Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vakbondsacties op donderdag 24 februari 2022 in heel het land

Op 24 februari 2022 organiseren de vakbonden vakbondsacties en stakingen in heel het land. Tijdens deze actiedag zal er actie gevoerd worden voor het behoud van de koopkracht. Deze acties kunnen aanleiding geven tot afwezigheden binnen uw bedrijf.

17 februari 2022

Werknemer beschermd door stakingsrecht

Als uw werknemer vraagt om deel te mogen nemen aan één van die acties, dan leeft u de regels van staking na. De vakbonden spreken in hun berichten immers niet enkel over acties, maar ook over stakingen.

De vakbonden hebben wel de nodige stakingsaanzeggingen ingediend, met als gevolg dat deelnemers aan de acties beschermd zijn door de stakingsregels. Bovendien kunnen de acties spontaan uitmonden in (kortstondige) stakingen.

Mag u een werknemer verbieden om actie te voeren?

Neen. Als de acties aangekondigd werden door de vakbonden, mag u een werknemer die wil actievoeren niet verplichten om aanwezig te zijn op het werk.

Mag u een actievoerende werknemer sanctioneren?

Neen. U kan enkel werknemers sanctioneren die zicht ernstig misdragen.

Denk hierbij o.a. aan “wilde” stakingen die niet gedekt zijn door de stakingsaanzegging van de vakbond. In dat geval kunt u tuchtsancties nemen, maar enkel op voorwaarde dat die voorzien zijn in uw arbeidsreglement.

Mogen werkwillige werknemers te laat komen?

Neen. Als de staking aangekondigd is, dan moet de werknemer al het mogelijke doen om op het normale uur naar het werk te komen. Hij of zij kan bijvoorbeeld vroeger vertrekken, carpooling organiseren, …

Werknemers kunnen ook een dag vakantie of inhaalrust opnemen, op voorwaarde dat u hier mee akkoord gaat. Ze kunnen, indien het mogelijk is, die dag ook van thuis werken.

Meer weten over uw rechten en plichten tijdens een stakingsaanzegging? Log dan in op Lex4You en raadpleeg ons dossier staking.

Staking