Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werken in onroerende staat - Bijkomende voorwaarde voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Via ons artikel van 23 maart 2022 lieten we weten dat een extra voorwaarde werd toegevoegd om te kunnen genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers die in ploegverband werken in onroerende staat verrichten op locatie (zoals bijvoorbeeld de bouwsector). Deze maatregel is nu officieel.

15 juni 2022

De wet houdende verlaging van lasten op arbeid is op 31 maart in het Belgisch Staatsblad verschenen. De bij deze wet ingevoerde maatregelen zijn op 1 april in werking getreden. Voor meer informatie over deze mini-taxshift, zie ons artikel van 1 april (https://lex4you.securex.be/nl/lex4you/werkgever/nieuws/mini-taxshift-wet-houdende-verlaging-van-lasten-op-arbeid-gepubliceerd) op Lex4You.

Korte refresh van de basisvoorwaarden

Tot op heden geldt een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten belope van 18 % van bezoldigingen voor werknemers die in ploegverband werken in onroerende staat verrichten op locatie, wanneer zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het werk dient te worden verricht in één of meerdere ploegen van minstens 2 personen, zonder rekening te houden met studenten of leerlingen onder leercontract, die hetzelfde of complementair werk doen qua inhoud en omvang
  • Het dient te gaan om werken in onroerende staat (zoals gedefinieerd voor BTW-doeleinden) die op locatie (op een werf) worden uitgevoerd
  • Er dient een minimaal bruto uurloon van 14,61 EUR te worden betaald
  • De vrijstelling geldt enkel voor bezoldigingen, niet voor premies, vakantiegeld, eindejaarspremie en achterstallige bezoldigingen
  • De werknemers dienen minstens een derde van hun arbeidstijd in ploegen tewerkgesteld zijn

Voortaan enkel voor ondernemingen die voldoen aan RSZ-werfmelding

De wet houdende verlaging van lasten op arbeid voorziet om aan deze voorwaarden nog een bijkomende voorwaarde toe te voegen.

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt voortaan enkel voor ondernemingen die voldoen aan de meldingsplicht bij de RSZ  van werven in onroerende staat, voor zover deze ondernemingen onderworpen zijn aan deze meldingsplicht.

Op sociaalrechtelijk vlak is elke aannemer die werken in onroerende staat uitvoert immers verplicht voorafgaand aan de uitvoering van dergelijke werken aan de RSZ melding te maken van de identiteit van de opdrachtgever en van de onderaannemers, alsook van de begin- en einddatum, de aard en belangrijkheid van de uit te voeren werken.

Ondernemingen die niet onderworpen zijn aan deze RSZ-meldingsplicht, kunnen wel verder blijven genieten van de gunstmaatregel van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing onder dezelfde voorwaarden als voorheen. Het is immers enkel de bedoeling om ondernemingen die hun sociale verplichtingen niet naleven, van dit belastingvoordeel uit te sluiten.

Meer formaliteiten op komst

Een koninklijk besluit van 19 mei 2022 breidt de formaliteiten uit die ondernemingen als schuldenaars van bedrijfsvoorheffing moeten vervullen in het kader van de toepassing van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Heel binnenkort geven we je op Lex4You meer informatie hierover.

Inwerkingtreding

Voormelde wijzigingen zijn van toepassing sinds 1 april 2022 op de bezoldigingen die vanaf die datum worden betaald of toegekend.

Wat doet Securex voor u?

Heeft u vragen over deze nieuwe maatregel? Aarzel dan niet om uw Legal Advisor te contacteren door een e-mail te sturen naar myHR@securex.be

Bron: