Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Uw arbeidsreglement: een garantie tegen misverstanden

Na twee coronajaren is er misschien hier en daar wat gewijzigd in uw arbeidsorganisatie. Het perfecte moment dus om na te gaan of uw arbeidsreglement nog op de realiteit is afgestemd.

2 februari 2022

Als grote of kleine werkgever moet u altijd een arbeidsreglement opstellen zodra u een werknemer tewerkstelt. Deze verplichting geldt ongeacht of de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst dan wel door een alternerende opleidingsovereenkomst, of hij voltijds dan wel deeltijds tewerkgesteld is, enz.

Maar het arbeidsreglement is meer dan een administratieve verplichting. Met wat goede wil kunt u er een ‘verzekering tegen misverstanden’ in zien. Want het reglement bevat honderden nuttige afspraken over arbeidsroosters, jaarlijkse vakantie, ontslag, …Het arbeidsreglement is een waardevolle tool die u veel kopzorgen en dure rechtszaken kan besparen. Het goede nieuws is dat Securex u kan helpen bij het uitwerken van deze tool!

Basisdocument: een must in de praktijk...

In onze e-Shop hebben we voor u een gedetailleerd arbeidsreglement opgesteld dat zo duidelijk en volledig mogelijk is. Dit reglement bevat in de eerste plaats alle wettelijk vereiste vermeldingen, maar loopt ook vooruit op andere conflicten die we in de praktijk regelmatig zien.

Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Het arbeidsreglement moet na te leven opzeggingstermijnen Ons arbeidsreglement van Securex neemt deze opzeggingsregels in detail over en beperkt zich niet tot een verwijzing naar de wettelijke bepalingen.
 • In het arbeidsreglement worden de feiten opgesomd die kunnen worden beschouwd als een dringende reden die de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Ons arbeidsreglement van Securex formuleert hiervoor al een aantal voorstellen.
 • Het arbeidsreglement van Securex bevat gedetailleerde artikelen over vakantiefeestdagendeeltijdse arbeidprivacy (AVG), ...

Waar nodig geeft het basisreglement dat we aanbieden ook aanvullende vermeldingen. Een perfect voorbeeld hiervan is de verplichting om binnen 2 werkdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid een medisch getuigschrift te bezorgen aan de werkgever.

... met uitleg voor niet-juristen

Securex stelt ook een praktische gids ter beschikking met uitleg, artikel per artikel, over de inhoud van het arbeidsreglement en de ruimtes die u nog moet invullen. Deze gids informeert u ook over de procedure die u moet volgen om het arbeidsreglement in te voeren, of nu een ondernemingsraad hebt of niet. Deze gids is gratis bij aankoop van het arbeidsreglement.

Twee documenten die nodig zijn in het kader van deze procedure tot invoering of wijziging van het arbeidsreglement worden u ook gratis bezorgd: het bericht aan het personeel en het opmerkingenregister.

Nieuwe technologieën en andere specifieke situaties

Het kan nuttig of zelfs nodig zijn om bij uw basisreglement enkele extra specifieke bijlagen te voegen. Als u bijvoorbeeld elektronische maaltijdcheques toekent via het sluiten van een individuele schriftelijke overeenkomst met de betrokken werknemers, dan moet u bepaalde specifieke modaliteiten hiervan opnemen in uw arbeidsreglement.

U kunt aan het arbeidsreglement ook aanvullende bijlagen toevoegen over het gebruik van nieuwe technologieën (internetreglement, reglement voor het gebruik van sociale media, reglement voor bewakingscamera's, enz.) of op het vlak van arbeidsduur (glijdende werkroosters, kleine flexibiliteit, enz.).

Dit is de lijst van onze voorgestelde bijlagen:

 • Inhaalrust
 • Glijdende werkroosters
 • Kleine flexibiliteit
 • Variabel voltijds werkrooster
 • Controlearts
 • Tijdskrediet
 • Sociale media
 • Camerabewaking
 • Occasioneel telewerk
 • Hygiëne-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Elektronische ecocheques
 • Elektronische maaltijdcheques
 • Tekens van overtuigingen
 • Beelschermwerk

Uw exemplaar 2022 ligt voor u klaar

In onze e-Shop kunt u nu ons basisreglement en alle specifieke bijlagen die u nodig hebt bestellen.

Geeft u de voorkeur aan een reglement of bedingen op maat? Vraag uw Legal Advisor Securex een offerte voor een versie die perfect inspeelt op de vereisten van de organisatie van uw onderneming. Zo worden uw belangen optimaal beschermd.

Wilt u meer weten over het arbeidsreglement? Raadpleeg dan de informatiefiche op Lex4You.

Bron

 • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.