twee groepen wordt geschrapt en vervangen door een rechtstreekse verwijzing naar de Belgische regionale steunkaart
  • Er worden nog bepaalde wijzigingen aangebracht aan het stelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers, onder meer met betrekking tot de minimale bezoldiging, de termijnen voor de aanvraag om toegang te krijgen tot het stelsel en de overstap naar het nieuwe stelsel

Wat doet Securex voor u?

Als u vragen hebt over de maatregelen van deze wet, kunt u ook uw Legal advisor contacteren via myHR@securex.be.

Bron

 

Mobiliteitsbudget
Vervoerskosten
Fiscaal nieuws