Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vergeet de vervangende feestdagen in 2023 niet vast te leggen

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar. Op die dagen mag er in principe niet gewerkt worden. Weet dat die feestdagen verplicht zijn en dat de sociale inspectie hierop controleert.

16 november 2022

Dit zijn de wettelijke feestdagen in 2023:

Nieuwjaar

Zondag 1 januari

Paasmaandag

Maandag 10 april

Feest van de Arbeid

Maandag 1 mei

O.L.H. Hemelvaart

Donderdag 18 mei

Pinkstermaandag

Maandag 29 mei

Nationale Feestdag

Vrijdag 21 juli

O.L.V. Hemelvaart

Dinsdag 15 augustus

Allerheiligen

Woensdag 1 november

Wapenstilstand

Zaterdag 11 november

Kerstmis

Maandag 25 december

Volgens de wet op de feestdagen moet een feestdag die met een zondag of een dag waarop gewoonlijk in de onderneming niet gewerkt wordt (meestal zaterdag) samenvalt, door een gewone activiteitsdag vervangen worden.

Ondernemingen die met een vijfdagenweek van maandag tot vrijdag werken, moeten een vervangende feestdag op een gewone activiteitsdag vastleggen voor:

  • De feestdag van 1 januari die op een zondag valt
  • De feestdag van 11 november die op een zaterdag valt

De vervangingsdagen moeten in de loop van hetzelfde jaar (2023) toegekend en opgebruikt worden. Het is verboden ze over te dragen naar het volgende jaar.

Lees ook: ‘Nog vakantiedagen 2022 over? Neem ze dan voor het einde van het jaar op’

Hoe leg je een vervangende feestdag vast?

Als werkgever moet je vóór 15 december 2022 in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht aanplakken waarin de vervangingsdagen vermeld worden. Een e-mail naar het personeel of bericht op het intranet volstaan dus niet om wettelijk in orde te zijn.

Bij de downloads vind je een model dat je kunt vervolledigen en in jouw onderneming aanplakken.

Je moet ook een kopie van dat bericht bij het arbeidsreglement voegen en overmaken aan het Toezicht op de Sociale wetten.

Lees ook: ‘Wat zijn de sancties?’

Gebruik je Officient?

Dan kan je vanaf 15 december 2022 jouw vervangingsfeestdagen voor 2023 inbrengen in Officient. Doe dit zeker vóór de loonberekening van januari, aangezien er in januari al meteen een feestdag moet vervangen worden.

Ontdek hoe je dit doet

Hoe gebeurt de keuze van deze vervangingsdagen?

De keuze voor de vervangingsdagen gebeurt op één van deze manieren:

  • Door een cao afgesloten in het paritair comité. De minister van Werk moet vóór 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan dat waarin de te vervangen feestdag valt, van deze beslissing in kennis gesteld worden. Deze CAO heeft slechts uitwerking wanneer zij bij KB algemeen verbindend verklaard werd
  • Als er geen sector-cao is, door de ondernemingsraad
  • Als er geen ondernemingsraad is of indien die geen beslissing genomen heeft, via een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging
  • Als er geen vakbondsafvaardiging is, via een akkoord tussen de werkgever en het personeel
  • Als er geen akkoord met de werknemers is, via een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer

Als werkgever moet je in alle gevallen de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2022 aanplakken.

Wanneer de vervangingsdagen niet volgens één van de bovenstaande procedures bepaald worden, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op deze feestdag volgt.

En de regionale feestdagen?

De regionale feestdagen (11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap) zijn geen wettelijke feestdagen. Zij zijn enkel verplicht in de ondernemingen of de sectoren die beslist hebben er een vrije dag van te maken.

Wanneer zijn de banken gesloten?

Om een tijdige uitvoering van jouw betalingen te garanderen, noteer je best nu al dat in de bankensector de feestdagen van 1 januari en 11 november worden vervangen door respectievelijk vrijdag 7 april en vrijdag 19 mei 2023.

Bronnen

 

Feestdagen