Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verhoging van de NMBS-tarieven op 1 februari

Vanaf 1 februari 2022 wijzigt de NMBS haar tarieven. De prijs van de treinabonnementen stijgt met 2,14%. Wat zijn de gevolgen op de verplichting van de werkgever om een bijdrage te betalen in de vervoerskosten?

26 januari 2022

Impact van deze verhoging op de tussenkomst van de werkgever in de kosten voor het woon-werkverkeer

De sectoren die naar CAO nr. 19/9 verwijzen

Deze CAO voorziet in een verplichte werkgeverstussenkomst in de woon-werkverplaatsing vanaf één kilometer. De werkgeverstussenkomst in de prijs van het vervoerbewijs wordt berekend op basis van de tabel uit CAO nr. 19/9.

De prijsstijging van de NMBS heeft geen invloed op de werkgeverstussenkomst zoals voorzien in CAO 19/9. De bedragen van CAO 19/9 blijven dus ongewijzigd.

Voor sectoren waar de tussenkomst voor het woon-werkverkeer op deze cao is gebaseerd, verandert er dus niets op 1 februari 2022 (dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende sectoren PC 100, 201, 335, 339,…).

En de andere sectoren?

Andere sectoren baseren hun tussenkomst op de prijs van de treinkaart en verwijzen voor de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten NMBS – tarieven.In die sectoren zal de verhoging van de prijs van de treinabonnementen dus wel een invloed hebben op de werkgeverstussenkomst zowel voor het openbaar vervoer als voor het privé vervoer.

Dit is bijvoorbeeld het geval in het paritair comité nr. 200.Daar bepaalt de cao betreffende de vervoerkosten dat wat het treinvervoer betreft, de tussenkomst gelijk is aan 80% van de prijs van de treinkaart in 2de klasse en dit vanaf de eerste kilometer.

Opgelet : het loonplafond voor de tussenkomst in het privé-vervoer wordt vanaf 1 januari 2022 naar aanleiding van de sectoronderhandelingen opgetrokken tot 29.680 euro (in plaats van 27.750 euro).

Ook in de horecasector (PC nr. 302) baseert men zich op de NMBS-tarieven om het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor de verplaatsingen met een privévoertuig te berekenen.

Op naar meer flexibele abonnementen.

Om te beantwoorden aan de nieuwe mobiliteitsbehoeften van de werknemers, vooral door de toename van het telewerk, heeft de NMBS een nieuwe flexibele abonnementsformules ontwikkeld (‘Flex Abonnement') voor woon-werkverplaatsingen. Deze formules beantwoorden aan de verplaatsingsbehoeften van werknemers die zich 2 of 3 dagen per week naar hun werkplek begeven. Indien werknemers zich meer dan 3 dagen per week naar hun werkplek verplaatsen, blijft het standaardabonnement voordeliger dan het Flex Abonnement.

Het flexabonnement zal bestaan in de vorm van een digitaal ‘reisboekje’ (in de NMBS-app) op jaarbasis (80 of 120 dagen) of maandbasis (6 dagen, 10 dagen). De reisdagen kunnen vrij gekozen worden. Het traject ligt vast. Als alle dagen opgebruikt zijn, dan koopt de klant een nieuw ‘boekje’.

Deze abonnementsformules zijn momenteel nog in een testfase en zouden in het tweede kwartaal van 2022 op de markt moeten worden gebracht.Meer info vindt u hier flexibele abonnementen.Wij houden u uiteraard verder op de hoogte van deze nieuwigheden.

Ook de fietsvergoeding wordt verhoogd.

In 2022 verhoogt de fietsvergoeding (omwille van de indexering) van 0,24 euro per kilometer naar 0,25 euro per kilometer (dit bedrag moet nog definitief bevestigd worden).Deze 0,25 euro is het bedrag van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding

Opgelet :Als werkgever mag u, maar bent u niet verplicht om een fietsvergoeding toe te kennen.Deze verplichting kan echter wel voortvloeien uit een sectorale cao.Dit is onder meer het geval in het PC nr. 200 waar de fietsvergoeding momenteel 0,10 euro per km bedraagt en vanaf 1/7/2022 opgetrokken wordt tot 0,20 euro per km.

De fietsvergoeding mag naast de klassieke fiets ook toegekend worden voor mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen en sinds kort ook voor de speedpedelecs. 

Welke bepalingen gelden voor mijn sector

De CAO 19/9 van de Nationale Arbeidsraad is aanvullend, hij legt dus een na te leven minimumverplichting vast. De cao is van toepassing er niets werd beslist op sector- of ondernemingsvlak.

Het overgrote deel van de sectoren heeft echter cao’s gesloten die verdergaande verplichtingen voor de werkgevers vastleggen: hogere bedragen, tegemoetkoming voor het gebruik van een privévoertuig, fietsvergoeding,...Wil u weten welke bepalingen in uw sector van toepassing zijn ?Neem dan een kijkje op L4Y onder de rubriek Sectoraal > Barema's en bedragen > Vervoerskosten .

Zijn er nieuwigheden voor mijn sector?

Tijdens de onderhandelingen 2020-2021 werden er in heel wat sectoren nieuwe afspraken gemaakt over de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten.Zo werd bijvoorbeeld in de chemiesector (PC 116) het volgende afgesproken :

“Vanaf 1 december 2021, voorziet de sector in een tussenkomst in de parkingkosten van een maandabonnement op de NMBS-parkings.”Deze bepalingen moeten nog verder uitgewerkt worden via CAO.Wil u weten of er in uw sector afspraken werden gemaakt raadpleeg dan uw sectorakkoord.

Wat doet Securex voor u? 

Wij passen automatisch de juiste tussenkomsten toe, voor zover wij alle nodige gegevens van uw werknemers hebben (afstand woon-werk en vervoersmiddel).

Wij herinneren er u ook aan dat zelfs tijdelijke werknemers recht hebben op een tussenkomst voor hun woon-werkverkeer (extra’s, gelegenheidswerknemers, flexi’s, dagcontracten...).