Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vergeet de Dimona-aangifte voor uw flexi’s, extra’s en studenten niet

Nu de coronacrisis stilaan achter de rug is, de discotheken opnieuw open zijn en het sluitingsuur van de horecazaken verlengd is, worden er opnieuw stilaan ook meer flexi’s, extra’s en studenten tewerkgesteld. Hoog tijd om even stil te staan bij de Dimona-verplichting.

2 maart 2022

De Dimona-aangifte

De Dimona (Déclaration Immédiate – Onmiddellijke Aangifte) of onmiddellijke aangifte van tewerkstelling is een verplichting waarbij de werkgever de begin- en einddatum van de arbeidsrelatie aan de RSZ dient mee te delen.

Een Dimona-aangifte moet in principe gebeuren voor alle werknemers uit de privésector.

Het maakt hierbij niet uit of de betrokken werknemers aan de sociale zekerheid onderworpen zijn of niet. Het gaat dus niet alleen over de werknemers opgenomen in de Dmfa.

Wanneer moet deze aangifte gedaan worden?

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling moet in principe gedaan worden:

  • Bij de indienstneming, uiterlijk wanneer de werknemer zijn arbeidsprestaties aanvat (bericht van indiensttreding)
  • Bij de uitdiensttreding, uiterlijk in de loop van de eerste werkdag volgend op de beëindiging van de arbeidsrelatie (bericht van uitdiensttreding)

Drie bijzondere aangiftes

Er bestaat een bijzondere aangifte voor studenten, flexi-jobs en extra's.

Studenten

Om het systeem van solidariteitsbijdragen te kunnen toepassen, moeten voorafgaandelijk 'uren' worden gemeld via een Dimona van het type 'STU'.

Het is ten sterkste aanbevolen om bij de Dimona het aantal geplande uren zo exact mogelijk te gaan meegeven. Geeft u te weinig geplande uren aan, dan kunnen de resterende uren van het contingent namelijk gereserveerd worden door een andere werkgever.

Meer info: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/obligations/obligations_nsso/dimona/studentdimona.html

Flexi’s

De werkgever die iemand met een flexi-job wenst tewerk te stellen, sluit met deze persoon een schriftelijke raamovereenkomst af waarin een aantal algemene zaken worden vastgelegd

Binnen dat kader sluit de werkgever telkens hij de werknemer wil tewerkstellen een flexi-arbeidsovereenkomst af.

Is deze arbeidsovereenkomst mondeling, dan moet er een Dimona-aangifte per dag van het type FLX worden uitgevoerd. 

Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan je een Dimona-aangifte FLX doen per periode (maximaal één kwartaal)

Bij de Dimona-aangifte 'FLX' wordt de loopbaandatabank in (T - 3) geconsulteerd om vast te stellen of er voldaan is aan de minimale prestatievereiste om een flexi-job te mogen uitvoeren. Een tijdige (= vóór de aanvang van de prestaties) en correcte Dimona-aangifte 'FLX' die de respons 'OK' gekregen heeft, is een absolute voorwaarde om iemand in de Dmfa als flexi-werknemer te kunnen aangeven.

De Dimona OUT kan ook nooit via een wijziging 'verlaat' worden, dit in tegenstelling met een Dimona OUT voor een gewone tewerkstelling.

Meer info: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/obligations/obligations_nsso/dimona/flexidimona.html

Gelegenheidarbeiders (extra’s)

De gelegenheidswerknemers in de horeca worden aangegeven per dag met het type EXT en vermelding van

  • ofwel begin- en einduur van de prestaties - met een minimumduur van 2 uren (= Dimona-uren);
  • ofwel beginuur van de prestaties (= Dimona-dag)

Voor een optimale loonberekening vraagt Securex telkens begin- en einduur op. Afhankelijk van het totaal aantal uren wordt een Dimona-uren of een Dimona-dag uitgevoerd.

Meer info: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/obligations/obligations_nsso/dimona/occasionalsdimona.html

Hoe kunt u de dimona-aangifte doen ?

Er zijn 3 manieren om de dimona-aangifte te doen.

Via het Securex-klantenportaal

Het gebruik van het klantenportaal om de Dimona-aangifte te versturen is gratis.

Via de app 'Securex Shift IN / OUT'

  • Via deze applicatie kunt u eenvoudig Dimona-aangiftes raadplegen en versturen.De applicatie is beschikbaar in de Google Play store en in de Apple App store. Het volstaat om de applicatie te downloaden.
  • U kunt zich aanmelden in de applicatie met uw gebruikelijk Securex-account.
  • Klik op het pictogram rechts bovenaan om de Dimona-aangifte te starten.
  • Vul vervolgens de nodige gegevens in en klik op ‘Aanwerven’ om de aangifte te versturen.

Het gebruik van de app om de Dimona-aangifte te versturen is gratis.

Via het call center

Ons callcenter is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar voor Dimona-aangiftes.

Opgelet, via ons callcenter geldt er een tarief van 11 euro per Dimona-aangifte.

Wat zijn de gevolgen als ik geen dimona-aangifte doe?

Bij het niet respecteren van deze verplichting, voorziet artikel 181 van het Sociaal Strafwetboek de toepassing van strafsancties.

Bovendien zal de werkgever in geval van nalatigheid een solidariteitsbijdrage aan de RSZ verschuldigd zijn. 

Die is gelijk aan 3 maal de basisbijdrage op het GMMI (waarbij het resultaat niet kleiner mag zijn dan 2500), zijnde 3.050,16 euro voor 2022

Geldt er voor de betrokken werknemer bovendien een bijzondere Dimona-verplichting, zoals bij de gelegenheidswerknemers (extra’s), flexijobs en de studenten? Dan leidt de niet-tijdige Dimona-aangifte er toe dat de werkgever niet van de RSZ-voordelen voor deze werknemerscategorieën kan genieten.

Voorbeeld

Een werkgever die geen tijdige studenten-Dimona doet, kan niet van de verminderde bijdragen genieten en moet dus de normale sociale zekerheidsbijdrage van minimum 25% betalen.

De RSZ waakt mee

Uiteraard houdt de RSZ dit alles heel goed in de gaten. De heropleving van de flexi- en studentenarbeid zou wel eens voor gevolg kunnen hebben dat hier meer op gecontroleerd wordt door de inspectiediensten. De horecasector staat trouwens opnieuw in het lijstje van de flitscontroles.

Better safe than sorry

Zorg er dus steeds voor dat uw Dimona-aangifte tijdig wordt gedaan. Voor meer info, contacteer uw Securex Legal Advisor via myhr@securex.be.   

Bronnen

Sociale inspectie en sancties