Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Voorafbetalingen: 11 april is uiterste vervaldag voor 1ste trimester 2023

De eerste vervaldatum voor de voorafbetalingen in 2023 (eerste kwartaal) nadert met rasse schreden. Vergeet dus niet om tijdig de nodige betalingen te doen. Op die manier vermijd je nare financiële gevolgen.

3 april 2023

Voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden

De overheid spoort ondernemingen en zelfstandigen aan om de belasting die zij verschuldigd zijn op hun winsten, baten of bezoldigingen tijdens het belastbaar tijdperk vooruit te betalen.

Dergelijke “voorafbetalingen” zijn, net zoals de bedrijfsvoorheffing, een voorschot op de eindbelasting.

Doe je geen voorafbetalingen? Dan riskeer je een belastingvermeerdering te moeten betalen op het totaal van de belastbare inkomsten

Ben je een beginnend zelfstandige?

Beginnende zelfstandigen die zich in 2021, 2022 of 2023 voor de eerste keer als zelfstandige in hoofdberoep gevestigd hebben, vormen een uitzondering op bovenvermeld principe. Zij moeten geen vermeerderingen betalen voor het aanslagjaar 2024 als ze geen voorafbetalingen doen.

Zij kunnen daarentegen wel een belastingvermindering of bonificatie krijgen wanneer zij voorafbetalingen doen.

Het tarief en de berekening van de belastingvermeerdering

Voor het inkomstenjaar 2023 bedraagt het tarief van de belastingvermeerdering 6,75%. De berekeningsbasis zal dus vermenigvuldigd worden met dit tarief.

Ben je geen onderneming? Maar wel een zelfstandige die onderworpen is aan de personenbelasting? Dan bedraagt de belastingvermeerdering maar 2,25%.

Welk bedrag moet je aan voorafbetalingen storten?

In vele gevallen zal de boekhouder op basis van de verwachte resultaten voor het komende boekjaar een inschatting maken van de bedragen die het best vooraf worden betaald.

Wanneer moeten de voorafbetalingen gedaan worden?

Dit jaar (inkomstenjaar 2023) moeten de voorafbetalingen ten laatste op volgende data gebeuren:

  • Voor het eerste kwartaal: uiterlijk op 11 april 2023
  • Voor het tweede kwartaal: uiterlijk op 10 juli 2023
  • Voor het derde kwartaal: uiterlijk op 10 oktober 2023
  • Voor het vierde kwartaal: uiterlijk op 20 december 2023

Let op! Dit zijn de uiterste data waarop jouw betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er altijd een paar werkdagen kunnen verlopen tussen jouw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van de betaling op deze rekening, wacht je beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

Hoe praktisch tewerk gaan? 

Het makkelijkste is om jouw voorafbetalingen online te doen via MyMinfin. Zo betaal je automatisch op het juiste rekeningnummer en met de juiste gestructureerde mededeling. Het enige wat je moet doen, is het bedrag dat je wil storten invullen en op “online betalen” klikken.

Andere betaalmethodes (via overschrijving of betaling door een derde , bv. een bank, zijn ook nog steeds toegestaan.

Bronverwijzing:

 

Fiscaal nieuws