Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in februari 2022?

Op 14 februari vieren we Valentijn. Volgens een legende telt februari maar 28 dagen vanwege een uit de hand gelopen kaartspel. Februari verloor het spel en moest toen één dag van zijn maand afgeven aan januari en één dag aan maart. Maar dit is natuurlijk maar folklore. Maar wat beweegt er nog allemaal in februari?

31 januari 2022

De NMBS- tarieven stijgen met 2,14%

Voor de sectoren die CAO 19 volgen wijzigt er niets. Het overgrote deel van de sectoren baseert zich echter op de treinkaart en de NMB-tarieven, voor tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten.In deze sectoren zullen de werkgevers dus een verhoging kennen van de werkgeverstussenkomst en dit zowel voor het openbaar vervoer als voor het privé vervoer.

U leest er hier meer over.

Spilindex wordt waarschijnlijk opnieuw overschreden

Naar alle waarschijnlijkheid zal de spilindex voor de derde keer op zeer korte termijn (na augustus 2021 en december 2021) overschreden worden.Dit betekent dat de wedden van het overheidspersoneel, evenals een aantal sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsuitkeringen) opnieuw met 2% zullen verhogen in de maanden maart en april 2022.

Dit geldt ook voor het GMMI, de flexilonen en de lonen in de social profitsector, zoals de rusthuizen en de socio-culture sector.Vermits de afgevlakte gezondheidsindex van januari 2022 113,42 bedraagt, zou de spilindex van 113,76 in februari bereikt worden.

Dit is te wijten aan de stijgende inflatie omwille van de hoge brandstofprijzen.Deze inflatie heeft een impact op de loonindexaties van alle sectorenSecurex berekend maandelijks de indexprognoses – zo houdt u steeds de knip op uw budget.Meer weten? Consulteer dan zeker de indexprognose voor uw paritair comité.

Flitscontroles transport

Zoals ieder jaar staan er een aantal sectoren op het vizier van de inspectiediensten.In deze sectoren worden er flitscontroles gedaan.

In februari is de transportsector (dit is het paritair comité 140) met inbegrip van de koerierdiensten aan de beurt.

Wat een flitscontrole is en wat er zo allemaal gecontroleerd wordt leest u hier.

Vergeet het jaarverslag preventie niet

Het jaarverslag brengt alle gegevens over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming van het afgelopen jaar samen, zoals statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties, structuur van de preventie en bescherming in het bedrijf en informatie over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.De werkgever moet het jaarverslag uiterlijk tegen 1 april 2022 opstellen. Hij hoeft het verslag niet meer op te sturen maar houdt dit ter beschikking van de inspectie toezicht op het welzijn op het werk.  Lees zeker ook onze actua.

Telewerk blijft de norm – evenals de telewerkregistratie

Ook al werden er door het overlegcomité een aantal versoepelingen ingevoerd, is dit niet het geval voor telewerk. Telewerk blijft dus voorlopig verplicht voor de werknemers waarvoor telewerk mogelijk is, met de mogelijkheid voor de werknemers om één dag per week terug te keren naar de werkvloer.U moet dus ook nog steeds een telewerk registratie bij de RSZ doen.De gegevens voor de maand februari 2022 moet u ten laatste op zondag 6 februari 2022 registeren.

Wijzigingen in de loop van de maand moet u niet aangeven. Als de gegevens op de eerste dag van de maand dezelfde zijn als bij uw laatste aangifte, moet u geen nieuwe aangifte doen.

De omikronmaatregelen

De omikronvariant legt stilaan het land plat. Heel wat personeel is afwezig en wetenschappers verwachten pas een kentering tegen eind februari.

Daarom hebben de sociale partners een aantal afspraken gemaakt om deze personeelstekorten op te vangen.

U leest ze hier : https://www.agoria.be/system/files/documents/2022-01/Maatregelen%20Omikron%20-%20G10%20-%2021-01-2022%20v2.pdf.