Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in Europa?

Niet alleen in België beweegt er heel wat op sociaal-juridisch vlak, maar ook in Europa beweegt er veel.

7 oktober 2022

Europa tikt de lidstaten op de vingers voor niet-tijdige omzetting richtlijnen

Heel wat Europese richtlijnen die worden gesloten, hebben geen directe werking. Concreet betekent dit dat die richtlijnen moeten omgezet worden in nationale wetgeving.

Vaak wordt er dan een deadline opgelegd. Maar heel wat lidstaten, waaronder ook België, respecteren die deadlines niet. Zo moest de TPWC-richtlijn op 1 augustus 2022 worden omgezet. En hoewel de omzetting reeds ver gevorderd is, werd de deadline niet gehaald.

Lees meer in de EU press corner

Groen licht voor de EU-richtlijn 'toereikende minimumlonen'

Het Europees Parlement heeft een richtlijn aangenomen om werknemers in de EU een toereikend minimumloon te geven en zo een waardig bestaan te garanderen. De nieuwe richtlijn geldt voor alle EU-werknemers met een arbeidsovereenkomst of -verhouding. EU-landen waar het minimumloon reeds uitsluitend via collectieve arbeidsovereenkomsten wordt beschermd, moeten die regels niet invoeren en deze overeenkomsten niet universeel toepasselijk maken.

Het vaststellen van minimumlonen blijft een nationale bevoegdheid, maar de lidstaten zullen ervoor moeten zorgen dat werknemers fatsoenlijk kunnen leven van de nationale minimumlonen. Daartoe zullen zij rekening moeten houden met de kosten van levensonderhoud en andere loonniveaus.

Om te toetsen of hun wettelijke minimumlonen toereikend zijn, mogen de lidstaten een pakket goederen en diensten tegen reële prijzen vaststellen. Ze mogen ook het minimumloon vaststellen op 60 % van het mediaan brutoloon en 50 % van het gemiddelde brutoloon.

Ook België zal moeten nagaan of de minimumlonen toereikend zijn.

De lidstaten zullen twee jaar de tijd hebben om aan de richtlijn te voldoen.

Lees meer: 'EP steunt nieuwe regels voor fatsoenlijke minimumlonen voor werknemers in de EU'

Europese maatregelen om de energiecrisis te bestrijden

Om de energiecrisis en de hoge prijzen onder controle te krijgen, heeft Europa een aantal maatregelen getroffen:

 • Verminderen van het energieverbruik om zo de prijzen te doen dalen
  Aan de lidstaten wordt gevraagd om het energieverbruik met 10 procent te verminderen in het algemeen en een verplichte reductie van 5 procent tijdens piekuren.
 • Een overwinstbelasting op elektriciteit
  Energieproducenten die momenteel aan bijzonder lage kosten stroom kunnen produceren, maar wel kunnen profiteren van de hoge prijzen op de markt, krijgen een tijdelijk inkomstenplafond opgelegd.
  Met die opbrengsten kunnen bedrijven en huishoudens worden gecompenseerd.
 • Een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de sectoren van de fossiele brandstoffen
  Aan de olie-, gas-, steenkool- en raffinagesector die niet onder dat inkomstenplafond vallen, zal een tijdelijke bijdrage gevraagd worden. De opbrengsten daarvan kunnen opnieuw naar bedrijven en huishoudens terugvloeien.

Lees meer in de EU press corner