Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vorig jaar Franse grensarbeiders in dienst? Bezorg de laatste fiscale info tegen 31 maart 2023

Franse grensarbeiders hebben een eigen, fiscaal voordelig statuut. Daar horen voor jou als werkgever enkele administratieve verplichtingen bij. Tegen 31 maart 2023 moet je de laatste documenten aan de fiscus bezorgen in verband met de grensarbeiders die in 2022 voor jou werkten. Ben je te laat? Breng ons dan zeker op de hoogte.

14 maart 2023

Welke documenten moet je tegen 31 maart versturen?

Ten laatste op 31 maart van elk jaar moet je de fiscus volgende documenten bezorgen over de inkomsten van jouw Franse grensarbeiders in het afgelopen inkomstenjaar

 • Een correct ingevuld exemplaar van het formulier 276 Front./ Grens (zie bij de downloads op deze pagina), samen met de documenten die de daadwerkelijke bewoning van een woning in de grensstreek bewijzen
 • Een attest waarin je bevestigt dat de werknemers niet gedurende meer dan 30 dagen buiten de Belgische grensstreek hebben gewert (of 15 procent van de gewerkte dagen in het geval van seizoensgrensarbeiders)
 • Een lijst met de exacte data waarop de werknemer de grensstreek verlaten heeft, ongeacht of dat te maken had met zijn werk, en de redenen daarvoor
 • Een lijst van de werknemers die in de loop van het inkomstenjaar voor het eerst aanspraak maken op de grensarbeidersregeling

Tegen 31 maart 2023 moet je dus bovenstaande documenten doorsturen met betrekking tot het inkomstenjaar 2022. Je bezorgt die aan het bevoegde documentatiecentrum. Dit kan je terugvinden op je aanslagbiljet. Voor meer info kan je steeds ook contact opnemen met het  algemeen contactcentrum.

Strenge sancties bij niet-naleving van de verplichtingen

Als werkgever heb je er alle belang bij om bovenstaande documenten tijdig en correct door te sturen. De sancties voor wie dat niet doet, kunnen behoorlijk zwaar zijn:

 • Je verliest de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
 • De fiscus kan je belastingen verhogen met minstens 10% en hoogstens 200%. Het precieze percentage varieert naargelang de overtreding onopzettelijk of opzettelijk was en naargelang er al overtredingen plaatsvonden in de vorige jaren
 • De belastingverhoging bedraagt 100% bij een eerste overtreding en 200% bij een tweede overtreding als je opzettelijk:
  • Het formulier 276 Front./Grens indient na 31 maart van het jaar na het inkomstenjaar
  • Of als je onvolledige of onjuiste verklaringen aflegt over het aantal keer dat je werknemers de grensstreek verlaten hebben
 • Je riskeert tot slot een geldboete van 50 tot 1.250 euro, opnieuw afhankelijk van de ernst en het herhaalde karakter van de overtreding

Bewaar je verzendingsbewijs goed

Het grensarbeidersstatuut is een fiscaal gunstregime. Om misbruik te voorkomen, doet de fiscus regelmatig controles bij werkgevers. Men gaat bijvoorbeeld kijken of de verplichte documenten (zie hoger) correct en tijdig verzonden zijn.

Je houdt daarom best een bewijs bij, waaruit blijkt dat je die documenten effectief en tijdig aan het bevoegde documentatiecentrum bezorgd hebt. 

Houd Securex op de hoogte

Heb je de deadline van 31 maart 2023 gemist? Of wijzigt er iets anders in het dossier van je grensarbeider(s)? Breng dan tijdig je Securex Client Advisor op de hoogte via myHR@securex.be. Wij passen dan het nodige aan in jouw dossier.

Voorbeeld

De verplichtingen inzake het formulier 276 Front./Grens werden niet nageleefd, of pas na 31 maart 2023 nageleefd. In dat geval moet er bedrijfsvoorheffing worden ingehouden en doorgestort. Laat dit zeker weten en Securex past jouw dossier aan.

Lees meer over de grensarbeidersregeling

Fiscaal nieuws