Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vakantiegeld op variabel loon: vanaf 19 mei niet meer vast te leggen via ondernemings-cao

Als werkgever kan je de berekeningswijze van het vakantiegeld op het variabel loon van bedienden ook via een ondernemings-cao vastleggen. Dat kan je doen voor je bedienden die deels met variabel loon worden betaald. Vanaf 19 mei 2022 zal deze mogelijkheid worden uitgesloten.

16 mei 2022

Het vakantiegeld op variabel loon

Het vakantiegeld op het variabel loon van bedienden die deels met variabel loon worden betaald, wordt standaard op dezelfde manier berekend als dat van bedienden die volledig met een variabel loon worden betaald. Hierna zetten we die standaardregels over het vakantiegeld op het variabel loon nog even kort uiteen.

De berekening van het enkel vakantiegeld

Voor het enkel vakantiegeld hebben werknemers elke vakantiedag recht op een daggemiddelde van het variabel loon dat in de twaalf maanden vóór de vakantiedag werd verdiend.

Is jouw werknemer geen twaalf maanden in dienst? Dan wordt het daggemiddelde berekend op de periode waarin de werknemer wel in dienst was.

Sommige dagen waarop jouw werknemers niet werken, worden gelijkgesteld met gewerkte dagen. Ook voor die dagen wordt een daggemiddelde van het variabel loon berekend. Zo verliest jouw werknemer, als hij of zo later vakantie opneemt, geen vakantiegeld omwille van die gelijkgestelde afwezigheid.

De berekening van het dubbel vakantiegeld

Voor het dubbel vakantiegeld wordt exact dezelfde berekeningswijze toegepast. Alleen wordt er dan een maandgemiddelde van het variabel loon genomen.

Bij die berekening wordt rekening gehouden met het maandgemiddelde aan variabel loon van de twaalf maanden vóór de hoofdvakantie van jouw werknemer. Dat is het moment waarop het dubbel vakantiegeld moet worden uitbetaald. In de meeste ondernemingen wordt het dubbel vakantiegeld voor alle werknemers op hetzelfde moment uitbetaald. Vaak gebeurt dit in mei of juni. In de praktijk is dat immers de enige werkbare oplossing.

Wat wijzigt er vanaf 19 mei 2022?

De standaardregels die hierboven beschreven staan, veranderen niet. Daarover moet je je geen zorgen maken.

Voor bedienden die deels met variabel loon betaald worden, kan je als werkgever echter ook een andere manier vastleggen om het vakantiegeld op het variabel loon te berekenen. Die andere berekeningswijze moet in een sectorale of ondernemings-cao vastgelegd worden.

En het is enkel hier dat er een wijziging wordt ingevoerd. Vanaf 19 mei 2022 kan die andere berekeningswijze enkel nog via een sectorale cao worden vastgelegd. Als werkgever kan je vanaf die dag dan ook geen ondernemings-cao meer afsluiten over de berekeningswijze van het vakantiegeld op het variabel loon.  

Heeft u nu al een ondernemings-cao waarin vastgelegd wordt dat het vakantiegeld op het variabel loon voor bedienden die deels met variabel loon betaald worden, op een andere manier wordt berekend? Dan wijzigt er niets. Deze cao blijft ook na 19 mei 2022 van toepassing en dat tot het einde van de geldigheidsduur van de cao.

Wil je meer weten over het vakantiegeld?

Als je meer informatie wil over het vakantiegeld en de berekening ervan, kan je ons dossier op Lex4You raadplegen.

Bron

Vakantiegeld
Feestdagen